VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na právnické fakulty

články jak se dostat na práva

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2018 je nabízí 7 fakult veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.  Stáhněte si podrobný e-book zdarma, kde najdete i vzorový test k přijímacím zkouškám.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete práva studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, UK, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 25,9 %, MUNI PRF 39,6 %, UPOL PRF 37 %, ZČU PRF 58,6 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MUNI FES 43,6 %, VŠE FMV 61,1 %, Policejní akademie 9,7 % (916 přihlášených/89 přijatých civilních uchazečů v Bc. oboru Bezpečnostně právní studia)

Soukromé VŠ

MUP 99 %, VŠKE 99,6 %, VŠPP 99,1 %, AAVŠ, CEVRO, SVŠES, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů), 195 a 196 stran

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, I. Kotlán, R. Kalabis), obě 200 stran

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky 

bloky TSP, OSP

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2017 do května 2018, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 7. 2. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské obory TSP 21. - 22. 4. 2018, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2018

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): 21. - 22. 4. 2018, možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo a bakalářský obor Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017 a 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 19. - 20. 5., v případě většího počtu uchazečů i 26. - 27. 5. 2018, test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017 a 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2017 - květen 2018, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Fakulta bezpečnostně právní: obor Bezpečnostně právní studia 11. – 15. 6. 2018, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), jazykový test. Dny otevřených dveří 13. 1. a 17. 2. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů (Podnikání a právo, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) Bc. 13. – 14. 6. 2018, písemný test na PC matematika + 2 jazyky. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

 

Soukromé vysoké školy s právními obory

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management v regionech – zaměření oboru Bezpečnost a právo nebo Kriminalistika a kriminologie, bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018, Český Krumlov 4. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7. 2018

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání  motivační pohovor, volba cizího jazyka, termín po domluvě se studijním oddělením. Dny otevřených dveří 11. 1. 2018, možnost domluvy individuálního termínu

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání – bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Vysoká škola v současné době nepřijímá nové studenty.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří 19. 1. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Právo ve veřejné správě, Právo v podnikání, Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz 

Ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor. 10. 5., 21. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Lze domluvit i jiný termín

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018 nebo po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.studujnapravnika.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
POLAC
VŠE

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na práva, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

27.12.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit