VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Etnologie a kulturní antropologie (B0314A250007)

Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (B0314A250007)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových institucích specializovaných na ochranu nemateriálního kulturního dědictví a tradiční lidové kultury, orgánech státní a veřejné správy a územní samosprávy, a nevládních neziskových organizacích v oblasti multikulturní politiky, národnostních menšin a lidských práv. Uplatnění nachází zejména v 1) práci s etnickými skupinami, národnostními menšinami, subkulturami a kontrakulturami, 2) institucích řešících problematiku integračních a migračních procesů, interkulturní komunikace a multikulturní výchovy, 3) organizacích zaměřených na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin, 4) prezentaci a využívání nemateriálního kulturního dědictví v oblasti folklorismu, národopisu a široce chápané lidové kultury nebo 5) muzejních a galerijních sbírkách specializovaných na lokální, regionální a národní kulturu. Absolvent je odborně vybaven pro práci při implementaci dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví zejména ve výše zmíněných typech institucí na národní, regionální i lokální úrovni, popřípadě v oblasti neziskové činnosti a spolkového života. V tomto smyslu představuje Ústav etnologie jedno ze dvou domácích pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi. Absolvent programu dovede samostatně analyzovat a prezentovat základní problémové okruhy a klíčové pojmy a koncepty etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie. Má základní přehled o historii, teorii a metodologii etnologických disciplín s důrazem na kulturní antropologii. Orientuje se v problematice nacionalismu a etnicity, tradiční lidové kultury a folkloru s důrazem na oblast střední Evropy a českých zemí. Zná hlavní zásady provádění etnografického terénního výzkumu a psaní odborného textu. Je schopen tvořivé odborné i publicistické práce. Umí analyticky a kriticky myslet v oblasti klasické, moderní i soudobé sociokulturní antropologie, evropské etnologie, folkloristiky a příbuzných etnologických věd. Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v základních problémových okruzích a klíčových pojmech a konceptech etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci. Kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.6.2028


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 11.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 11. ledna 2020 https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/05/OD-11-2019-Harmonogram-2019.pdf

Obsah přijímaček:
ústní zkouška 1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů) 2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů) další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)

Pozn. k přijímačkám: Bc. Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 11. 5. - 13. 6. 2019, ostatní obory 25. 5. - 13. 6. 2019. 2. kolo vybrané programy 2. - 13. 9. 2019. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 28. 2. 2019, nově otevřené programy 15. 4. 2019, 2. kolo vybrané programy 12. 8. 2019. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Telefon: 221 619 330
Fax: 221 619 310
Web: http://prijimacky.ff.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Za delší studium u oborů studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy: poplatek ve výši 14 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit