VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2018? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2018, v závorce je uveden stav za rok 2017.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 25,6 % (29,4 %), OSU LF 28,7 % (26,5 %), UK 1. LF 35,1 % (31,9 %), 2. LF 18,4 % (18 %), 3. LF 21,3 % (20,4 %), LF Plzeň 18,2 % (17,2 %), LF HK 27,1 % (31,1 %), FF HK 78,3 % (78,9 %), UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici, UPOL LF 18 % (18,8 %), VFU Brno FVL 28,2 % (30,7 %), FVHE 76,1 % (73,4 %), FF 58,5 % (58 %).

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 38,5 % (50,3 %), OSU FSS 37,1 % (33,6 %), UPOL FZV 35 % (35 %), FTK 53,3 % (53,1 %), JČU ZSF 75,2 % (67,5 %), SLU FVP 72,3 % (55,3 %), TUL FZS 100 % (89,1 %), UJEP FZS 68,4 % (59,7 %), UK FTVS 36,5 % (34,6 %), UPCE FZS 82,2 % (88,9 %), VŠPJ 98,5 % (98 %), ZČU Plzeň FZS 64,7 % (58,2 %), soukromé školy PVŠPS 67 % (59,3 %), PALESTRA 100 % (100 %), VŠZ 99,2 % (99,3 %).

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 64,3 % (73,5 %), FEL 70,7 % (60,9 %), FS 78,7 % (77,3 %), MU PŘF 74 % (74,6 %), UJEP PŘF 81,7 % (74,4 %), UK PŘF 68,8 % (66,6 %), UPCE FCHT 100 % (100 %), UTB FHS 50,6 % (51,7 %), VŠB FEI 74,1 % (77,4 %), VŠCHT FCHT 74,2 % (75,3 %), FCHI 75,3 % (73,2 %), FPBT 74,3 % (70,5 %), VUT Brno FEKT 73,5 % (82,8 %), ZČU Plzeň FST 85,3 % (97,1 %)

 

Doporučená literatura

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

Další učebnice pro přípravu najdete zde.

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 17. – 21. 6. 2019, písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika 12. 6. 2019 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 6. – 10. 5., písemné 3. – 7. 6. 2019. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, Zdravotně sociální péče test z biologie člověka a ZSV, Sociální práce test ZSV ostatní bakalářské zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 6. 6. 2019 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 20. 6. 2019, Mgr. 10. - 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti, program Všeobecné lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 3. 11. 2018, 12. a 16. 1. 2019

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 13. – 14. 4. 2019 praktická zkouška TV, 4. 5. 2019 testy biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška. TSP se koná jen u sdružených studií (nekonají uchazeči jednooborových studií). Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika TSP + test z biologie se základy chemie 27. 4. 2019, Matematická biologie a biomedicína TSP, TSP 27. – 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2019, zkoušky TV 24. 4. 2019. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, zkouška z TV. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální péče): duben 2018, písemná z biologie člověka. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2019, písemná zkouška: test z biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 15. 2. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 3 6., Fyzioterapie 4. 6., Ergoterapie 5. 6. 2019, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 18. 6. 2019 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 20. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 5. 1. 2019

2. lékařská fakulta: bakalářské 6. – 7. 6. 2019 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika. Magisterské 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

3. lékařská fakulta: 14. – 18. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou oboru Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 11. 1. 2019

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 8. – 12. 6. 2019, písemná chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. 12. 2018

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské 12. 6. 2019 Všeobecná sestra písemná z biologie, somatologie a chemie, magisterské 19. 6. 2019 písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 12. 1. 2019

Lékařská fakulta v Plzni: 21. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 3. – 6. 6. 2019 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, program Medicinální chemie) 11. – 12. 6. 2019 písemná z chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. – 19. 1. 2019

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2019, písemná z biologie, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 19. 6. 2019, písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky na LF HK UK, Vojenská farmacie 8. 6. 2019, písemná z chemie a biologie vč. botaniky na FarmF UK, magisterské obory na UO navíc AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 6. 12. 2018, 12. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 10. 6., kombinované 12. 6. 2019, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 18. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, test jazykových předpokladů, ústní zkouška, květen – červen 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 3. – 14. 6. 2019, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 29. 5. 2019, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 8. 12. 2018 a 17. 1. 2019

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 30. 1. a 13. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ SCIO OSP, termíny 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019 včetně. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 12. - 14. 6. 2019 dle oboru, 26. - 30. 7. 2019 (2. kolo, bude-li vypsáno, podle oboru), Mgr. 10. a 11. 6. 2019, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Fakulta veterinárního lékařství: 18. – 20. 6. 2019, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Farmaceutická fakulta: 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 27. 6. 2019, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Fakulta chemicko-inženýrská obory v navazujícím magisterském studiu

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka (pouze u PS). Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny (liší se podle oboru a formy studia) 1. kolo 28. - 29. 5., 2. kolo 31. 7. - 1. 8., 3. kolo 5. 9. 2019. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 13. – 18. 6. 2019, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. a 14. 12. 2018, 30. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 10. – 14. 6. 2019, písemná z biologie člověka. Den otevřených dveří 4. 10. 2018

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2019. Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 5. 2. a 9. 4. 2019

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam.pdf

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2017-2018/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2018.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_OPTM_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Ch_Bi_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Mat_2017.pdf

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky/vzorovy-test-zsp.pdf

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2018/fss-prijimacky2018-informace-pz-ZSP-B.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2017_2018/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

UJEP

https://fzs.ujep.cz/cs/767/vzorove-otazky-doporucena-literatura-k-pr

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/vzorove-otazky_2012.pdf

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/vzorove-otazky.html

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/vzorove-otazky.html

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_fyzika.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_biologie.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_chemie.pdf

VŠB

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vutbr.cz/studuj_fekt/prijimacky_priprava

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo rozšíření o speciální pedagogiku

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK obor psychologie bylo v roce 2018 1016 přihlášených a 68 přijatých uchazečů (2017 976 / 67, 2016 1035 / 61, 2015 1006 / 66, 2014 1009 / 61), na FSS MUNI obor psychologie bylo v r. 2017 podáno 1643 přihlášek, 167 uchazečů bylo přijato (2016 1528/160, 2015 1621 / 168, 2014 1635 / 155).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík), 120 stran

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál, P. Říčan), 294 stran

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“

Psychologie „nultý ročník“

Psychologie semestrální kurz

VIP balíčky (kurz + doporučené učebnice + bonusy v hodnotě několika set korun) – aktuální nabídka zde

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 1. - 14. 6. 2019. Psychologie 1. část (písemná) posouzení všeobecných vědomostí psychologie, pedagogika, obecná občanská orientace, 2. část ústní zkouška - motivace a povahové vlastnosti, zkouška z AJ. Arteterapie 1. část test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, 2. část pohovor, ateliéry. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Zdravotně sociální fakulta (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory): 3. - 7. 6. 2019 písemná zkouška z biologie, všeobecná informovanost včetně aktuální problematiky zdravotně sociální oblasti. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): test ZSV (Scio) 60 % + OSP (Scio) termíny 8. 12.  2018 – 1. 5. 2019 včetně nebo TSP (MU) 40 % 27. – 28. 4. 2019, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019

Filozofická fakulta (bakalářské studium Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 27. - 28. 4. 2019 TSP a oborový test (psychologie, biologie), pohovor. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obor v navazujícím magisterském studiu): 27. 5. - 31. 5. 2019, písemný test ze znalostí psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie + vědomosti v rozsahu doporučené literatury. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (bakalářský a navazující magisterský obor Psychologie, další obory v doktorském programu): 25. 5. - 13. 6. 2019, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej - zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: část A - souvislosti mezilidské interakce, zájmy a předpoklady ke studiu, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče, část B - ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu, otázky z okruhů části A. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, navazující magisterské Psychologie, další obory v doktorském programu): 6. - 14. 6. 2019 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

1. lékařská fakulta, LF v Hradci Králové, LF v Plzni – obory v doktorském programu

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie, další obory v doktorském programu): 18. – 19. 5., v případě většího počtu uchazečů i 25. – 26. 5., ústní zkouška 27. - 31. 5. 2019. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, a oborový test, 2. část ústní zkouška, dodání životopisu, eseje (motivace a důvody pro obor psychologie, sebereflexe, předpokládané profesní uplatnění), seznamu literatury a dokladů o stážích/praxích/kurzech/odborné práce. 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základů klinické psychologie a psychologie práce, biologie člověka. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Soukromé vysoké školy

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii: motivace ke studiu a ověření předpokladů ke studiu, termíny obvykle do konce září, nutno ověřit na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Brno 1. 11. 2018, 24. 1. 2019, Praha 8. 11. 2018, 17. 1. 2019, další místa a informace na webu školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

3. - 12. 6. 2019. Psychologie: písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk; ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 5. 2. a 12. 3. 2019

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení dodaných dokumentů (strukturovaný životopis, motivační dopis/žádost o přijetí). Dny otevřených dveří 12. 2. 2019

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
PVŠPSS          
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 9 fakult veřejných škol a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách ekonomických.

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se minulý rok hlásilo 514 zájemců, z toho 78 bylo přijato (2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v loňském roce jen 84 uchazečů z 642 přihlášených (2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2017 1315 přihlášek, přijali 344 zájemců (2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo v r. 2016 přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích (GRADA, M. Dočekalová), 168 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Marketingová komunikace a public relations NSZ OSP + NSZ AJ 9. 12. 2017 - 28. 4. 2018, 2. kolo ústní zkouška 11. - 15. 6. 2018 motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Možnost prominutí.

Mediální studia NSZ OSP 9. 12. 2017 - 28. 4. 2018. Možnost prominutí.

Žurnalistika 1. kolo test z volitelného cizího jazyka, integrovaný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. 2. kolo ústní část prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění apod., motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby. Možnost prominutí.

Dny otevřených dveří Žurnalistika, MKPR 2. 2. 2018, MS 12. 2. 2018

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika TSP MU  21. - 22. 4. 2018 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018. 

Obor Žurnalistika v kombinovaném studiu 2018 není otevřen.

Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Filosofická fakulta Teorie interaktivních médií TSP 21. - 22. 4. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: písemná – orientace v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií. Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 2018 není otevřen. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Český jazyk pro média a veřejnou sféru: 18. - 22. 6. 2018 ústní pohovor motivace ke studiu, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, všeobecný přehled, znalost ČJL, schopnost strukturovat odpovědi, kultivovaný projev, fakultativně portfolio (studentské publikace, aktivity atd.). Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědních disciplínách, oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, historie, ZSV, kultura, přehled o elektronických médiích, o tištěných titulech, zpravodajských serverech, oborových webech. Test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018.
Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 30. 5. (PS) a 31. 5. (KS) 2018, písemná PZ prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů). Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).
Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická žurnalistika: 2018 není otevřen)
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, každou středu nebo po domluvě
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Mass Media: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 17. 10., 23. 11., 14. 12. 2017, 18.1., 15.2. 2018
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Sociální a mediální komunikace: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny 4. a 6. 3. 2018 pro nástup v dubnu, informace o dalších a mimořádných termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 23. 1. 2018
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Marketingové komunikace ve službách, navazující magisterské Marketingové komunikace: 1. kolo KS 5. 6., PS 7. 6., 2. kolo všechny typy studia v ČJ 28. 8. 2018, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 27. 3., 5. 4., 12. 4., 24. 4., 16. 5., 21. 6., 12. 7., 30. 8. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 15. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2018. V případě zájmu uchazečů může rektor vyhlásit další termíny. Dny otevřených dveří 30. 1., 27. 2., 3. 4., 22. 5., 4. 9. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: Pohovor pro ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu o obor, rozřazovací test z AJ 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-126-version1-seznam_doporucene_literatury_pro_ii_prijimaci_zkousky.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2019 je nabízí 6fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, UK, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 29,8 %, MU PRF 45,9 %, UPOL PRF 39,5 %, ZČU PRF 71,3 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU FES 40,8 %, Policejní akademie 9,7 % (916 přihlášených/89 přijatých civilních uchazečů v Bc. oboru Bezpečnostně právní studia, 2017)

Soukromé VŠ

AMBIS 80,5 %, CEVRO 75 %, MUP 99,5 %, VŠPP 99,3 %, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů),

Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)

Odmaturuj ze společenských věd + Odmaturuj ze společenských věd - testy (obojí Didaktis)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky 

Bloky TSP, OSP

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2018 do 25. 5. 2019, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 6. 2. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské programy TSP 27. – 28. 4. 2019, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 10. 1. 2019

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 27. – 28. 4. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2018 do května 2019. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2018 - květen 2019, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 23. 1. 2019

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV 8. 12., 1. 2., 9. a 30. 3., 1. a 25. 5. 2019 a Cizí jazyk (30. 3., 1. 5. 2019). Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů programy v navazujícím magisterském a doktorském studiu

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Soukromé vysoké školy s právními obory

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management v regionech – zaměření oboru Právo a bezpečnost, Kriminalistika a kriminologie, Národní bezpečnost, motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Praha 11. 12. 2018, 15. a 29. 1. 2019, Brno 12. 12. 2018, 16. a 30. 1. 2019.

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019., Český Krumlov 3. 1., 7. 2. 2019

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test AJ nebo NJ, FJ, ŠJ, možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání – bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Vysoká škola v současné době nepřijímá nové studenty.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří České Budějovice 17. 1., Příbram 18. 1. 2019 možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, další obory v navazujícím magisterském studiu. Bc. dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě, informace pro další střediska na stránkách školy

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. a 23. 1., 6. a 20. 2., 6. a 20. 3., 10. 4., 15. 5., 5. a 12. 6., 4. a 18. 9. 2019 nebo po domluvě

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
PAČR

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 70 fakult veřejných a státních vysokých škol a 33 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 20 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 65 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 50%.

 

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio nebo přijímají uchazeče i bez přijímacích zkoušek, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 49,6 %, F2 (FMV) 61,1 %, F3 (FPH) 43,6 %, FIS  59,6 %, NH 41,6 %, FM 89,2 %, UK FSV 37,2 %, MU FES 43,6 %, ČZU PEF 69 %, JČU EF 74,3 %, MENDELU PEF 98 %, FRRMS 63,3 %, OSU FSS 33,6 %, SLU OPF 87,6 %, TUL EF 88,8 %, UHK FIM 67,1 %, UJEP FSE 72 %, UPCE FES 77 %, UTB FME 54,7 %, FHS 51,7 %, VŠB-TUO EF 79,1 %, VŠPJ 98 %, VŠTE 80,8 %, VUTBR FP 62,5 %, ZČU FE 62,9 %, A. STING 68,6 %, BIBS 56 %, EPI 83,5 %, MUP 99 %, MVŠO 73,9 %, NEWTON C. 99,3 %, VŠAPS 74,2 %, VŠKE 99,6 %, VŠMVV 97,4 %, VŠO 93,2 %, VŠPP 99,1 %, VŠSS 82 %, AAVŠ, CEVRO, SVŠEZ, SVŠES, ŠAVŠ, UNICORN C., UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠLG, VŠOH,  100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky dalších oborů a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 11. a 12. 6. 2018, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 26. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta informatiky a statistiky: zkouška z matematiky a cizího jazyka, 1. kolo 19. 6. 2018, 2. kolo (kromě oboru ME) 22. 8. 2018, možnosti prominutí mimo obor ME. Fakultní den otevřených dveří 12. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta managementu: 8. 6. 2018, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnosti prominutí. Fakultní dny otevřených dveří 31. 1. a 17. 3. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. – 14. 6. 2018, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor v AJ informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 20. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 14. - 15. 6. 2018, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 2. 2. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP všechny termíny (kromě oboru Economics). Fakultní den otevřených dveří 6. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance v ČJ + hrazené studium v AJ, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro obor EF 2. 2., 8. 6. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 4. - 7. 6. 2018 test MAT a AJ/NJ. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 13. 6. 2018, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 11. 2017

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018 test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu. 2. kolo ústní část motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a o aktuálním společenském/ekonomickém tématu. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management) 4. - 15. 6. 2018 PZ písemná zkouška ověření úrovně obecného právního povědomí a základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 2. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta (Demografie s ekonomií) 13. - 14. 6. 2018 test základní orientace v problematice obyvatelstva, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 21. - 22. 4. 2018. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Management sportu): 29. dubna 2018 písemné oborové testy FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Filozofická fakulta (Polština/Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu) 21. - 22. 4. 2018 TSP a oborový test (RJ/PJ znalost slovní zásoby, mluvnice, řečové komunikace, reálie). Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): 21. - 22. 4. 2018 TSP možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 9. 2. písemný test, 2. kolo 2. 3. skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 28. a 29. 3. 2018 ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Den otevřených dveří 13. 10. 2017

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 29. 1. - 2. 2. 2018 talentová, teoretická a praktická část zkoušky. Den otevřených dveří 13. 11. 2017

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnost prominutí, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství bez přijímací zkoušky). Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 15. 6. 2018, test z matematiky a cizího jazyky. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 11. - 15. 6. 2018, matematika a AJ nebo NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Řízení a ekonomika průmyslového podniku): 11. - 22. 6. 2018 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2017, 26. 1. 2018

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 12. 2017 a 25. 1. 2018

Fakulta stavební (Management a ekonomika ve stavebnictví): 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2017, 12. 1. 2018

Fakulta strojní (Technologie, materiály a ekonomika strojírenství): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 9. 11. 2017, 31. 1. a 1. 2. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní manažerství): 1. a 2. kolo 23. - 27. dubna 2018 kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, 2. kolo pohovor. Den otevřených dveří 11. 11. 2017

Hudební fakulta (Hudební manažerství): 5. - 9. 2. 2018 assessment centre, vědomostní a jazykový test. Dny otevřených dveří pro tento obor 7. 11. 2017, 8. 1. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Filozofická fakulta (Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): 28. 5. - 8. 6. 2018 ústní pohovor, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1., 16. 2. 2018

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu): 23. - 29. 5. 2018, test všeobecných znalostí + cizí jazyk AJ/NJ. Dny otevřených dveří 12. 1., 26. 1., 9. 2. 2018

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 17. – 18. 5. 2018 test studijních předpokladů. Den otevřených dveří 23. 2. 2018

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 2. 2. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 23. - 27. 4. 2018 matematika a cizí jazyk, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. 1. a 2. 3. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta AJ a další jazyky ve sféře podnikání 28. 5. - 1. 6. 2018 písemná z příslušného jazyka. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 15. - 24. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Obchodně podnikatelská fakulta: 4. – 8. 6. 2018, 2. kolo 3. - 7. 9. 2018, test ekonomie, společenský přehled, matematika. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 23. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června, Test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 8. 2. 2018

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 10. 2. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 4. - 20. 6. 2018 PZ z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Filozofická fakulta: Cizí jazyky pro cestovní ruch – AJ, NJ, RJ, FJ. Termín bude sdělen v pozvánce, písemná zkouška z příslušného jazyka, ústní zkouška, možnost prominutí.  Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 20. 6. 2018, možnost prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management 2018 není otevřen): Obchodní ruština ústní pohovor v RJ, Český jazyk pro média a veřejnou sféru ústní motivační pohovor, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, 18. - 22. 6. 2018. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Fakulta strojního inženýrství (původně Fakulta výrobních technologií a managementu): Řízení výroby bez přijímací zkoušky (další obory v navazujícím studiu). Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Andragogika v profilaci na personální management, Aplikovaná ekonomická studia, Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Japonština/Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí, Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast, další obory navazující magisterské) 19. – 20. 5. a případně ještě 26. – 27. 5. 2018 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách, FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, ISZCR navíc test AJ. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví) test z matematiky 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017 a 30. 1. 2018

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1. a 10. 2. 2018

Fakulta filozofická (AJ/NJ pro odbornou praxi): 5. – 6. 6. 2018 test AJ/NJ, NJ možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 17. 2. 2018

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 10. 1. a 7. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ do 28. 4. 2018, možnost prominutí, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře NSZ SCIO ZSV do 26. 5. 2018. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP do 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 30. 5. (PS) a 31. 5. (KS) 2018, písemný test (všeobecné znalosti, zkouška kreativity a logického myšlení). Dny otevřených dveří 10. 11. 2017 (FMK Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby), 8. 12. 2017 FMK pouze program Mediální a komunikační studia, 9. 2. 2018 FMK pouze program Mediální a komunikační studia

Fakulta technologická (Technologie a řízení v gastronomii): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ Scio OSP 9. 12. 2017 - 26. 5. 2018 (včetně). Den otevřených dveří 27. 1. 2018

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu, další obory navazující studium): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): 1. kolo červen 2018, případné 2. kolo srpen 2018, písemná zkouška z matematiky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 1. 2. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (Procesní inženýrství a management podniků): bez přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2017, 19. a 20. 1. 2018

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Ekonomika podniku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 11. 2017, 26. 2. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 25. a 26. 5. 2018 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 1., 2. 2., 15. 3. 2018

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 4. – 8. 6. 2018 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017, 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Finanční informatika a statistika, Matematika a finanční studia): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Plzeň 23. 1. 2018, Cheb 26. 1. 2018

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi): 11. - 12. 6. 2018 test z jazyků zvolené kombinace. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

Univerzita obrany www.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu: Řízení a použití ozbrojených sil 16. - 20. 4. 2018, test studijních předpokladů, test AJ, test fyzické způsobilosti. Dny otevřených dveří 7. 12. 2017, 11. 1. a 8. 2. 2018

 

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

19. 6., 21. 8. 2018 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe. Dny otevřených dveří 10. 1., 7. 2., 4. 4. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří po domluvě

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018. Ústní motivační pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Ekonomická informatika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 2. 2018, další termíny na stránkách školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví, International Business: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Podniková ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 10. 2. 2018

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Globální podnikání a management: informace o termínech na studijním oddělení, motivační pohovor. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Znojmo 31. 1. a 28. 2. 2018

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz 

Termín bude domluven po zaslání přihlášky, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 11. 1. 2018 nebo po domluvě

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 18. 1., 17. 2., 15. 3., 14. 4., 17. 5., 14. 6., 23. 8. 2018

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 12. 6., 21. 6., 23. 8., 4., 11. a 20. 9. 2018, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru). Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 3., 14. 6., 16. 8., 6. a 13. 9. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia: bez přijímací zkoušky.

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration, International and Economic Relations. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, řádné termíny 4. a 6. 3. 2018 pro nástup v dubnu, informace o dalších a mimořádných termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 23. 1. 2018

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří 19. 1. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

1. kolo KS 5. 6., PS 7. 6., 2. kolo všechny typy studia v ČJ 28. 8. 2018, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 27. 3., 5. 4., 12. 4., 24. 4., 16. 5., 21. 6., 12. 7., 30. 8. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Management v podnikání,  Ekonomika a právo v podnikání: 10. 5., 21. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Lze domluvit i jiný termín

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. termín 25. 5., 2. termín 22. 6., 3. termín 14. 9. 2018, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru. Dny otevřených dveří Přerov 9. 1., 6. 2., 6. a 17. 3., 3. a 7. 4., 2. 5., 5. 6. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

17. 1. 2018, další termíny informace na studijním oddělení, motivační pohovor, volba cizích jazyků. Dny otevřených dveří 20. 1. 2018, pravidelně každý čtvrtek, v soboty v době kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Oceňování majetku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz  

Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: 30. 3. 2018 test studijních předpokladů, 2. 4. 2018 ústní odborný a motivační pohovor, možnost nahradit NSZ OSP nebo TSP, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

OEAEP s.r.o. www.oeaep.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

http://kbp.vse.cz/testy/

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-studijni-program/ukazky-testu-ke-stazeni/

UK

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18628

https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/#toc-co-cekat-od-prijimaci-zkousky

https://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc18-19/testy_2017/vzor_-_oborovy_test_ASAK_-_T_-_MAN.pdf

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

https://fit.cvut.cz/zajemce/bakalar/prijimaci_zkouska

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/bakalarske-studijni-programy/

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

http://www.pef.mendelu.cz/prijimaci-testy-z-minulych-obdobi

http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia - vpravo dole test všeobecných znalostí, AJ/NJ

OSU

http://dokumenty.osu.cz/ff/prijimacky2014/bc_ajv.pdf

SLU

http://virtuniv.slu.cz/

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ ve spodní části stránky

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠB

https://www.vsb.cz/714/cs/Pro-uchazece/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR v předchozích letech obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Pro civilní uchazeče byla pravděpodobnost přijetí v roce 2017 9,7 % (916 přihlášených, 89 přijatých), v roce 2016 8,8 % (1261 přihlášených, 112 přijatých).

 

Doporučená literatura

ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)

ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)

Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)

Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)

SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)

Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo „nultý ročník“

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči (tj. uchazeči  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV 8. 12., 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. nebo 25. 5. 2019 a Cizí jazyk (30. 3., 1. 5. 2019). Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2019

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.

 

Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

UK PDF 41,3 %, MU PDF 50,5 %, JČU PDF 55,9 %, OSU PDF 34 %, TUL FPHP 77,8 %, UHK PDF 45,7 %, UJEP PDF 68,2 %, UPOL PDF 46,6 %, ZČU PDF 75,9 %

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Pedagogická fakulta: 23. - 26. 4. 2018 talentové přijímací zkoušky, 4. - 15. 6. 2018 PZ pro prezenční i kombinovanou formu studia, 7. 6. 2018 test obecných studijních předpokladů pro stanovené obory PS i KS. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 1. 2. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (např. Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání): talentové zkoušky TV:  21. a 22. 4. 2018, písemný test studijních předpokladů 4. - 7. 6. 2018. U dvouoborových studií zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Filozofická fakulta (Pedagogika, Andragogika a personální řízení): 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018, písemná, Pedagogika i ústní zkouška. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Husitská teologická fakulta (Sociální pedagogika): 1. 6. 2018 písemná část, 5. - 8. 6. 2018 ústní část. Dny otevřených dveří 15. a 20. 1. 2018

Matematicko-fyzikální fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 13. 6. 2018 předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnosti prominutí. Den otevřených dveří 23. 11. 2017

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 13. - 14. 6. 2018, test dle zvoleného oboru, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: 21. - 22. 4. 2018 TSP, 16. - 22. 4. 2018 oborové zkoušky (jen některé obory). Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, Speciální edukace bezpečnostních složek, další obory v navazujícím magisterském studiu): 14.-15. dubna 2018 - praktická zkouška z TV, 29. dubna 2018 písemné oborové testy FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): test studijních předpokladů a oborové testy 21. - 22. 4. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 21. - 22. 4. 2018 TSP, oborové testy u vybraných oborů 21. 4. 2018. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta:  2. - 15. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání) 6. 6. 2018 písemná daný obor, při kombinaci s oborem jiné fakulty viz podmínky daného oboru, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Teologická fakulta (Pedagogika volného času) písemný test 11. - 15. 6. 2018. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 19. - 21. 4. 2018, ostatní zkoušky 12. - 19. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 4. - 8. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 26. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 16. - 20. 4. 2018, písemné a ústní zkoušky 18. - 22. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Pedagogická fakulta:  talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 10. 4. 2018, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 11. – 15. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální pedagogika 15. – 23. 6. 2018 test všeobecný přehled, motivační pohovor, posouzení doložených aktivit uchazeče. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Fakulta tělesné kultury (Tělesná výchova a sport aj.):  talentová část 23. - 27. 4. 2018, ústní část duben – květen 2018, písemná část do konce dubna 2018 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO). Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Filozofická fakulta (Andragogika aj.): Test předpokladů ke studiu 19. – 20. 5. a případně 26. – 27. 5. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta: (Geologie a ochrana ŽP/Informatika pro vzdělávání): Bez PZ pokud počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická: 4. - 8. 6. 2018 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, VŠE v Praze, UTB Zlín, ČVUT, VŠCHT, ČZU, JAMU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 17. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2018 jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Dny otevřených dveří 12. 2., 19. 3., 21. 5., 25. 6., 27. 8. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 14.6., 23.8., 6.9. 2018

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 48 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 18 soukromých vysokých školách.Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na FF UK (30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

UK FF 30,8 %, FSV 37,2 %, FHS 63,4%, KTF 78,5 %, ETF 76,6 %, HTF 80,4 %, MU FF 73,2 %, FSS 32,7 %, JČU FF 75,6 %, TF 83,6 %, UJEP FF 94,6 %, UPOL FF 38,5 %, CMTF 81,2 %, OSU FF 45,1 %, FSS 33,6 %, UHK FF 82,1 %, SLU FPF 66,9 %, FVP 55,3 %, ZČU FF 65,5 %, UPCE FF 69,5 %, UTB FHS 51,7 %, AC 81 %, ARC 96,7 %, MUP  99 %, PVŠPS 59,3 %, VŠAPS 74,2 %, AAU, CEVRO, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 4. – 8. 6. 2018 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2018

Fakulta humanitních studií: 19. 5. 2018 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio OSP, někde písemná zkouška 4. - 8. 6. 2018, případně i ústní zkouška 11. - 15. 6. 2018. Dny otevřených dveří MKPR, Žurnalistika 2. 2. 2018, MS (KS) 12. 2. 2018, MTS, TS (KS), SD (KS), ČNS 16. 1. 2018, PMV, PVP, SSP, SSA 16. 1 2018

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 12. - 13. 5. 2018, ostatní obory 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Husitská teologická fakulta: 1. 6. 2018 písemná část, 5. - 8. 6. 2018 ústní část. Dny otevřených dveří 15. a 20. 1. 2018

Katolická teologická fakulta: 4. 6. 2018 obor TN a DKU, 6. 6. 2018 obor DEK, Mgr. 7. 6. 2018. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 23. - 26. 4. 2018 talentové přijímací zkoušky, 4. - 15. 6. 2018 PZ pro prezenční i kombinovanou formu studia, 7. 6. 2018 test obecných studijních předpokladů pro stanovené obory PS i KS. Učitelské obory také na FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 1. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 13. - 14. 6. 2018. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: 21. - 22. 4. 2018 TSP (jen některé obory), SCIO test (test OSP a ZSV) ve dnech 9. 12. 2017, 2. 2., 3. 3., 29. 3., 28. 4. 2018, 21. - 22. 4. 2018 oborové zkoušky (jen některé obory v rámci mezifakultního studia). Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 21. - 22. 4. 2018, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 21. - 22. 4. 2018 TSP, 16. - 22. 4. 2018 oborové zkoušky (jen některé obory), učitelské obory také na FSPS. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory) 21. - 22. 4. 2018 TSP, oborové testy u vybraných oborů 21. 4. 2018. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): pro rok 2018/19 se přijímací zkoušky nevypisují. Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 29. 1. - 2. 2. 2018. Den otevřených dveří 13. 11. 2017

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky a cizího jazyka. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Institut vzdělávání a poradenství: 11. – 12. 6. a 14. 6. 2018 test studijních předpokladů, Učitelství odborných předmětů motivační pohovor. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): 11. - 22. 6. 2018 písemný test ze všeobecných znalostí, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2017, 26. 1. a 28. 3. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Dramatická výchova 1. kolo 22. 1.  - 16. 2. 2018, 2. kolo v průběhu března a dubna 2018, Výchovná dramatika pro neslyšící 1 kolo duben 2018. Den otevřených dveří 11. 11. 2017

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 28. 5. - 8. 6. 2018 ústní motivační pohovor, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Teologická fakulta: 11. - 15. 6. 2018 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 2. - 15. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, písemné testy 4. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 23. - 29. 5. 2018, test studijních předpokladů + cizí jazyk. Dny otevřených dveří 12. 1., 26. 1., 9. 2. 2018

Institut celoživotního vzdělávání: 17. – 18. 5. 2018 test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 23. 2. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2018, test ZSV. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Filozofická fakulta: 28. 5. - 1. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 19. - 21. 4. 2018, ostatní zkoušky 12. - 19. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 26. 5. - 2. 6. 2018, příp. dle termínů NSZ Scio. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SPP dle harmonogramu SCIO do 28. 4. 2018, EPS květen - červen 2018. Dny otevřených dveří 25. a 27. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 4. - 8. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 26. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 25. - 31. 5. 2018 písemné testy, Archivnictví – historie navíc ústní zkouška. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 12. a 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 4. - 8. 6. 2018, 2. kolo 5. 9. 2018 motivační pohovor. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 16. - 20. 4. 2018, písemné a ústní zkoušky 18. - 22. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 20. 6. 2018 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. – 4. 6. (1. kolo), 28. – 29. 8. (2. kolo), ostatní obory 15. – 23. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: 19. – 20. 5. a případně 26. – 27. 5. 2018, ústní zkoušky pro obor AJZKTP a Psychologie 28. 5. – 1. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 10. 4. 2018, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 11. – 15. 6. 2018. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia) 1. 6. - 15. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 5. – 6. 6. 2018. Dny otevřených dveří 8. a 17. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO 9. 12. 2017 - 26. 5. 2018, program Filologie termíny 29. 3. - 28. 4. 2018, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání v ekonomických předmětech): 11. a 12. 6. 2018, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 26. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Národohospodářská fakulta (Veřejná správa a regionální rozvoj): NSZ OSP všechny termíny. Fakultní den otevřených dveří 6. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (Učitelství odborných předmětů): bez přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2017, 19. a 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 11. - 12. 6. 2018. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 4. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Motivační pohovor, informace jsou zaslány po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 17. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2018jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Dny otevřených dveří 12. 2., 19. 3., 21. 5., 25. 6., 27. 8. 2018

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii. Informace o termínech na studijním oddělení, motivační pohovor. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

1. - 11. 6. 2018 písemná, ústní a talentová zkouška. Dny otevřených dveří 6. 2. a 13. 3. 2018

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Regionální studia - motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří 19. 1. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 15. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2018. Dny otevřených dveří 5. 9. 2017, 9. a 30. 1., 27. 2., 3. 4., 22. 5., 4. 9. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz  

30. 3. 2018 test studijních předpokladů, 2. 4. 2018 ústní odborný a motivační pohovor, možnost nahradit NSZ OSP nebo TSP, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 14.6., 23.8., 6.9. 2018

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

Informace o termínech poskytne studijní oddělení

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2013_2014/Test%20PS%202012.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/testy-prijimacich-zkousek/testy-2017-2018/vzorove-testy-pro-prijimaci-rizeni-2018-2019

https://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/testy-prijimacich-zkousek/testy-2017-2018

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

 

Politologie

Obor politologie můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Přes 20 možností pak máte v případě zájmu o kombinaci tohoto oboru se sociologií či jinými obory nebo zaměřené na aplikaci (hospodářská politika, politická a kulturní geografie, sociologie a sociální politika), včetně náplní oborů je najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 30 a 50 %.

 

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Obor Politologie FF UK 2017 51 přijatých, 146 přihlášených (2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Obor Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 221 přijatý na 652 přihlášených (2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 298 přihlášených, 107 přijatých

Obor Politologie FSS MUNI 555 přihlášených, 300 přijatých (2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 1205 uchazečů, 429 bylo přijato (2016 1451/433, 2015 1453/419).

obecné údaje pro další fakulty/školy: FF UHK 82,1 %, FF UJEP 94,6 %, FF UPOL 38,5 %, VŠE FMV 61,1 %, ZČU FF 65,5 %, ARC 96,7 %, AAVŠ, CEVRO 100%

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018, 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 4. - 8. 6. 2018. Možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro tyto obory 16. 1. 2018

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test porozumění AJ odborný text, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 26. - 27. 5., 1. - 14. 6. 2018. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia. TSP MU  21. - 22. 4. 2018 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a nalytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, znalosti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderní dějiny, soudobé dění česká, evropská a světová politická scéna 25. - 31. 5. 2018. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor, možnost prominutí.  4. - 8. 6. 2018, 2. kolo 5. 9. 2018. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie a evropská studia. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, část otázek v AJ. 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Politologie 2018 není otevřen

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Písemný test ZSV, moderní české a světové dějiny, soudobá politika a mezinárodní vztahy, geografie a politické myšlení 11. - 12. 6. 2018. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Politics and Society. Doložení úrovně AJ jazyka, pohovor. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, každou středu nebo po domluvě

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných sekcích nebo v jednotlivých článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com
25.1.2018

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit