VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (jedno- a dvouoborové) (7504R235)

Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky. Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto znalostí a dovedností umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních organizací a institucí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 5. 12. 2019, 22. 1. 2020 http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_c._142019_harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020_.pdf

Termíny přijímaček: 15.6.2020

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové: 1) Oborový test 2) Praktická oborová zkouška Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření: a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření 1. kolo, oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů, celkem nejvíce 14 bodů Maximální počet postupujících do druhého kola: 20 2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–26 bodů Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů Popis prvního kola: Oborový test: 0–14 bodů Délka trvání testu je 21 minut. Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku. Pro přípravu na oborový test doporučujeme: Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu. Popis druhého kola Praktická oborová zkouška: 2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–2 body 2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 6 bodech: 0–24 bodů Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 26 bodů Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek) Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí: Typ studia: DVOUOBOR BC Příjmení, křestní jméno, adresa Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem příjmení uchazeče. Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1. Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru. Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán. Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia. Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky. Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–2 body. Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–6 bodů): 1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá. 2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí. 3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu 4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti. Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky: 1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů 1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu 1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů 2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu 2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu 2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku 3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu 3. b) charakter a citlivost kresby 3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku 4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti 4. b) cit pro hmotu, proporce 4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme: 1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů 2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod. 3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod. 4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. změna 15. - 26. 6. 2020 písemné testy, může ještě dojít ke změně. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29.2.2020, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Specializace v pedagogicePedagogická fakultaUniverzita KarlovaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Fax: 224 947 150
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok psychologie 18 500 Kč, ostatní programy/obory 22 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit