VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 19 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na Fakultu sociálních studií (MU, 30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

UK FF 34,9 %, FSV 37,7 %, FHS 46,8 %, KTF 73,5 %, ETF 84,5 %, HTF 80,5 %, MU FF 64,1 %, FSS 30,8 %, JČU FF 79,7 %, TF 76,2 %, UJEP FF 92,7 %, UPOL FF 33,9 %, CMTF 75 %, OSU FF 47,9 %, FSS 34 %, UHK FF 68,8 %, SLU FPF 63,5 %, FVP 43,5 %, ZČU FF 81,4 %, TUL FPHP 62,2 %, UPCE FF 69,4 %, UTB FHS 40,4 %, AAU 79,6 %, MUP  97,3 %, PVŠPS 57,5 %, VŠAPS 87,8 %, VŠTVS Palestra 57,8 %, ARC, AC, CEVRO, UNYP, UJAK, VŠFS 100 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Společenské vědy semestrální kurz Praha, Brno, zahájení leden, únor

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta 1. 6. Teologie křesťanských tradic (TKT) 6. - 10. 6., Pastorační a sociální práce (PSP) 9. - 10. 6. 2016, Evangelická teologie (EVT), jednokolová zkouška – písemný test, kromě ET také ústní zkouška

Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vzdělanosti 23. 4. 2016 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio, některé obory písemná část 1. - 7. 6. a 8. – 14. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. – 15. 5. 2016 talentové přijímačky bakalářských oborů, 28. 5. – 16. 6. 2016, oborové přijímačky bakalářského a magisterského studia

Husitská teologická fakulta: 19. 5. písemná část, 23. – 27. 5. 2016 ústní část

Katolická teologická fakulta: 31. 5. studijní obor Teologické nauky, 30. 5. studijní obor Dějiny křesťanského umění, 1. 6. studijní obor Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 18. 4. - 23. 4. 2016, talentové zkoušky, zkoušky 6. - 18. 6. 2016 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 6. 6. 2016 pro PS i KS, učitelské obory také na FTVS a MFF

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 14. - 16. 6. 2016, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: TSP MU 30. 4. - 1. 5. 2016 nebo OSP NSZ Scio v termínech 12. 12. 2015 - 30. 4. 2016, povinně ZSV NSZ Scio, mezifakultní studium s FF přijímací zkoušky pro druhý obor

Filozofická fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, 9. - 10. 6. 2016 oborové testy, možnosti prominutí

Pedagogická fakulta: TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016, 11. - 22. 4. 2016 oborové testy, učitelské obory také na FSPS a v navazujícím magisterském studiu na FI

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory, další obory v navazujícím magisterském studiu) TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 6. - 10. 6. 2016 test z matematiky a cizího jazyka

Institut vzdělávání a poradenství: 6. – 7. 6. a 9. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, hodnocení výsledků maturitní zkoušky, soutěží, certifikátů apod., možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 30. 5. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Teologická fakulta: 13. - 17. 6. 2016 obor SCHP jazykový test a ústní pohovor, PVČ písemný test, ostatní obory ústní pohovor, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Možnost prominutí

Pedagogická fakulta: 1. - 15. 6. 2016 přijímací zkouška dle oboru, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ a TF

Zdravotně sociální fakulta Speciální pedagogika – vychovatelství, Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, přijímací zkouška dle oboru, 6. - 10. 6. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Institut celoživotního vzdělávání: obory zaměřené na vzdělávání přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2016, test ZSV

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2016, některé obory bez přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 21. - 23. 4. 2016, ostatní zkoušky 16. - 28. 5. 2016

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 28. 5. – 4. 6. 2016, příp. dle termínů NSZ Scio

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SES dle harmonogramu SCIO do 30. 4. 2016, SPP duben-červen 2016

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 16. – 20. 5. 2016 (talentové zkoušky TV); 6. 6. 2016 – 10. 6. 2016, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 27. 5. – 2. 6. 2016 písemné testy

Ústav sociální práce: 24. – 25. 5. 2016 písemný test ZSV

Pedagogická fakulta: 11. 4. – 15. 4. 2016 (talentové přijímací zkoušky), 23. 5. – 30. 6. 2016 (přijímací zkoušky praktické i teoretické)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 24. 4. 2016, písemné a ústní zkoušky 20. - 24. 6. 2016, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol termíny NSZ SCIO

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Přírodovědecká fakulta: obory zaměřené na vzdělávání 2016 nejsou otevřeny

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. – 3. 6. (1. kolo), 30. – 31. 8. (2. kolo), ostatní obory 11. – 18. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. 5 – 15. 5. 2016 a případně 21. – 22. 5. 2016

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 5. 4. 2016, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 13. – 17. 6. 2016

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání aj.) 30. 5. - 3. 6. 2016, termíny pro 2. kolo na stránkách fakulty (přihlášky do 15. 7. 2016), možnost prominutí

Fakulta tělesné kultury (studijní program Tělesná výchova a sport): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2016, NSZ SCIO OSP do konce dubna 2016

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2016, přijímací zkouška dle oboru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: termíny NSZ SCIO od 12.12.2015 až 30.4.2016 (včetně)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2016

Pedagogická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými nebo humanitními obory:

AMU, VŠE v Praze, ČVUT, VŠCHT, JAMU, VŠB-TUO

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 19. 4., 14. 6., 9. 8., 13. 9. 2016 jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Možnost prominutí

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu 

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Ústní motivační pohovor Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8., 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den později, nebo termíny NSZ Scio

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz

pro rok 2016 není vypsáno

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii. Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

1. - 10. 6. 2016, Psychologie písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Regionální studia - motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 7. a 23. 6., 7. 7., 8. 9. 2016

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, rozřazovací jazykové testy

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

Přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

pro rok 2016 není vypsáno

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

http://psychologie.ff.cuni.cz/uchazec/testy.pdf

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-494-version1-Test_KOVF.doc

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=115

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2013_2014/Test%20PS%202012.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/pozadavky-bc-413.html

MENDELU

https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?download=156106;id=37321;edit_priloha=1;dokument=156106;hlavni=1

JČU

OSU

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/krs_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/sjl_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/pj_vsp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34493

http://fss.osu.cz/dokumenty/fss-prez-otazky.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/komroz-prez.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UPOL

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          
 

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

4.5.2016


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit