VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šanci na přijetí máte obvykle mezi 30 a 50 %. Zjistěte aktuální náplně přijímacích zkoušek, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 59,8 % MU PDF 49,3 % OSU PDF 35,4 % TUL FPHP 75,9 % UHK PDF 53,1 % UJEP PDF 71,6 % UK PDF 39,7 % UPOL PDF 50,5 % ZČU PDF 73,8 %.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 30. 5. - 12. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na PŘF. Psychologie 1. kolo NSZ OSP, 2. část oborový test, 3. část kombinovaná. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Obory pro vzdělávání při splnění podmínek (roky výuky předmětu/předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak test z daného předmětu/předmětů 8. 6. 2020, případné 2. kolo 11. 9. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Filozofická fakulta (Dějepis, AJ/ČJ/FJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 25. 5. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Teologická fakulta (Pedagogika volného času): 8. - 12. 6. 2020 ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJPHČ, HV, VV) 25. - 30. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2020

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 25. - 26. 4. 2020, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 10. a 16. 12. 2019, 3. 2. 2020

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) 18. - 19. 4. 2020 - praktická zkouška z TV, 26. 4. 2020 písemné testy FSpS. Den otevřených dveří 23. 1. 2020

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 25. - 26. 4. 2020, oborové testy 24. - 26. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) 25. a 26. 4. 2020, oborové testy u vybraných oborů 25. 4. 2020. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 1. - 5. 6. 2020, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 23. - 25. 4. 2020, ostatní zkoušky 9. - 24. 5. 2020. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 11. - 26. 5. 2020 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 5. 6. 2020, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 28. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání): 22. - 26. 5. 2020 (studijní programy se zaměřením na vzdělání 25. 5. - 5. 6. 2020) písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 10. - 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván písemně. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 25. 5. - 5. 6. 2020, obory zajišťované PDF a FF 4. 5. - 26. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: Praktické zkoušky z HV, TV a VV 13. - 17. 4. 2020, písemné a ústní zkoušky 15. - 19. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 25. - 26. 4. 2020, písemné zkoušky 1. - 4. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): SP 1. - 3. 6. 2020 písemná zkouška, NZSVSZNV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Matematicko-fyzikální fakulta (Deskriptivní geometrie/Fyzika/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 10. 6. 2020 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 11. 2019

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 12. 6. 2020 test z daného předmětu nebo druhého programu. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 12. - 20. 6. 2020 ústní pohovor. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Tělesná výchova pro vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): NSZ SCIO OSP v termínech 7. 12. 2019 - 1. 5. 2020, možnost absolvovat termín 4. 4. 2020 zdarma, talentová a ústní část 27. - 30. 4. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 1. - 12. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta pedagogická: 1. - 5. 6. 2020 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň bude pravděpodobně dodatečně vyhlášeno na jaře 2020 z důvodu probíhající akreditace, zřejmě pouze v prezenční formě. Den otevřených dveří 24. 1. 2020

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně, VŠE v Praze - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor 22. 4., 10. 6., 5. 8., 9. 9. 2020, možnost vypsání dalšího termínu dle přijatých přihlášek. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 1., 4. 2., 14. 4., 16. 6., 25. 8. 2020

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika 24. - 30. 6. 2020, případné 2. kolo 21. - 25. 9. 2020, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika) bez přijímacích zkoušek. SP ústní přijímací zkouška – motivace ke studiu, praxe v oboru, prověření vědomostí a dovedností v rozsahu maturitní zkoušky (oblast oborů pomáhajících profesí). Dny otevřených dveří 12. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6., 2. a 23. 9. 2020

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. 8., 5. 9. 2019, 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

21.2.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit