VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, pedagogických, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 15 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 77,6 %, TF 87,5 % MU FF 66,1 %, FSS 36,7 % OSU FF 44,2 %, FSS 52,4 % SLU FPF 93,1 %, FVP 70,6 % UHK FF 74,3 % UJEP FF 90,1 % UK FF 46,6 %, FSV 41,7 %, FHS 57,5 %, KTF 79,4 %, ETF 83 %, HTF 78,7 % UPOL FF 38 %, CMTF 88 % UPCE FF 73,6 % UTB FHS 54,3 % ZČU FF 75,1 %

AC 84,4 % CEVRO 85,2 % MUP  98,5 % PVŠPS 60,5 % VŠKK 78,1 % VŠRR a BA AMBIS 75,2 % ARC, AAU, UNYP, UJAK, VŠAPS, VŠFS, VŠMVV, VŠ Prigo, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): Písemná, talentová a ústní zkouška, 1. kolo 25., 26. 1., 2. kolo 3., 4. 5. 2019. Den otevřených dveří 23. 11. 2018

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 28. 1. - 1. 2. 2019. Den otevřených dveří 12. 11. 2018

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 8. - 12. 6. 2020, test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

Institut vzdělávání a poradenství (Učitelství praktického vyučování): 8. – 9. a 11. 6. 2020. test studijních předpokladů, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.), možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): Informace pro rok 2020 nebyly na stránkách k dispozici (18. 2. 2020).

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace) kolo 13. 1. - 7. 2. 2020, 2. kolo v průběhu března a dubna (specializace DV pro neslyšící jednokolové PŘ, duben 2020). 1. kolo pohovor, praktická zkouška 2. kolo pedagogické schopnosti a předpoklady. Den otevřených dveří 2. 11. 2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 25. 5. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 30. 5. - 12. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na PŘF. Psychologie 1. kolo NSZ OSP, 2. část oborový test, 3. část kombinovaná. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Teologická fakulta: 8. - 12. 6. 2020 ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce, písemný test ZSV 1. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: varianty ZSV + OSP NSZ Scio nebo ZSV NSZ Scio + TSP (25. - 26. 4. 2020). Uznávané Scio termíny do 1. 5. 2020 včetně. Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Filozofická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, oborové testy 24. - 26. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJPHČ, HV, VV) 25. - 30. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 25. a 26. 4. 2020, oborové testy u vybraných oborů 25. 4. 2020. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: test studijních předpokladů 22. - 29. 5. 2020, možnost nahrazení NSZ OSP s min. percentilem 40 v termínech 7. 12. 2019 - 1. 5. 2020. Dny otevřených dveří 7. a 28. 11. 2019, 29. 1. a 6. 2. 2020

Institut celoživotního vzdělávání: 18. – 22. 5. 2020, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 7. 2. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2020, test ZSV. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Filozofická fakulta: 1. - 5. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 23. - 25. 4. 2020, ostatní zkoušky 9. - 24. 5. 2020. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání): Bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 11. - 26. 5. 2020 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 23. - 30. 5. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1., 7. 3. 2020

Fakulta veřejných politik: květen - červen 2020, SPP OSP NSZ SCIO, EPS bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 14. 2. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 5. 6. 2020, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 28. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 22. - 26. 5. 2020 (studijní programy se zaměřením na vzdělání 25. 5. - 5. 6. 2020) písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 10. - 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván písemně. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 25. 5. - 5. 6. 2020, obory zajišťované PDF a FF 4. 5. - 26. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 motivační pohovor. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 13. - 17. 4. 2020, písemné a ústní zkoušky 15. - 19. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2020, možnost prominutí. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Fakulta humanitních studií: 9. 5. 2020 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 15. 1. 2020

Fakulta sociálních věd: dle programu termíny NSZ SCIO (OSP, případně MAT, ANG) do 1. 5. 2020, písemné testy 1. - 5. 6. 2020, ústní část (kde je požadována) - 1. - 12. 6. 2020. Dny otevřených dveří EF 17. 1., 12. 6. 2020, KS specializace MKPR, MS, Ž 21. 1. 2020, TS, ČNS 21. 1. 2020, PMV, PVP, SSP, S 16. 1. 2020

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia 16. - 17. 5. 2020, Filozofie, Religionistika 30. - 31. 5. 2020, ostatní programy/obory 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Husitská teologická fakulta: 1. - 3. 6. 2020 písemná zkouška, některé programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Katolická teologická fakulta: Bc. 2. 6., Mgr. 4. 6. 2020 ústní zkouška. Dny otevřených dveří 11. a 22. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. 20. - 23. 4. 2020 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 8. - 16. 6. 2020 písemné testy. Učitelské obory nabízí také FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 5. 12. 2019, 22. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 9. – 12. 6. 2020 test z příslušného předmětu/předmětů, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. kolo 1. - 3. 6. 2020, 2. kolo 25. - 26. 8. 2020, ostatní Bc., Mgr. programy 12. - 20. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Filozofická fakulta: Písemné a ústní 16. - 17. 5. 2020, programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie ústní 25. - 29. 5. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání): 1. - 12. 6. 2020 testy z příslušného oboru. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 2. - 3. 6. 2020. Dny otevřených dveří 28. 1. a 8. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální pracovník, Učitelství pro mateřské školy, Bc. termíny NSZ SCIO OSP (SP, UMŠ, A) 7. 12. 2019 - 23. 5. 2020 včetně, program Filologie NSZ AJ/NJ 7. 3. - 1. 5. 2020 včetně, Mgr. informace zatím nebyly zveřejněny (19. 2. 2020). Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání ve financích a účetnictví): informace k 20. 2. 2020 nebyly na stránkách k dispozici

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2020 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Pedagogická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň bude pravděpodobně dodatečně vyhlášeno na jaře 2020 z důvodu probíhající akreditace, zřejmě pouze v prezenční formě. Den otevřených dveří 24. 1. 2020

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor 22. 4., 10. 6., 5. 8., 9. 9. 2020, možnost vypsání dalšího termínu dle přijatých přihlášek. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 1., 4. 2., 14. 4., 16. 6., 25. 8. 2020

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Journalism and Communications , Humanities, Society and Culture, Politics and Society, Jewish Studies: History and Culture. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 1., 21. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2020 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Politologie a mezinárodní vztahy aj. Ústní motivační pohovor Praha 15. 4., 13. 5., 10. a 24. 6., Č. Krumlov 16. 4., 14. 5., 4. a 25. 6. 2020 nebo termíny NSZ OSP nebo ZSV, všechny termíny. Dny otevřených dveří Praha 4. 3., 1. 4.., Český Krumlov 5. 3., 2. 4. 2020

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Humanitní studia, Mediální studia a další. Test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 3. a 24. 6., 5. 8., 7. a 23. 9., 6. 10. 2020, kombinované studium v ČJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9. 2020

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Podmínky pro rok 2020 budou vyhlášeny po schválení akreditace NAÚ. Dny otevřených dveří odložen předběžně na duben (informace k 18. 2. 2020)

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 17. 10., 14. 11, 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Speciální pedagogika 24. - 30. 6. 2020, případné 2. kolo 21. - 25. 9. 2020, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika) bez přijímacích zkoušek. SP ústní přijímací zkouška – motivace ke studiu, praxe v oboru, prověření vědomostí a dovedností v rozsahu maturitní zkoušky (oblast oborů pomáhajících profesí). Dny otevřených dveří 12. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6., 2. a 23. 9. 2020

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (18. 2. 2020)

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. 8. 7., 12. 8., 9. 9. 2020, Karlovy Vary a Most 12. 11., 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - 6. a 23. 9. 2019, 27. 3., 22. 5., 5. a 26. 6., 4. a 25. 9. 2020 přijímací pohovor – kreativní a oborová část. Dny otevřených dveří 3. 9. 2019, 23. 1., 13. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. a 3. 9. 2020

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations, Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 16. 1, 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě

Vysoká škola PRIGO, z.ú. (původně Vysoká škola sociálně správní, z.ú.) www.vs-prigo.cz

Sociální práce, Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: písemný test studijních předpokladů 6. 3. nebo ústní odborný a motivační pohovor 9. 3. 2020, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů (více zaměření), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie a další). Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 10. 12. 2019, 14. 1., 11. 2., 10. 3. 2020, Brno 11. 12. 2019, 15. 1., 12. 2., 11. 3. 2020, další termíny na webu školy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. 8., 5. 9. 2019, 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

20.2.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit