VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šanci na přijetí máte obvykle mezi 30 a 50 %. Zjistěte aktuální náplně přijímacích zkoušek, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 58,4 %, MU PDF 51,7 %, OSU PDF 34,8 %, TUL FPHP 73,8 %, UHK PDF 56,4 %, UJEP PDF 70,5 %, UK PDF 40 %, UPOL PDF 48,5 %, ZČU PDF 77 %

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta: obory pro vzdělávání 6. 6. 2019 zkouška z oboru, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Filozofická fakulta: ústní pohovor 27. 5. - 7. 6. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Teologická fakulta: 10. - 14. 6. 2019 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 27. - 28. 4. 2019, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJ, HV, VV) bude uveden v přihlášce. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Fakulta sociálních studií: test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 8. 12. 2018, 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. 5. 2019; TSP 27. - 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) - 13. - 14. 4. 2019 praktická zkouška TV, písemný test, možnost prominutí. Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 27. - 28. 4. 2019, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 27. a 28. 4. 2019 TSP, oborové testy u vybraných oborů 27. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: 27. 5. - 31. 5. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 25. - 27. 4. 2019, ostatní zkoušky 11. - 20. 5. 2019. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie - 13. - 29. 5. 2019 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 7. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 25. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 30. 5. 2019 písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2019 motivační pohovor. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 15. - 18. 4. 2019, písemné a ústní zkoušky 17. - 21. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. – 7. 6. 2019 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 13. - 14. 4. 2019, písemné zkoušky 3. - 6. 6. 2019. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 11. 5. - 13. 6. 2019, ostatní obory 25. 5. - 13. 6. 2019. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Husitská teologická fakulta: 1. - 6. 6. 2019, písemná a ústní zkouška. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. 6. 2019, Mgr. 6. 6. 2019, TEN písemný test, ostatní programy ústní zkouška. Den otevřených dveří 9. 1. 2019

Matematicko-fyzikální fakulta: programy se zaměřením na vzdělávání 12. 6. 2019 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 11. 2018

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 11. - 12. 6. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 3. - 5. 6. (1. kolo), 27. - 28. 8. (2. kolo), ostatní obory 14. - 22. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Fakulta tělesné kultury: Aplikovaná TV, Tělesná výchova a sport - talentová část 23. - 26. 4. 2019, ústní část duben – květen 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: 18. - 19. 5. a případně i 25. – 26. 5., ústní pro programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie 27. - 31. 5. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 10. - 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání) 3. – 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 17. - 18. 6. 2019 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 3. - 10. 6. 2019 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně, VŠE v Praze - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 24. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2019 jazykový test, ústní pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2018, 5. 2., 16. 4., 18. 6., 27. 8. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika - vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 8., 6. 9. 2018, 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

3.2.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit