VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Na jaře a v létě můžete uspět s přihláškou do bakalářského studia i na veřejných vysokých školách. A to i přes to, že veřejné VŠ obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března - podrobněji viz kalendář termínů na www.VysokeSkoly.com. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. Rozpis podle jednotlivých vysokých škol najdete v příloze k článku.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Masarykova univerzita

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita v Ostravě

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Červenec  

31. 7. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 2. kolo www.icv.mendelu.czCyrilometodějská teologická fakulta UPOL CHSP 2. kolo www.cmtf.upol.czFakulta textilní TUL 2. kolo obor Textilní a oděvní návrhářství www.ft.tul.cz, Evangelická teologická fakulta UK dodatečné přijímací řízení pro obory Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html​ , Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo Cheb program Ekonomika a management, Plzeň Systémové inženýrství a informatika, Geografie www.fek.zcu.cz, Fakulta stavební ČVUT mimořádný termín www.fsv.cvut.cz Technická fakulta ČZU 2. kolo www.tf.czu.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE 2. kolo www.upce.cz/fes  

Srpen

4. 8. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz

6. 8. Filozofická fakulta MUNI dodatečné přijímací řízení www.phil.muni.cz  

7. 8. Přírodovědecká fakulta OSU 2. kolo vybrané obory http://prf.osu.cz/

9. 8. Fakulta textilní TUL 2. kolo mimo obor Textilní a oděvní návrhářství www.ft.tul.cz 

10. 8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO 2. kolo www.fmmi.vsb.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo pro programy EEKR-B a EEKR-BK pro uchazeče, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez PZ www.feec.vutbr.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo www.upce.cz/fei, Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů ČZU www.af.czu.cz  

11. 8. Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz, Fakulta dopravní ČVUT mimořádný termín vybrané obory www.fd.cvut.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz, Fakulta chemická VUTBR 2. kolo www.fch.vutbr.cz

13. 8. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 2. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo www.upce.cz/fcht  

14. 8. Filozofická fakulta UJEP 2. kolo www.ff.ujep.cz, Fakulta humanitních studií UTB program Filologie a Zdravotně sociální péče 2. kolo www.fhs.utb.cz, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT mimořádný termín vybrané obory www.fbmi.cvut.cz  

15. 8. univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 2. kolo www.usp.vsb.czFakulta elektrotechnická ZČU 2. kolo www.fel.zcu.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz, Fakulta zdravotnických studií ZČU 2. kolo obory VS, AOPVZ www.fzs.zcu.cz, Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo www.zf.mendelu.cz    

18. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz, Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz

20. 8. Fakulta managementu VŠE případné 2. kolo www.fm.vse.cz, Fakulta životního prostředí ČZU 2. kolo www.fzp.czu.cz, Filozofická fakulta OSU 2. kolo vybrané obory www.ff.osu.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3. kolo www.vstecb.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo www.fme.vutbr.cz   

21. 8. Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo www.sci.ujep.cz

23. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo www.af.mendelu.cz  

24. 8. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP 2. kolo www.fvtm.ujep.cz

25. 8. Fakulta veřejných politik SLU 2. kolo obor Středoevropská studia a program Specializace v pedagogice www.fvp.slu.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT mimořádný termín www.muvs.cvut.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 3. kolo www.fbi.vsb.cz

28. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané obory www.ff.cuni.cz

31. 8. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz, Fakulta humanitních studií UTB obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy KS 1. kolo www.utb.cz/fhs, Ekonomická fakulta TUL 2. kolo vybrané obory www.ef.tul.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU 2. kolo www.opf.slu.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo www.upce.cz/dfjp, Fakulta filozofická ZČU 2. kolo www.ff.zcu.cz, Fakulta zdravotnických studií UPCE 2. kolo www.upce.cz/fzs   

Září

1. 9. Fakulta zdravotnických studií (dříve ÚZS) TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz, Fakulta elektrotechnická ČVUT mimořádné přijímací řízení www.fel.cvut.cz

10. 9. Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz

11. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo www.fast.vsb.czFakulta výrobních technologií a managementu UJEP 3. kolo www.fvtm.ujep.cz 

12. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT mimořádný termín www.fjfi.cvut.cz

15. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 3. kolo www.fs.vsb.cz, Fakulta strojní ČVUT mimořádný termín www.fs.cvut.cz

18. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

 

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

2.8.2017

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit