VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2018? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

UK 1. LF 31,9 %, 2. LF 18 %, 3. LF 20,4 %, LF Plzeň 17,2 %, LF HK 31,1 %, FF HK 78,9 %, MU LF 29,4 %, OSU LF 26,5 %, UPOL LF 18,8 %, VFU Brno: FVL 30,7 %, FVHE 73,4 %, FF 58 %, UNOB statistika není k dispozici

Ošetřovatelské a zdravotnické:

UK FTVS 34,6 %, MU FSPS 50,3 %, OSU FSS 33,6 %, UPOL FZV 35 %, FTK 53,1 %, ZČU Plzeň FZS 58,2 %, JČU ZSF 67,5 %, TUL FZS 89,1 %,  UJEP FZS 59,7 %, UPCE FZS 88,9 %, VŠPJ 98 %, SLU FVP 55,3 %, VŠZ 99,3 %, PVŠPS 59,3 %

Biomedicínské:

UK PŘF 66,6 %, MU PŘF 74,6 %, ČVUT FBMI 73,5 %, FEL 60,9 %, FS 77,3 %, VŠCHT FCHT 75,3 %, FCHI 73,2 %, FPBT 70,5 %, ZČU Plzeň FST 97,1 %, UPCE FCHT 100 %, VUT Brno FEKT 82,8 %, VŠB FEI 77,4 %, UTB FHS 51,7 %, UJEP PŘF 74,4 %

 

Doporučená literatura


BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou (Amos, RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.), 138 stran
Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

 

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 8. 6. 2018 písemná z biologie, adiktologie navíc test adiktologie, magisterské studium 12. 6. 2018, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 6. 1. 2018

2. lékařská fakulta: bakalářské 11. – 12. 6. 2018 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, magisterské 14. – 18. 6. 2018, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

3. lékařská fakulta: 19. – 21. 6. 2018, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou oboru Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 5. 1. 2018

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 9. – 13. 6. 2018, písemná chemie, biologie vč. botaniky, zdravotní laborant bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. 12. 2017

Lékařská fakulta v Hradci Králové: 18. 6. 2018 Všeobecná sestra písemná PZ z biologie, somatologie a chemie, magisterské 11. 6. 2018 písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 13. 1. 2018

Lékařská fakulta v Plzni: 13. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 31. 1. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 4. – 7. 6. 2018 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie) 13. – 14. 6. 2018 písemná z chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 19. – 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 21. 6., Mgr. 15. a 16. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti duben 2018, program Všeobecné lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. a 17. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 29. 4. 2018 testy biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška 14. – 15. 4. 2018, nepíše se TSP. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (např. Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Lékařská fyzika): 21. – 22. 4. 2018 TSP, 21. 4. 2018 odborný test (Lékařská genetika TSP + test z biologie se základy chemie, Lékařská fyzika dle volby uchazeče TSP + test, jen TSP, nebo jen odborný test fyzika). Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 12. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 7. 6., kombinované 8. 6. 2018, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 20. 6. 2017. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): talentová, ústní zkouška a písemná zkouška červen 2018, talentová zkouška plavání, písemná zkouška - test z biologie, fyziky, chemie a AJ, ústní zkouška. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 1. – 15. 6. 2018, písemný test z biologie a fyziky, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2018, zkoušky TV duben, květen 2018. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, ZZ navíc zkouška z TV. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální pracovník): duben 2018, písemná ze základů společenských věd a biologie. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita obrany v Brně www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 12. 6. 2018, písemná z biologie, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 11. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie, biologie, somatologie na LF HK UK, Vojenská farmacie 9. 6. 2018, písemná z chemie a biologie vč. botaniky, všeobecné studijní předpoklady na FarmF UK, magisterské obory na UO AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 7. 12. 2017, 13. 1. 2018

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 13. – 15. 6. 2018 (případné 2. kolo 27. – 31. 7. 2018, test biologie, Mgr. 11. a 12. 6. 2018, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Fakulta veterinárního lékařství: 19. – 21. 6. 2018, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Farmaceutická fakulta: červen 2018, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

ČVUT v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 18. – 22. 6. 2018, písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta elektrotechnická,  Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 7. – 11. 5., písemné 4. – 8. 6. 2018. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, ostatní zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 6. 6. 2018 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2018, Písemná zkouška: test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva a dále písemný test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 25. 1. a 27. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. 11. 2017, 16. 2. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 4 6., Fyzioterapie 5. 6., Ergoterapie 6. 6. 2018, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 30. 5. 2018, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 9. 12. 2017, 18. 1. 2018

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 1. a 7. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Termíny NSZ Scio od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018. Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ Scio biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ Scio ZSV. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 26. 6. 2018, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 2. 2. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (např. Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Fakulta chemicko-inženýrská (Analýza léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biotechnologie léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník: termíny pro rok 2018 nebyly 20. 12. na webu školy k dispozici. V minulém roce PA a VS písemná biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady, jazykový test, PA ústní zkouška biologie člověka, Zdravotně sociální pracovník test základy společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie, obecné studijní předpoklady, ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 14. – 19. 6. 2018, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. a 15. 12. 2017, 25. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 11. – 16. 6. 2018, písemná z biologie člověka.

 

Soukromé VŠ s těmito obory

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz  

obor Zdravotně-sociální pracovník: 2018 není otevřen, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. – 11. 6. 2018 test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní pohovor – orientace v přečtené literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 6. 2. a 13. 3. 2018

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří  15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 14.6., 23.8., 6.9. 2018

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

termíny pro rok 2018 nebyly 20. 12. na webu školy k dispozici. V minulém roce Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 6. 2. a 10. 4. 2018

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1460

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1466

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ.doc

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2017-2018/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2018.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_OPTM_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Ch_Bi_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Mat_2017.pdf

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky/vzorovy-test-zsp.pdf

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p9.pdf

http://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/?obor=2179

http://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/?obor=1802

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2017_2018/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

TUL

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-biomedicinska-technika/ukazka-testu

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-osetrovatelstvi/ukazka-testu

UJEP

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1212-vzorove-otazky-kfe-pf.pdf

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/2025-kopawebotazky.pdf

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

VFU

http://fvl.vfu.cz/pro-uchazece/magistersky-studijni-program/vzorove-otazky_2012.pdf

http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/prubeh-a-vysledky-prijm-rizeni/2017-zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-na-fvhe.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_chemie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_fyzika.pdf

http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-2017.pdf

VŠB

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/priprava.php.cz

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2012.pdf

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2015.pdf

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo rozšíření o speciální pedagogiku.

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

Na FF UK obor psychologie bylo v roce 2017 976 přihlášených a 67 přijatých uchazečů (2016 1035 / 61, 2015 1006 / 66, 2014 1009 / 61), na FSS MUNI obor psychologie bylo v r. 2017 podáno 1643 přihlášek, 167 uchazečů bylo přijato (2016 1528/160, 2015 1621 / 168, 2014 1635 / 155).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík), 120 stran

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“

Psychologie „nultý ročník“

Psychologie semestrální kurz

VIP balíčky (kurz + doporučené učebnice + bonusy v hodnotě několika set korun) – aktuální nabídka zde

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (bakalářský a navazující magisterský obor Psychologie, další obory v doktorském programu): 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej- zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: souvislosti mezilidské interakce, motivace uchazeče, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, navazující magisterské Psychologie, další obory v doktorském programu): 4. – 15. 6. 2018 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 1. 2. 2018

1. lékařská fakulta, LF v Hradci Králové, LF v Plzni – obory v doktorském programu

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): TSP MU 21. - 22. 4. 2018, nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 9. 12. 2017, 2. 2., 3. 3., 29. 3., 28. 4. 2018, u mezifakultních studií někde zkouška z 2. oboru 21. - 22. 4. 2018. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Filozofická fakulta (bakalářské studium Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 21. - 22. 4. 2018 TSP, 7. - 8. 6. 2018 oborový test (psychologie, biologie), pohovor. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 2. - 15. 6. 2018, 1. část (písemná) posouzení všeobecných vědomostí psychologie, pedagogika, obecná občanská orientace, 2. část ústní zkouška - motivace a povahové vlastnosti, zkouška z AJ. Arteterapie 1. část test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, 2. část pohovor, ateliéry. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zdravotně sociální fakulta (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory): 4. - 8. 6. 2018 písemná zkouška z biologie, všeobecná informovanost včetně aktuální problematiky zdravotně sociální oblasti. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obor v navazujícím magisterském studiu): 28. 5. - 1. 6. 2018, písemný test na PC, znalosti psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie + znalosti v rozsahu doporučené literatury. Dny otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obory v doktorském programu): 19. - 20. 5., v případě většího počtu uchazečů i 26. - 27. 5. 2018, 1. část písemný test předpokladů ke studiu, a oborový test, 2. část ústní zkouška, prokázání motivace a opravdovost zájmu o studium psychologie, vhodnost osobnostních charakteristik pro výkon profese, základní orientaci v dějinách psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základy klinické psychologie a psychologie práce, otázky mohou být i z oblasti biologie člověka. Den otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

 

Soukromé vysoké školy s psychologickými obory

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii: motivace ke studiu a ověření předpokladů ke studiu, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018, další místa a informace na webu školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: 1. - 11. června 2018 písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 6. 2. a 13. 3. 2018

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení dodaných dokumentů (strukturovaný životopis, motivační dopis/žádost o přijetí). Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
PVŠPSS          
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se minulý rok hlásilo 664 zájemců, z toho 76 bylo přijato (stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v loňském roce jen 90 uchazečů z 727 přihlášených (2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2015 1449 přihlášek, přijali 336 zájemců (2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (AmosMgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích (GRADA, M. Dočekalová), 168 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd Marketingová komunikace a public relations NSZ OSP + test z angličtiny 10. 12. 2016 - 29. 4. 2017, 2. kolo ústní zkouška 8. - 14. 6. 2017 motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Mediální studia NSZ OSP. Žurnalistika 1. kolo test z volitelného cizího jazyka, integrovaný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. 2. kolo ústní část prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění apod., motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby. Možnost prominutí.

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií Žurnalistika, Mediální studia a žurnalistika TSP MU 6. – 7. 5. 2017 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 10. 12. 2016 – 29. 4. 2017 včetně, u mezifakultních studií zkouška z 2. oboru 8. – 9. 6. 2017

Filosofická fakulta (Teorie interaktivních médií): 6. – 7. 5. 2017 TSP

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: písemná – orientace v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií. Předpokládaný termín 29. 5. - 2. 6. 2017. Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 2017 není otevřen

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta (Český jazyk pro média a veřejnou sféru) bez přijímací zkoušky

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Žurnalistika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 20. - 21. 5., případně 27. - 28. 5. 2017. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědních disciplínách, oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, historie, ZSV, kultura, přehled o elektronických médiích, o tištěných titulech, zpravodajských serverech, oborových webech. Test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 31. 5. (PS) a 1. 6. (KS) 2017, písemný test studijních předpokladů se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací – všeobecné znalosti (literatura, kultura, ekonomika, politika), kreativita a logické myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů).

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická žurnalistika, navazující magisterský Ekonomika a právo v žurnalistice): 2017 není otevřen
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Journalism and Communications: informace na studijním oddělení
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 7. a 28. 6., 2. 8., 6. a 20. 9. 2017
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Mass Media: informace na studijním oddělení
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Sociální a mediální komunikace: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny PŘ duben 4.3./7.3.2017, PŘ říjen 3. 9./5. 9. 2017, informace o mimořádných termínech na studijním oddělení
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Přijímací pohovor, jazykové testy. Informace o termínu zasílá studijní oddělení.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Marketingové komunikace ve službách, navazující magisterské Marketingové komunikace: Rozřazovací jazykový test. 

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 16. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2017

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: Pohovor pro ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu o obor. Každé pondělí v červnu (5., 12., 19. a 26. 6.) nebo v září (4., 11., 18. a 25. 9. 2017)
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2018 je nabízí 7 fakult veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory. 

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, UK, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 25,9 %, MUNI PRF 39,6 %, UPOL PRF 37 %, ZČU PRF 58,6 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MUNI FES 43,6 %, VŠE FMV 61,1 %, Policejní akademie 9,7 % (916 přihlášených/89 přijatých civilních uchazečů v Bc. oboru Bezpečnostně právní studia)

Soukromé VŠ

MUP 99 %, VŠKE 99,6 %, VŠPP 99,1 %, AAVŠ, CEVRO, SVŠES, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů), 195 a 196 stran

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, I. Kotlán, R. Kalabis), obě 200 stran

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky 

bloky TSP, OSP

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2017 do května 2018, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 7. 2. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské obory TSP 21. - 22. 4. 2018, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2018

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): 21. - 22. 4. 2018, možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo a bakalářský obor Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017 a 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 19. - 20. 5., v případě většího počtu uchazečů i 26. - 27. 5. 2018, test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017 a 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2017 - květen 2018, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Fakulta bezpečnostně právní: obor Bezpečnostně právní studia 11. – 15. 6. 2018, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), jazykový test. Dny otevřených dveří 13. 1. a 17. 2. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů (Podnikání a právo, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) Bc. 13. – 14. 6. 2018, písemný test na PC matematika + 2 jazyky. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

 

Soukromé vysoké školy s právními obory

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management v regionech – zaměření oboru Bezpečnost a právo nebo Kriminalistika a kriminologie, bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018, Český Krumlov 4. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7. 2018

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání  motivační pohovor, volba cizího jazyka, termín po domluvě se studijním oddělením. Dny otevřených dveří 11. 1. 2018, možnost domluvy individuálního termínu

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání – bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Vysoká škola v současné době nepřijímá nové studenty.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří 19. 1. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Právo ve veřejné správě, Právo v podnikání, Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz 

Ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor. 10. 5., 21. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Lze domluvit i jiný termín

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018 nebo po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.studujnapravnika.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
POLAC
VŠE

 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 70 fakult veřejných a státních vysokých škol a 33 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 20 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 65 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 50%.

 

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio nebo přijímají uchazeče i bez přijímacích zkoušek, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 49,6 %, F2 (FMV) 61,1 %, F3 (FPH) 43,6 %, FIS  59,6 %, NH 41,6 %, FM 89,2 %, UK FSV 37,2 %, MU FES 43,6 %, ČZU PEF 69 %, JČU EF 74,3 %, MENDELU PEF 98 %, FRRMS 63,3 %, OSU FSS 33,6 %, SLU OPF 87,6 %, TUL EF 88,8 %, UHK FIM 67,1 %, UJEP FSE 72 %, UPCE FES 77 %, UTB FME 54,7 %, FHS 51,7 %, VŠB-TUO EF 79,1 %, VŠPJ 98 %, VŠTE 80,8 %, VUTBR FP 62,5 %, ZČU FE 62,9 %, A. STING 68,6 %, BIBS 56 %, EPI 83,5 %, MUP 99 %, MVŠO 73,9 %, NEWTON C. 99,3 %, VŠAPS 74,2 %, VŠKE 99,6 %, VŠMVV 97,4 %, VŠO 93,2 %, VŠPP 99,1 %, VŠSS 82 %, AAVŠ, CEVRO, SVŠEZ, SVŠES, ŠAVŠ, UNICORN C., UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠLG, VŠOH,  100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky dalších oborů a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 11. a 12. 6. 2018, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 26. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta informatiky a statistiky: zkouška z matematiky a cizího jazyka, 1. kolo 19. 6. 2018, 2. kolo (kromě oboru ME) 22. 8. 2018, možnosti prominutí mimo obor ME. Fakultní den otevřených dveří 12. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta managementu: 8. 6. 2018, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnosti prominutí. Fakultní dny otevřených dveří 31. 1. a 17. 3. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. – 14. 6. 2018, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor v AJ informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 20. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 14. - 15. 6. 2018, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 2. 2. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP všechny termíny (kromě oboru Economics). Fakultní den otevřených dveří 6. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance v ČJ + hrazené studium v AJ, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro obor EF 2. 2., 8. 6. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 4. - 7. 6. 2018 test MAT a AJ/NJ. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 13. 6. 2018, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 11. 2017

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018 test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu. 2. kolo ústní část motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a o aktuálním společenském/ekonomickém tématu. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management) 4. - 15. 6. 2018 PZ písemná zkouška ověření úrovně obecného právního povědomí a základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 2. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta (Demografie s ekonomií) 13. - 14. 6. 2018 test základní orientace v problematice obyvatelstva, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 21. - 22. 4. 2018. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Management sportu): 29. dubna 2018 písemné oborové testy FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Filozofická fakulta (Polština/Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu) 21. - 22. 4. 2018 TSP a oborový test (RJ/PJ znalost slovní zásoby, mluvnice, řečové komunikace, reálie). Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): 21. - 22. 4. 2018 TSP možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 9. 2. písemný test, 2. kolo 2. 3. skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 28. a 29. 3. 2018 ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Den otevřených dveří 13. 10. 2017

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 29. 1. - 2. 2. 2018 talentová, teoretická a praktická část zkoušky. Den otevřených dveří 13. 11. 2017

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnost prominutí, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství bez přijímací zkoušky). Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 15. 6. 2018, test z matematiky a cizího jazyky. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 11. - 15. 6. 2018, matematika a AJ nebo NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Řízení a ekonomika průmyslového podniku): 11. - 22. 6. 2018 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2017, 26. 1. 2018

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 12. 2017 a 25. 1. 2018

Fakulta stavební (Management a ekonomika ve stavebnictví): 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2017, 12. 1. 2018

Fakulta strojní (Technologie, materiály a ekonomika strojírenství): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 9. 11. 2017, 31. 1. a 1. 2. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní manažerství): 1. a 2. kolo 23. - 27. dubna 2018 kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, 2. kolo pohovor. Den otevřených dveří 11. 11. 2017

Hudební fakulta (Hudební manažerství): 5. - 9. 2. 2018 assessment centre, vědomostní a jazykový test. Dny otevřených dveří pro tento obor 7. 11. 2017, 8. 1. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Filozofická fakulta (Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): 28. 5. - 8. 6. 2018 ústní pohovor, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1., 16. 2. 2018

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu): 23. - 29. 5. 2018, test všeobecných znalostí + cizí jazyk AJ/NJ. Dny otevřených dveří 12. 1., 26. 1., 9. 2. 2018

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 17. – 18. 5. 2018 test studijních předpokladů. Den otevřených dveří 23. 2. 2018

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 2. 2. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 23. - 27. 4. 2018 matematika a cizí jazyk, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. 1. a 2. 3. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta AJ a další jazyky ve sféře podnikání 28. 5. - 1. 6. 2018 písemná z příslušného jazyka. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 15. - 24. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Obchodně podnikatelská fakulta: 4. – 8. 6. 2018, 2. kolo 3. - 7. 9. 2018, test ekonomie, společenský přehled, matematika. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 23. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června, Test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 8. 2. 2018

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 10. 2. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 4. - 20. 6. 2018 PZ z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Filozofická fakulta: Cizí jazyky pro cestovní ruch – AJ, NJ, RJ, FJ. Termín bude sdělen v pozvánce, písemná zkouška z příslušného jazyka, ústní zkouška, možnost prominutí.  Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 20. 6. 2018, možnost prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management 2018 není otevřen): Obchodní ruština ústní pohovor v RJ, Český jazyk pro média a veřejnou sféru ústní motivační pohovor, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, 18. - 22. 6. 2018. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Fakulta strojního inženýrství (původně Fakulta výrobních technologií a managementu): Řízení výroby bez přijímací zkoušky (další obory v navazujícím studiu). Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Andragogika v profilaci na personální management, Aplikovaná ekonomická studia, Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Japonština/Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí, Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast, další obory navazující magisterské) 19. – 20. 5. a případně ještě 26. – 27. 5. 2018 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách, FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, ISZCR navíc test AJ. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví) test z matematiky 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017 a 30. 1. 2018

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1. a 10. 2. 2018

Fakulta filozofická (AJ/NJ pro odbornou praxi): 5. – 6. 6. 2018 test AJ/NJ, NJ možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 17. 2. 2018

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 10. 1. a 7. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ do 28. 4. 2018, možnost prominutí, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře NSZ SCIO ZSV do 26. 5. 2018. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP do 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 30. 5. (PS) a 31. 5. (KS) 2018, písemný test (všeobecné znalosti, zkouška kreativity a logického myšlení). Dny otevřených dveří 10. 11. 2017 (FMK Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby), 8. 12. 2017 FMK pouze program Mediální a komunikační studia, 9. 2. 2018 FMK pouze program Mediální a komunikační studia

Fakulta technologická (Technologie a řízení v gastronomii): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ Scio OSP 9. 12. 2017 - 26. 5. 2018 (včetně). Den otevřených dveří 27. 1. 2018

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu, další obory navazující studium): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): 1. kolo červen 2018, případné 2. kolo srpen 2018, písemná zkouška z matematiky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 1. 2. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (Procesní inženýrství a management podniků): bez přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2017, 19. a 20. 1. 2018

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Ekonomika podniku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 11. 2017, 26. 2. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 25. a 26. 5. 2018 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 1., 2. 2., 15. 3. 2018

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 4. – 8. 6. 2018 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017, 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Finanční informatika a statistika, Matematika a finanční studia): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Plzeň 23. 1. 2018, Cheb 26. 1. 2018

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi): 11. - 12. 6. 2018 test z jazyků zvolené kombinace. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

Univerzita obrany www.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu: Řízení a použití ozbrojených sil 16. - 20. 4. 2018, test studijních předpokladů, test AJ, test fyzické způsobilosti. Dny otevřených dveří 7. 12. 2017, 11. 1. a 8. 2. 2018

 

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

19. 6., 21. 8. 2018 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe. Dny otevřených dveří 10. 1., 7. 2., 4. 4. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří po domluvě

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018. Ústní motivační pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Ekonomická informatika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 2. 2018, další termíny na stránkách školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví, International Business: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Podniková ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 10. 2. 2018

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Globální podnikání a management: informace o termínech na studijním oddělení, motivační pohovor. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Znojmo 31. 1. a 28. 2. 2018

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz 

Termín bude domluven po zaslání přihlášky, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 11. 1. 2018 nebo po domluvě

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 18. 1., 17. 2., 15. 3., 14. 4., 17. 5., 14. 6., 23. 8. 2018

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 12. 6., 21. 6., 23. 8., 4., 11. a 20. 9. 2018, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru). Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 3., 14. 6., 16. 8., 6. a 13. 9. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia: bez přijímací zkoušky.

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration, International and Economic Relations. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, řádné termíny 4. a 6. 3. 2018 pro nástup v dubnu, informace o dalších a mimořádných termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 23. 1. 2018

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří 19. 1. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

1. kolo KS 5. 6., PS 7. 6., 2. kolo všechny typy studia v ČJ 28. 8. 2018, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 27. 3., 5. 4., 12. 4., 24. 4., 16. 5., 21. 6., 12. 7., 30. 8. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Management v podnikání,  Ekonomika a právo v podnikání: 10. 5., 21. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Lze domluvit i jiný termín

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. termín 25. 5., 2. termín 22. 6., 3. termín 14. 9. 2018, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru. Dny otevřených dveří Přerov 9. 1., 6. 2., 6. a 17. 3., 3. a 7. 4., 2. 5., 5. 6. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

17. 1. 2018, další termíny informace na studijním oddělení, motivační pohovor, volba cizích jazyků. Dny otevřených dveří 20. 1. 2018, pravidelně každý čtvrtek, v soboty v době kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Oceňování majetku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz  

Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: 30. 3. 2018 test studijních předpokladů, 2. 4. 2018 ústní odborný a motivační pohovor, možnost nahradit NSZ OSP nebo TSP, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

OEAEP s.r.o. www.oeaep.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

http://kbp.vse.cz/testy/

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-studijni-program/ukazky-testu-ke-stazeni/

UK

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18628

https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/#toc-co-cekat-od-prijimaci-zkousky

https://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc18-19/testy_2017/vzor_-_oborovy_test_ASAK_-_T_-_MAN.pdf

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

https://fit.cvut.cz/zajemce/bakalar/prijimaci_zkouska

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/bakalarske-studijni-programy/

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

http://www.pef.mendelu.cz/prijimaci-testy-z-minulych-obdobi

http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia - vpravo dole test všeobecných znalostí, AJ/NJ

OSU

http://dokumenty.osu.cz/ff/prijimacky2014/bc_ajv.pdf

SLU

http://virtuniv.slu.cz/

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ ve spodní části stránky

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠB

https://www.vsb.cz/714/cs/Pro-uchazece/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR obsahuje znalostní a jazykový test.

Znalostní test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).

V jazykovém testu uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.

Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí.

 

Úspěšnost přijetí

Pro civilní uchazeče byla v roce 2016 pravděpodobnost přijetí 8,8 % (1261 přihlášených, 112 přijatých), 2017 9,7 % (916 přihlášených, 89 přijatých) (zdroje naleznete v tomto článku)

 

Doporučená literatura

Policejní akademie ČR - Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy (Na Vysokou, kolektiv autorů)

ANGLIČTINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 168 stran

ANGLIČTINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 160 stran

NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 199 stran

NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 159 stran

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo „nultý ročník“

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: Přijímací zkoušky pro obě fakulty: 12. – 16. 6. 2017 a 11. – 15. 6. 2018. Den otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. 2017

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_mag.html

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.

 

Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

UK PDF 37 %, MU PDF 51 %, JČU PDF 50,8 %, OSU PDF 30,6 %, TUL FPHP 70,6 %, UHK PDF 51,1 %, UJEP PDF 62,9 %, UPOL PDF 39,5 %, ZČU PDF 45,2 %

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno, sobota, středa, zahájení říjen, leden

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Pedagogická fakulta: Bc. 10. - 13. 4. 2017 talentové zkoušky, zkoušky 12. - 23. 6. 2017 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 12. 6. 2017 pro PS i KS (platí i pro Mgr.). Mgr. 12. - 23. 6. 2017 PS i KS. Písemná zkouška z příslušných oborů, HV, TV, VV talentová zkouška, případně ústní (např. Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku pouze ústní zkouška. Možnosti prominutí.

Fakulta tělesné výchovy a sportu (např. Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání): talentové zkoušky TV: 22. a 23. 4. 2017, písemný test studijních předpokladů 5. – 9. 6. 2017. U dvouoborových studií zkouška z druhého oboru.

Filozofická fakulta (Pedagogika, Andragogika a personální řízení, další obory v navazujícím magisterském studiu): 20. - 21. 5., 27. - 28. 5. a 1. - 15. 6. 2017, písemná, Pedagogika i ústní zkouška

Husitská teologická fakulta (Sociální pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 1. 6. 2017 písemná část, 5. - 8. 6. 2017 ústní část

Matematicko-fyzikální fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 14. 6. 2017 předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnosti prominutí

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 13. - 15. 6. 2017, test dle zvoleného oboru, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 6. - 7. 5. 2017, 10. - 13. 4. 2017 oborové testy u vybraných oborů

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, Speciální edukace bezpečnostních složek, další obory v navazujícím magisterském studiu):  TSP 6. - 7. 5. 2017, praktická přijímací zkouška TV 20. - 21. 5. 2017

Fakulta informatiky (obory v navazujícím magisterském studiu)

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 6. - 7. 5. 2017 TSP

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP 6. - 7. 5. 2017 TSP

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta:  3. -16. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další v navazujícím magisterském studiu.): 8. 6. 2017 písemná daný obor, při kombinaci s oborem jiné fakulty viz podmínky daného oboru, možnost prominutí

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženská výchova a etika 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu) písemný test 12. - 16. 6. 2017

Zdravotně sociální fakulta (Speciální pedagogika 2017 není otevřen a Speciální pedagogika – vychovatelství): Písemný test studijních předpokladů a všeobecných znalostí, ústní pohovor, 5. - 9. 6. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 20. - 22. 4. 2017, ostatní zkoušky 15. - 27. 5. 2017

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bc. a Mgr. 9. - 12. 5. 2017 (talentové zkoušky); 5. - 9. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta: 10. - 21. 4. 2017, 25. - 16. 6.  2017, podrobný rozpis na webu fakulty

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 21. 4. 2017, písemné a ústní zkoušky 19. - 23. 6. 2017

Fakulta výrobních technologií (Technická výchova se zaměřením na vzdělávání): 2017 není otevřen

Filozofická fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání): 2017 nejsou otevřeny

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, 2017 nejsou otevřeny)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Pedagogická fakulta:  talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 4. 4. 2017, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 12. – 16. 6. 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta (obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu): Sociální pedagogika 16. - 24. 6. 2017 písemný test + doložení aktivit

Fakulta tělesné kultury (Tělesná výchova a sport aj., další v navazujícím magisterském studiu): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2017, NSZ SCIO OSP

Filozofická fakulta (Školský management 2017 není otevřen, Andragogika aj.): 20. - 21. 5. a případně 27. - 28. 5. 2017

Přírodovědecká fakulta: (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 5. - 9. 6. 2017 možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická: 5. - 9. 6. 2017 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Fakulta aplikovaných věd (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Fakulta filozofická (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, VŠE v Praze, UTB Zlín, ČVUT, VŠCHT, ČZU, JAMU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 18. 4., 13. 6., 8. 8., 12. 9. 2017, informace o případných dalších termínech na stránkách školy, jazykový test, ústní pohovor. Možnost prominutí

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském studiu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

OSU

http://pdf.osu.cz/dokumenty/prijimacky/tvp-ukazkovy_test.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/ajl_nmgr.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 19 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na Fakultu sociálních studií (MU, 30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

UK FF 34,9 %, FSV 37,7 %, FHS 46,8 %, KTF 73,5 %, ETF 84,5 %, HTF 80,5 %, MU FF 64,1 %, FSS 30,8 %, JČU FF 79,7 %, TF 76,2 %, UJEP FF 92,7 %, UPOL FF 33,9 %, CMTF 75 %, OSU FF 47,9 %, FSS 34 %, UHK FF 68,8 %, SLU FPF 63,5 %, FVP 43,5 %, ZČU FF 81,4 %, TUL FPHP 62,2 %, UPCE FF 69,4 %, UTB FHS 40,4 %, AAU 79,6 %, MUP  97,3 %, PVŠPS 57,5 %, VŠAPS 87,8 %, VŠTVS Palestra 57,8 %, ARC, AC, CEVRO, UNYP, UJAK, VŠFS 100 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Společenské vědy semestrální kurz Praha, Brno, zahájení leden, únor

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta 1. 6. Teologie křesťanských tradic (TKT) 6. - 10. 6., Pastorační a sociální práce (PSP) 9. - 10. 6. 2016, Evangelická teologie (EVT), jednokolová zkouška – písemný test, kromě ET také ústní zkouška

Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vzdělanosti 23. 4. 2016 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio, některé obory písemná část 1. - 7. 6. a 8. – 14. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. – 15. 5. 2016 talentové přijímačky bakalářských oborů, 28. 5. – 16. 6. 2016, oborové přijímačky bakalářského a magisterského studia

Husitská teologická fakulta: 19. 5. písemná část, 23. – 27. 5. 2016 ústní část

Katolická teologická fakulta: 31. 5. studijní obor Teologické nauky, 30. 5. studijní obor Dějiny křesťanského umění, 1. 6. studijní obor Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 18. 4. - 23. 4. 2016, talentové zkoušky, zkoušky 6. - 18. 6. 2016 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 6. 6. 2016 pro PS i KS, učitelské obory také na FTVS a MFF

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 14. - 16. 6. 2016, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: TSP MU 30. 4. - 1. 5. 2016 nebo OSP NSZ Scio v termínech 12. 12. 2015 - 30. 4. 2016, povinně ZSV NSZ Scio, mezifakultní studium s FF přijímací zkoušky pro druhý obor

Filozofická fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, 9. - 10. 6. 2016 oborové testy, možnosti prominutí

Pedagogická fakulta: TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016, 11. - 22. 4. 2016 oborové testy, učitelské obory také na FSPS a v navazujícím magisterském studiu na FI

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory, další obory v navazujícím magisterském studiu) TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 6. - 10. 6. 2016 test z matematiky a cizího jazyka

Institut vzdělávání a poradenství: 6. – 7. 6. a 9. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, hodnocení výsledků maturitní zkoušky, soutěží, certifikátů apod., možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 30. 5. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Teologická fakulta: 13. - 17. 6. 2016 obor SCHP jazykový test a ústní pohovor, PVČ písemný test, ostatní obory ústní pohovor, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Možnost prominutí

Pedagogická fakulta: 1. - 15. 6. 2016 přijímací zkouška dle oboru, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ a TF

Zdravotně sociální fakulta Speciální pedagogika – vychovatelství, Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, přijímací zkouška dle oboru, 6. - 10. 6. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Institut celoživotního vzdělávání: obory zaměřené na vzdělávání přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2016, test ZSV

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2016, některé obory bez přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 21. - 23. 4. 2016, ostatní zkoušky 16. - 28. 5. 2016

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 28. 5. – 4. 6. 2016, příp. dle termínů NSZ Scio

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SES dle harmonogramu SCIO do 30. 4. 2016, SPP duben-červen 2016

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 16. – 20. 5. 2016 (talentové zkoušky TV); 6. 6. 2016 – 10. 6. 2016, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 27. 5. – 2. 6. 2016 písemné testy

Ústav sociální práce: 24. – 25. 5. 2016 písemný test ZSV

Pedagogická fakulta: 11. 4. – 15. 4. 2016 (talentové přijímací zkoušky), 23. 5. – 30. 6. 2016 (přijímací zkoušky praktické i teoretické)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 24. 4. 2016, písemné a ústní zkoušky 20. - 24. 6. 2016, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol termíny NSZ SCIO

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Přírodovědecká fakulta: obory zaměřené na vzdělávání 2016 nejsou otevřeny

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. – 3. 6. (1. kolo), 30. – 31. 8. (2. kolo), ostatní obory 11. – 18. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. 5 – 15. 5. 2016 a případně 21. – 22. 5. 2016

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 5. 4. 2016, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 13. – 17. 6. 2016

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání aj.) 30. 5. - 3. 6. 2016, termíny pro 2. kolo na stránkách fakulty (přihlášky do 15. 7. 2016), možnost prominutí

Fakulta tělesné kultury (studijní program Tělesná výchova a sport): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2016, NSZ SCIO OSP do konce dubna 2016

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2016, přijímací zkouška dle oboru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: termíny NSZ SCIO od 12.12.2015 až 30.4.2016 (včetně)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2016

Pedagogická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými nebo humanitními obory:

AMU, VŠE v Praze, ČVUT, VŠCHT, JAMU, VŠB-TUO

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 19. 4., 14. 6., 9. 8., 13. 9. 2016 jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Možnost prominutí

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu 

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Ústní motivační pohovor Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8., 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den později, nebo termíny NSZ Scio

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz

pro rok 2016 není vypsáno

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 7. a 23. 6., 7. 7., 8. 9. 2016

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii. Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

1. - 10. 6. 2016, Psychologie písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Regionální studia - motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, rozřazovací jazykové testy

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

Přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

pro rok 2016 není vypsáno

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

http://psychologie.ff.cuni.cz/uchazec/testy.pdf

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-494-version1-Test_KOVF.doc

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=115

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2013_2014/Test%20PS%202012.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/pozadavky-bc-413.html

MENDELU

https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?download=156106;id=37321;edit_priloha=1;dokument=156106;hlavni=1

JČU

OSU

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/krs_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/sjl_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/pj_vsp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34493

http://fss.osu.cz/dokumenty/fss-prez-otazky.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/komroz-prez.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UPOL

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          
 

 

Politologie

Obor politologie můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 4 školách soukromých. Přes 20 možností pak máte v případě zájmu o kombinaci tohoto oboru se sociologií či jinými obory nebo zaměřené na aplikaci (hospodářská politika, politická a kulturní geografie, sociologie a sociální politika), včetně náplní oborů je najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 30 a 50 %. 

 

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Obor Politologie FF UK 2016 44 přijatých, 138 přihlášených (2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Obor Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 220 přijatých na 678 přihlášených (2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 298 přihlášených, 107 přijatých

Obor Politologie FSS MUNI 626 přihlášených, 298 přijatých (2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 1451 uchazečů, 433 bylo přijato (předchozí rok 1453/419).

obecné údaje pro další fakulty/školy: FF UHK 77,5 %, FF UJEP 95,6 %, FF UPOL 35,3 %, VŠE FMV 58 %, ZČU FF 78,7 %, AAVŠ 45,5 %, CEVRO 98,8 %, ARC, VŠFS 100%

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017, 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 1. - 7. 6. 2017. Možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP 10. 12. 2016 - 29. 4. 2017.

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 20. - 21. 5., 27. - 28. 5., 1. - 15. 6. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia. TSP MU 6. – 7. 5. 2017 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 10. 12. 2016 – 29. 4. 2017 včetně.

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test společenské vědy (základy politologie, filozofie) a moderní historie, současné mezinárodní vztahy, česká a evropská politická scéna, porozumění AJ textu. 26. 5. - 1. 6. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie, Základy humanitní vzdělanosti – politologie (2017 není otevřen). Ústní motivační pohovor ze společenských věd a druhého oboru.  5. - 9. 6. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie a evropská studia, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, část otázek v AJ. 20. - 21. 5., případně 27. - 28. 5. 2017

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Politologie. PC test matematika, 2 cizí jazyky. 12. – 14. 6. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Bez přijímací zkoušky.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Politics and Society. Doložení úrovně AJ jazyka, pohovor. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení.

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 12. 4., 10. 5., 14. a 28. 6., 12. 7., 23. 8., 6. 9. 2017, nebo termíny NSZ Scio. Informace o termínech v pobočce Č. Krumlov na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Politologie - 2017 není otevřen

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných sekcích nebo v jednotlivých článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com
5.2.2017

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit