VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 10 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se v roce 2018 hlásilo 548 zájemců, z toho 87 bylo přijato (2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v roce 2018 jen 85 uchazečů z 734 přihlášených (2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2018 1197 přihlášek, přijali 1197 zájemců (2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo v r. 2016 přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných) - obor již není nabízen.

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Stylistika pro žurnalisty (GRADA, E. Minářová), 296 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ termíny 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019 včetně. 2. kolo ústní zkouška 3. - 14. 6. 2019, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří MS, Žurnalistika 7. 2. 2019, MKPR 7. a 14. 2. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV NSZ Scio + OSP NSZ Scio nebo TSP MU. NSZ Scio uznávané termíny 1. 12. 2018 - 1. 5. 2019. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná část zkoušky prověřuje celkovou orientaci uchazeče v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií v rozsahu učiva středních škol. Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Český jazyk pro média a veřejnou sféru: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019. Test předpokladů ke studiu a oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí.
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019.
Politická komunikace a politický marketing: 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019. Test studijních předpokladů a písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.
Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 29. 5. (PS) a 30. 5. (KS) 2019, písemná PZ prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů). Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).
Den otevřených dveří 7. 2. 2019
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z AJ/NJ, možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje, Marketing - specializace Komunikace a média: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 5. 2. 2019
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: 1. kolo KS 4. 6., PS 6. 6., 2. kolo obě formy studia v ČJ 29. 8. 2019, jazykový test. Dny otevřených dveří 25. 10., 21. 11., 5. 12., 13. 12. 2018, 9. 1., 6. 2., 28. 2., 13. 3., 26. 3., 11. 4., 23. 4., 15. 5., 19. 6., 11. 7., 29. 8. 2019 , možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, On-line marketing  - pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 29. 3., 17. 5, 7. 6., 28. 6., 6. 9. 2019. V případě zájmu uchazečů může rektor vyhlásit další termíny. Dny otevřených dveří 4. 9. 2018, 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 3. 9. 2019
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2019 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří 31. 1., 14. a 28. 2., 14. a 28. 3., 11. 4., 16. 5., 6. 6. 2019 nebo po domluvě
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - specializace Digitální marketing, Media a PR. Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 12. a 26. 2., 12. a 26. 3. 2019, Brno 20. 2., 19. 3. 2019, další termíny na webu školy
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html, http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,

http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika, http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb,

https://www.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava.pdf

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/statistiky-z-prijimaciho-rizeni/statistiky-z-pr-20182019

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230, data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

5.2.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit