VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Nanomateriálová chemie (P0531D130002)

Studijní program: Nanomateriálová chemie (P0531D130002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studijní program připravuje vysoce erudované, samostatné a v praxi uplatnitelné odborníky, kteří disponují pokročilými znalostmi a dovednostmi v široce interdisciplinární oblasti nanomateriálové chemie. Studium je založeno na individuálních studijních plánech připravených samostatně pro každého studenta. Hlavní těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vědecké práci v rámci řešení disertačních prací pod vedením zkušených školitelů a konzultantů, kdy se věnují výzkumu ve vybraných oblastech nanomateriálové chemie a souvisejících disciplín jako je např. příprava, funkcionalizace a studium nanomateriálů tvořených kovy a oxidy kovů, uhlíkové nanomateriály, nanokompozitní materiály, heterogenní katalýza, návrh vysoce funkčních nanomateriálů a studium fyzikálně-chemických jevů v nanomateriálové chemii nástroji výpočetní chemie, aplikace nanomateriálů v technologiích čištění vod, biomedicíně, katalýze, nebo průmyslových technologiích. U studentů je kladen důraz na účast na seminářích, konferencích a zahraničních stážích, tak aby se co nejvíce zdokonalili ve vyjadřovacích a prezentačních schopnostech v anglickém jazyce. Absolventi si detailně osvojí znalosti a zkušenosti s využitím a interpretací výsledků širokého spektra fyzikálně-chemických technik či teoretických a výpočetních přístupů určených ke studiu nanomateriálů. Studenti jsou v průběhu studia vedeni ke schopnosti plánovat výzkumnou činnost, dokážou se orientovat v moderních informačních technologiích a vědecké literatuře a samostatně připravovat vědecké grantové projekty. Je kladen důraz na pochopení vzájemných vazeb mezi syntézou, vlastnostmi a aplikacemi nanomateriálů. Studenti si navíc osvojí principy, metody zpracování a interpretace výsledků celé řady velmi pokročilých technik materiálového výzkumu včetně vysokorozlišovací elektronové mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, skenovací tunelové mikroskopie v režimu vysokého vakua, rtg-fotoelektronové spektroskopie, Mössbauerovy spektroskopie aj. Absolventi doktorského programu dokážou v anglickém jazyce komunikovat, sepisovat a prezentovat výsledky a navazovat odbornou spolupráci se zahraničními partnery. Studijní program umožňuje studentům získat a zdokonalit své pedagogické dovednosti zapojením se do výuky bakalářských a magisterských fyzikálních studijních programů včetně vedení bakalářských či diplomových prací. Absolvent je plně kvalifikován v oblasti nanomateriálové chemie a je schopen tuto multidisciplinární vědní disciplínu samostatně rozvíjet. Student se seznámí s metodami přípravy nanomateriálů způsoby bottom-up a top-down, dále s technikami funkcionalizace nanomateriálů, komplexní velikostní, morfologické, strukturní a povrchové charakterizace nanomateriálů. Získá bohaté znalosti a zkušenosti s využitím a interpretací výsledků tohoto širokého spektra fyzikálně-chemických technik či teoretických a výpočetních přístupů určených ke studiu nanomateriálů. V neposlední řadě se absolvent seznámí s klíčovými aplikacemi nanomateriálů v životním prostředí, biomedicíně, procesech heterogenní katalýzy, fotokatalýzy nebo v oblastech nových obnovitelných zdrojů energie. Dovede pracovat s moderními informačními technologiemi a kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází. Dokáže vést odbornou komunikaci v anglickém jazyce v písemné i ústní formě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2022


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Bc. Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru. Bakalářské programy/obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu/oboru: Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Bakalářské programy/obory, u nichž jsou uchazeči přijati na základě studijních výsledků ze střední školy (přijímací zkoušky se nekonají): Ekologie a ochrana životního prostředí . Možnosti prominutí a konkrétní obsah přijímacích zkoušek https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 12. 6. 2020, 2. kolo bude upřesněno. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, 2. kolo 11. 7. 2020. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Nanomateriálová chemiePřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit