VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 9 fakult veřejných škol a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách ekonomických.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se minulý rok hlásilo 514 zájemců, z toho 78 bylo přijato (2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v loňském roce jen 84 uchazečů z 642 přihlášených (2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2017 1315 přihlášek, přijali 344 zájemců (2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo v r. 2016 přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích (GRADA, M. Dočekalová), 168 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Marketingová komunikace a public relations NSZ OSP + NSZ AJ 9. 12. 2017 - 28. 4. 2018, 2. kolo ústní zkouška 11. - 15. 6. 2018 motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Možnost prominutí.

Mediální studia NSZ OSP 9. 12. 2017 - 28. 4. 2018. Možnost prominutí.

Žurnalistika 1. kolo test z volitelného cizího jazyka, integrovaný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. 2. kolo ústní část prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění apod., motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby. Možnost prominutí.

Dny otevřených dveří Žurnalistika, MKPR 2. 2. 2018, MS 12. 2. 2018

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika TSP MU  21. - 22. 4. 2018 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018. 

Obor Žurnalistika v kombinovaném studiu 2018 není otevřen.

Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Filosofická fakulta Teorie interaktivních médií TSP 21. - 22. 4. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: písemná – orientace v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií. Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 2018 není otevřen. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Český jazyk pro média a veřejnou sféru: 18. - 22. 6. 2018 ústní pohovor motivace ke studiu, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, všeobecný přehled, znalost ČJL, schopnost strukturovat odpovědi, kultivovaný projev, fakultativně portfolio (studentské publikace, aktivity atd.). Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědních disciplínách, oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, historie, ZSV, kultura, přehled o elektronických médiích, o tištěných titulech, zpravodajských serverech, oborových webech. Test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 19. - 20. 5., případně i 26. - 27. 5. 2018.
Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 30. 5. (PS) a 31. 5. (KS) 2018, písemná PZ prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů). Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).
Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická žurnalistika: 2018 není otevřen)
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, každou středu nebo po domluvě
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Mass Media: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 17. 10., 23. 11., 14. 12. 2017, 18.1., 15.2. 2018
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Sociální a mediální komunikace: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny 4. a 6. 3. 2018 pro nástup v dubnu, informace o dalších a mimořádných termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 23. 1. 2018
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Marketingové komunikace ve službách, navazující magisterské Marketingové komunikace: 1. kolo KS 5. 6., PS 7. 6., 2. kolo všechny typy studia v ČJ 28. 8. 2018, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 27. 3., 5. 4., 12. 4., 24. 4., 16. 5., 21. 6., 12. 7., 30. 8. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 15. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2018. V případě zájmu uchazečů může rektor vyhlásit další termíny. Dny otevřených dveří 30. 1., 27. 2., 3. 4., 22. 5., 4. 9. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: Pohovor pro ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu o obor, rozřazovací test z AJ 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-126-version1-seznam_doporucene_literatury_pro_ii_prijimaci_zkousky.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html, http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,

http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika, http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230, data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

23.1.2018


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit