VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na právnické fakulty

články jak se dostat na práva

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2017 je nabízí 7 fakult veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.  Stáhněte si podrobný e-book zdarma, kde najdete i vzorový test k přijímacím zkouškám.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete práva studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (ZČU). VŠKV, UJAK a další přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 22,5 %, MUNI PRF 34,2 %, UPOL PRF 37,6 %, ZČU PRF 39,4 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MUNI FES 42,8 %, VŠE FMV 58 %, Policejní akademie 5,9 % (964 přihlášených/57 přijatých civilních uchazečů v oboru Bezpečnostně právní studia)

Soukromé VŠ

AAVŠ 45,5 %, CEVRO 98,8 %, MUP 99,7 %, ŠAVŠ 99,7 %, VŠKE 82,6 %, VŠPP 71,8 %, BIVŠ, Sting, SVŠES, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠKV přešla pod VŠFS, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky na VŠ - Testy- Všeobecný přehled (Fragment, kolektiv autorů)

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů), 195 a 196 stran

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, I. Kotlán, R. Kalabis), obě 200 stran

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Práva semestrální kurz středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, leden

bloky TSP, OSP středa, sobota Praha, Brno, Ostrava

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2016 do května 2017, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 8. 2. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské obory TSP 6. – 7. května 2017, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 17. 1. 2017

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 6. – 7. května 2017, možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 1. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo a bakalářský obor Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Filozofická fakulta: Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 20. – 21. 5., případně 27. – 28. 5. 2017, test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta právnická: termíny OSP NSZ Scio prosinec až květen, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 25. 1. 2017

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Fakulta bezpečnostně právní: obor Bezpečnostně právní studia 12. – 16. 6. 2017, 11. – 15. 6. 2018, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), jazykový test. Dny otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. 2017

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů (Podnikání a právo, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) Bc. 12. – 14. 6. 2017, písemný test na PC matematika + 2 jazyky. Den otevřených dveří 4. 2. 2017

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

 

Soukromé vysoké školy s právními obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: v roce 2017 nejsou otevřeny. Dny otevřených dveří po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Obor Business and Law in International Markets v navazujícím magisterském studiu. Dny otevřených dveří 20. 1., 24. 3. 2017 a každou středu nebo po domluvě

Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz

Právní administrativa v podnikatelské sféře: 2017 není otevřen. Dny otevřených dveří 13. 12. 2016, 10., 18. a 31. 1., 7., 15. a 28. 2., 14., 22. a 28. 3., 11., 19. a 25. 4., 9., 17. a 23. 5., 6., 14. a 20. 6., 11., 19. a 25. 7., 8., 16. a 22. 8. 2017

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 12. 4., 10. 5., 14. a 28. 6., 12. 7., 23. 8., 6. 9. 2017, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 4. 1., 1. 2., 1. 3. a 5. 4. 2017, Český Krumlov 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4. 2017

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 7. a 28. 6., 2. 8., 6. a 20. 9. 2017. Dny otevřených dveří 11. 1., 1. 2., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 4. a 18. 9. 2017

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání 19. - 30. 6. 2017 motivační pohovor, volba cizího jazyka. Dny otevřených dveří 15. 12. 2016, 12. 1. a 2. 2. 2017, možnost domluvy individuálního termínu

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Obor Globální podnikání a právo v navazujícím magisterském studiu. Dny otevřených dveří 12. 1., 18. 2., 16. 3., 22. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 8. 2017

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: informace pro rok 2017 na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 8. 2., 8. 3., 7. 6. a 6. 9. 2017

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Právo v podnikání, Sociálně právní činnost a zaměstnanost: informace pro rok 2017 na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každé 1. úterý v měsíci

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří 13. 1. 2017, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Právo ve veřejné správě, Právo v podnikání, Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2016, 11. 1., 1. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 12. 7., 9. 8. a 13. 9. 2017

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz 

Ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor. 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 20. 7., 10., 17., 24. a 31. 8., 6., 13., 20. a 27. 9., 3. 10. 2017. Dny otevřených dveří 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 20. 7., 10., 17., 24. a 31. 8., 6., 13., 20. a 27. 9., 3. 10. 2017

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz 

Od 1. 9. 2016 přešla pod VŠFS

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY, o.p.s. www.interpragueuniver.cz

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz

Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. www.mviedu.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
POLAC
VŠE

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na práva, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

18.1.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit