VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Pět rozhovorů s vedením soukromých vysokých škol

Článek vedení 5 soukromých vysokých škol medailon duben 2011

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Metropolitní univerzity Praha, Ing. Marek Beránek, ředitel Unicorn College, doc. RNDr. Josef Benda, CSc., prorektor Bankovního institutu vysoké školy a prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu, odpovídali na naše otázky k soukromým vysokým školám a vývoji vysokého školství. Rozhovor si můžete přečíst také v dubnovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ (zdarma si jej stáhnete zde).

Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní

1. Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?

Domnívám se, že naší nejsilnější konkurenční výhodou je kvalita, klientský přístup a v neposlední řadě i důraz, jaký klademe na studijní prostředí. Pod klientským přístupem si představujeme a trvale usilujeme o několik základních principů: nezneužívání role pedagoga (pedagog bere studenta jako rovnoprávného partnera, aniž by ztratil svoji autoritu), spravedlivý přístup ke všem studentům bez ohledu na sympatie a antipatie, komunikace se studentem, snaha pomáhat řešit jeho studijní problémy. Pochopitelně se klientský přístup netýká jen pedagogů, jde i o studijní oddělení, sestavování rozvrhů, prostě o všechna pracoviště, která přijdou do styku se studentem. Cílem je vytvoření takových podmínek ke studiu, aby student byl spokojen, chcete-li, aby do školy chodil rád, a přitom neslevovat z nároků na vysokoškolské vzdělávání. Zcela unikátní je u nás skutečnost, že investujeme velký objem prostředků do studijního prostředí. Studenti mají k dispozici klub, v němž se mohou stravovat, upravené odpočinkové zóny, škola je pokryta bezplatným wi-fi signálem, vybavili jsme učebny novou výpočetní techniku atd. Tím se lišíme nejenom od řady veřejných, ale i soukromých vysokých škol.

2. Mýtus „na soukromé škole si titul koupím“ ještě zcela nevymizel – co byste k tomu dodali?

Myslím, že ti, kteří podobným mýtům věří, si neuvědomují, že podobný přístup by pro soukromou vysokou školu byl ve svém důsledku likvidační. Podobný přístup by znamenal snížení kvality a věřte mi, že nekvalitní vysoká škola, potažmo univerzita by neobstála nejenom před Akreditační komisí, tedy orgánem, který především dozoruje kvalitu vysokého školství u nás, ale ani před klienty – studenty. Klientský přístup rozhodně neznamená snížení náročnosti studia, ale změnu přístupu ke studentovi, jak jsem naznačila již v předchozí odpovědi.

3. Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?

Nabízíme dokonce celou řadu stipendií. Od těch prospěchových, která zohledňují výsledky studentů po stipendia pro děti z dětských domovů nebo pro talentované handicapované studenty. Našim studentům se pořádně „zabrat“ určitě vyplatí.

Školné máme diferencované dle typu studia. Noví studenti na bakalářském kombinovaném studiu zaplatí 50.000,- Kč, na prezenčním 51.000,-. V anglickém jazyce pak 62.000,- Kč respektive 64.000,- Kč. Cena jednoho ročníku na magisterském studiu je v kombinované formě studia 53.000,- Kč, v prezenční formě pak 55.000,- Kč. U doktorského typu studia je to v obou případech 55.000,- Kč.

4. Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat s nástupem demograficky slabších ročníků?

Zájem je zatím stále velký. Loni jsme pokračovali v růstovém trendu a v současnosti má škola přes 5.600 studentů. Na demograficky slabší ročníky se samozřejmě připravujeme, i když je pravdou, že převaha našich studentů, až dvě třetiny, jsou studenti kombinovaného studia a těch se demografický vývoj tak úplně netýká. Přesto „nespíme“ a připravili jsme vedle oborů v anglickém jazyce také nové atraktivní obory, např. Právo ve veřejné správě a Právo v podnikání, které by mohly potencionální uchazeče zaujmout.

5. Jaké je uplatnění vašich absolventů a napojení školy na praxi?

Domnívám se, že téměř 100 %. Mnoho našich absolventů na úřadech práce jistě nenajdete. Jsem přesvědčena, že oproti jiným univerzitám nabízíme propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností, zejména v bakalářském studiu, až nadstandardně. Uzavíráme řadu partnerství se společnostmi, které dobře „ladí“ s našimi obory, vyučuje u nás celá řada odborníků z praxe atd.

6. Jak se podle vás bude vyvíjet české vysoké školství v nejbližších letech?

Čekají nás jistě mnohé změny, má se schvalovat nový vysokoškolský zákon, který významně ovlivní podobu celého resortu. Bude se nastavovat financování vysokých škol, změny přijdou i s již zmiňovaným demografickým vývojem. Jsem přesvědčena, že zaniknou zejména malé školy s řádově několika stovkami či dokonce desítkami studentů. U těchto škol totiž vzniká nejenom otázka jejich ekonomické efektivity, ale i schopnosti produkovat kvalitní vědu a výzkum. A věda a výzkum jsou oblasti klíčové pro kvalitu vysokého školství.

 

Ing. Marek Beránek, ředitel Unicorn College

1. Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?

Důvodu, proč studovat na naší vysoké škole Unicorn College je mnoho, ale asi těmi nejdůležitějšími je úzké propojení teoretických znalostí s jejich praktickým použitím. Na Unicorn College vyučujeme věci, které jsou jednak na trhu práce žádané, jsou aktuální a potřebné. Klademe velký důraz na schopnost uplatnitelnosti našich studentů a absolventů na trhu práce.

Mezi další výhody, a nebo odlišnosti od konkurenčních škol je určitě výborné personální zajištění výuky předními odborníky jak z akademické sféry, tak korporátní. Na naší škole tak učí např. nositelé světových cen, přední top manažeři a specialisté.

V neposlední řadě mají naši studenti v zásadě celou školu k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Ano, studenti do školy chodí a musí chodit, avšak umožňujeme jim si přečíst, a nebo i poslechnot či shlédnout záznamy z přednášek kdykoliv a kdekoliv si oni přejí. Pouze jim stačí připojení k internetu a případně zařízení schopné přehrát audio/video soubory. Což už v současné době zvládá každý chytrý telefon, notebook, tablet atd.

2. Mýtus „na soukromé škole si titul koupím“ ještě zcela nevymizel – co byste k tomu dodali?

Nerad bych toto nějak komentoval, protože neznám přesně situaci na ostatních školách. V poslední době se ukázalo, že se to netýká pouze soukromých škol.  

Co mohu říct je, že na naší vysoké škole absolvovalo v řádné době studia (3 roky) 18 studentů z původních 97. Na Unicorn College zmíněný mýtus neplatí. U nás platí, že pokud chceš studovat, máš zájem, chuť, tak studuj a budeš-li studovat dobře a splníš všechny svoje studijní povinnosti, získáš titul i absolventský prsten.

3. Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?

Základní výše školného činí v případě prezenčního studia 28 000 Kč za semestr, u kombinovaného pak 23 000 Kč za semestr. Student má možnost v případě včasné platby získat slevu 1 500 Kč na semestr a u platby na akademický rok pak 3 000 Kč na semestr. V tomto případě se student může se školným dostat na 25 000 Kč za semestr u prezenční formy studia, nebo na 20 000 Kč za semestr u kombinované formy studia.

Až 30 studentů může na Unicorn College studovat zdarma v rámci prospěchového stipendia a 3 nejlepší studenti ještě pobírají finanční bonus ve výši 10 000 Kč na semestr. Takže pokud u nás má někdo chuť studovat a studuje výborně, může si ještě vydělat 60 000 Kč. To je dobrý, ne?

4. Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat s nástupem demograficky slabších ročníků?

Zájem o studium na naší škole je, v minulém roce jsme přijali nejvíce studentů v historii. S nástupem demograficky slabších ročníků se vypořádáme již teď a připravujeme se ještě na další pokles, který by měl přijít v následujících cca 4 letech.

Řešeních existuje celá řada, uvede některá. Za prvé vedle studia v českém jazyce poskytujeme studium v anglickém jazyce, takže zdroj studentů není a nebude jen z České republiky, ale i ze zahraničí. Za druhé se snažíme naši školu zelpšovat, zkvalitňovat tak,abychom přilákali zájemce o studium IT nebo ekonomie právě k nám. Mimochodem tento semestr jsem na Unicorn College otevřeli kurz vývoje aplikací na iOS, připravujeme i nad platformou Android.

5. Jaké je uplatnění vašich absolventů a napojení školy na praxi?

Část absolventů pokračuje na magisterských studijních programech na jiných vysokých školách. Musím říct, že úspěšně. Nedávno mi říkal jeden z našich absolventů, který patřil prospěchově k průměru, že teď studuje magisterské studium na jedné velké nejmenované soukromé vysoké školy a prý tam patří k nejlepším. Ostatní šli pracovat do podniků nebo si zakládají firmy. Většina z nich ale už pracuje nebo podniká již při studiu.  

6. Jak se podle vás bude vyvíjet české vysoké školství v nejbližších letech?

Dle mého názoru bude na české vysoké školství vyvjíen tlak na výrazné zkvalitňování studia a zvýšení konkurenceschopnosti jejich absolventů nejen v na českém trhu, ale hlavně ve světě. Školy budou přinuceny konečně začít spolupracovat s průmyslem a vychovávat absolventy, po kterých je poptávka. Příjde vám v pořádku vychovávat absolventy, kteří po ukončení jdou na úřad práce, protože již při jejich studiu a i před zahájením studia po nich nebyla a není žádná poptávka? Je možné, že dojde k redukci počtu vysokých škol, a to jak soukromých, tak i veřejných. Na Unicorn College se po celou její historii snažíme poskytovat kvalitní vzdělání, které není "zadarmo", nemyslím tím finance, ale vynaložené úsilí studenta, ale jejím absolvováním získat absolvent jak znalosti, tak i drobné zkušenost a bude schopen rovnou začít pracovat. Což alespoň v IT průmyslu to tak u výrazné části absolventů neplatí. 

 

doc. RNDr. Josef Benda, CSc., prorektor Bankovního institutu vysoké školy 

1. Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?

Soukromé vysoké školy v porovnání s veřejnými VŠ projevují často větší vstřícnost k potřebám a požadavkům studentů. Naše škola (Bankovní institut vysoká škola) sídlí od roku 2008 v nové, plně bezbariérové, moderně vybavené budově, která splňuje všechny požadavky kladené na vysokoškolské prostředí. Nabízíme širokou paletu studijních oborů bakalářského i navazujícího magisterského studia, naši absolventi najdou uplatnění nejen v oblasti bankovnictví a financí, ale také ve státní a podnikatelské sféře, kde mohou využít své znalosti získané při studiu. Uplatní se v profesích, které vyžadují znalost finanční problematiky, ekonomie, práva, informačních systémů a technologií, ale také moderního managementu i problematiky Evropské unie. Výuka je zajišťována kvalitními pedagogy, kteří mají znalosti a zkušenosti nejen z akademické oblasti, ale rovněž z praxe, což považujeme pro výchovu našich absolventů za důležité.

2. Mýtus „na soukromé škole si titul koupím“ ještě zcela nevymizel – co byste k tomu dodali?

Nemohu hodnotit situaci na jiných vysokých školách, ale z hlediska BIVŠ jde skutečně o mýtus. Důkazem této skutečnosti je řada studentů, kteří se po jisté době strávené na škole rozhodli sami studium ukončit nebo jim bylo školou ukončeno pro nesplnění studijních povinností.

3. Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?

Výše školného na BIVŠ činí cca 24.000,- Kč za semestr v závislosti na oboru a formě studia (nabízíme studium v prezenční a kombinované formě). Studenti, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, mají nárok na sociální stipendium, studentům s průměrným prospěchem do 1,5 poskytujeme prospěchové stipendium formou slevy na školném. Tělesně postiženým studentům (držitelům průkazu ZTP/P) poskytujeme slevu 50%.

4. Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat s nástupem demograficky slabších ročníků?

Zájem uchazečů o studium je značný, škola patří mezi největší soukromé vysoké školy v ČR. V rámci přijímacího řízení v roce 2010 jsme obdrželi přes 3000 přihlášek ke studiu, do 1. ročníku bylo zapsáno cca 2000 nových studentů. Vzhledem k očekávanému poklesu počtu zájemců o vysokoškolské studium chceme budoucím studentům nabídnout možnost studia v dalších studijních oborech, které v současné době připravujeme, postupně rozšiřujeme také nabídku v oblasti celoživotního vzdělávání.

5. Jaké je uplatnění vašich absolventů a napojení školy na praxi?

Zkušenosti s uplatněním našich absolventů v praxi jsou velmi dobré. Všechny studijní obory bakalářského studia jsou koncipovány jako „profesně orientované“, jsou tedy zaměřeny na přípravu absolventů pro určitou oblast hospodářství nebo pro určitou skupinu profesí. Velmi k tomu přispívá zapojení do procesu výuky pedagogů s bohatými praktickými znalostmi a zkušenostmi. Zhruba dvě třetiny našich studentů mají již své stálé zaměstnání, na školu přicházejí s cílem zvýšit si nebo doplnit svoji kvalifikaci. Tito studenti volí obvykle kombinovanou formu studia, řadě z nich na jejich studium přispívají i zaměstnavatelé.

6. Jak se podle vás bude vyvíjet české vysoké školství v nejbližších letech?

Vzhledem k demografickému vývoji očekáváme, že zájem vysokých škol o studenty se bude zvyšovat, a to nejen na soukromých, ale i veřejných vysokých školách. Zároveň se v současné době neustále zdůrazňuje důležitost kvality vysokoškolského vzdělávání, která souvisí především s kvalitou personálního obsazení vysokých škol. Domníváme se proto, že v horizontu několika let dojde k určité redukci počtu vysokých škol a že šanci dalšího působení na trhu vysokoškolského vzdělávání si udrží jen ty nejlepší vysoké školy.

 

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Metropolitní univerzity Praha

1. Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?

Soukromé vysoké školy mohou nabízet některé atraktivní studijní obory. Tak například na Metropolitní univerzitě Praha nabízíme unikátní obor Asijská studia a mezinárodní vztahy, ale také obory jako Anglofonní studia a Průmyslové vlastnictví. Navíc naše univerzita má ojedinělou nabídku studia v zahraničí. V rámci programu Erasmus vysíláme naše studenty na 80 evropských univerzit, kde studují jeden až dva semestry. Kromě evropských vysokých škol lze studovat také na desítce asijských univerzit, ale i v mnoha latinskoamerických zemích.

2. Mýtus „na soukromé škole si titul koupím“ ještě zcela nevymizel – co byste k tomu dodali?

Není vysoká škola jako vysoká škola. Platí to o veřejných i soukromých vysokých školách. Za Metropolitní univerzitu můžu prohlásit, že nabízíme kvalitní úroveň studia i možnost zapojit se do činnosti vědeckých center. Sem patří například Centrum bezpečnostních studií, Centrum pro studium Blízkého východu, Iberoamerické centrum, Centrum pro studium mezinárodních ekonomických vztahů a Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví. Tato vědecká centra pořádají pravidelné konference, kulaté stoly a řeší grantové projekty.

3. Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?

Na Metropolitní univerzitě Praha se platí školné ve výší 55 tisíc korun v prezenční formě studia a 48 tisíc korun v kombinované formě studia. Naše univerzita se prezentuje solidností, neboť celých 10 let své existence udržuje školné ve stejné výši. Metropolitní univerzita se mimo jiné vyznačuje unikátním stipendijním projektem s názvem „Škola bez bariér“. Konkrétně to znamená, že více než 70 studentů se zdravotním postižením může studovat bezplatně nejen v Praze, ale i v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

4. Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat s nástupem demograficky slabších ročníků?

Zatím je zájem o studium na Metropolitní univerzitě vysoký. Do prvních ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia přijímáme každoročně přibližně 1500 až 2000 studentů. Souvisí to s tím, že jsme vešli do povědomí české veřejnosti kvalitou vzdělání a v tomto budeme pokračovat.

5. Jaké je uplatnění vašich absolventů a napojení školy na praxi?

Každý student našich studijních oborů má široké uplatnění. Samozřejmě mnohé závisí na vlastní aktivitě studenta i na jeho zájmu a schopnostech využít mimo jiné bohatou nabídku studia v zahraničí. Například mnozí absolventi oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia dnes pracují v institucích Evropské unie v Bruselu nebo v diplomacii České republiky. Absolventi oboru Veřejná správa zase nacházejí uplatnění na ministerstvech a v orgánech územní samosprávy.

6. Jak se podle vás bude vyvíjet české vysoké školství v nejbližších letech?

Předpokládám, že české vysoké školství bude mít snahu více podporovat kvalitu na úkor kvantity. V tomto smyslu by mělo dojít k diverzifikaci vysokých škol, kdy ty nejkvalitnější budou rozvíjet vědecký výzkum a doktorské programy, zatímco jiné se zaměří více na profesní bakalářské obory.

 

prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

1. Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?

Proč studovat na soukromé škole – nejméně ze dvou důvodů. Za prvé, soukromé školy mohou získat kvalitnější pedagogy a za druhé, ve vztahu k poskytovateli vzdělání jsem zákazníkem a jak známo, NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN.

K prvnímu bodu, představte si hypotetickou katedru EKONOMIE na veřejné škole, která má deset členů. Ty mohu seřadit sestupně podle kvality na škále od 10 do 1. Na veřejné škole se o výuku podělí rovnoměrně a rovnoměrně jsou taky placeni. Soukromé školy vyučující spíše „nakupují“ a samozřejmě nakupují se shora. Kantoři od 5 do jedné tak na soukromých školách nemají místa – ti spíše suplují za své kolegy… Navíc na VŠEM máme propracovaný systém hodnocení vyučujících po každém soustředění, na kterém se ve velké míře podílejí studenti a s neúspěšnými kantory se rozloučíme. Ale to už souvisí s druhou otázkou. Vysokoškolské vzdělání je soukromý statek a platí pro něj obecné tržní zákonitosti. Konkuruje se cenou a kvalitou, a zákazníkovi, v tomto případě studentovi, tím zcela zákonitě vzniká větší možnost tlaku na kvalitu nabízeného produktu – vzdělání. Prostě NEJEN NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN, ALE I NÁŠ PARTNER. Partner i v tom smyslu, že dodržuje pravidla, plní akademický slib, který odmítá plagiátorství, opisování a jiné nefair praktiky, a dodržuje pravidla slušného chování.

2. Mýtus „na soukromé škole si titul koupím“ ještě zcela nevymizel – co byste k tomu dodali?

Mýty jsou, byly i budou. Tento mýtus svědčí mimo jiné i o celkovém morálním profilu společnosti, o korupčnosti celého českého prostředí. Není bez zajímavosti, že podle teorie byrokracie mají veřejné (byrokratické) instituce větší sklon ke korupci než instituce soukromé – nakonec největší a nejznámější kauza „plzeňských práv“ vznikla na veřejné vysoké škole.

3. Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?

Výše školného na VŠEM vychází ze skutečnosti, že cena za studium nepokrývá pouze náklady na výukové dotace, které jsou pro všechny stejné, ale také celou řadu dalších služeb. Naši studenti mají možnost zvolit si objem těchto služeb – výši svého školného – sami. Studium je tak s využitím tzv. „slevového balíčku“ možné zahájit již od 20 000 Kč za rok. Pro nejlepší studenty je určeno studijní stipendium až ve výši 100 % poplatků. O speciální stipendium mohou požádat studenti se zdravotním handicapem a svobodné matky. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělujeme stipendia i vrcholovým sportovcům.

4. Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat s nástupem demograficky slabších ročníků?

Dosavadní zájem nás během posledních pěti let dostal přibližně mezi pět největších soukromých vysokých škol v České republice. K udržení tohoto postavení se VŠEM bude muset chovat jako každá jiná firma na trhu – zvyšováním své konkurenceschopnosti zejména cestou vyšší kvality a vyhledáváním nových nabídkových příležitostí.

5. Jaké je uplatnění vašich absolventů a napojení školy na praxi?

Absolventi VŠEM mají široké uplatnění na trhu práce, neboť intenzivní spolupráce s praxí probíhá již od raných fází studia. Významné procento našich lektorů tvoří manažeři předních českých i zahraničních firem. Na základě rámcových dohod s podniky jsou studentům nabízeny možnosti absolvování odborných stáží či konzultace seminárních a závěrečných prací. Na úrovni kateder mají studenti také příležitost ke spolupráci na různých prakticky orientovaných projektech.

6. Jak se podle vás bude vyvíjet české vysoké školství v nejbližších letech?

O prognózování jsem se učil na VŠE v předmětech národohospodářského plánování. Od roku 1990 neprognózuji.

6.4.2011
Články - prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Metropolitní univerzity Praha,
Články - Dr. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní,
Články - Ing. Marek Beránek, ředitel Unicorn College
Články - doc. RNDr. Josef Benda, CSc., prorektor Bankovního institutu vysoké školy
Články - prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit