VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006)

Studijní program: Etnologie a kulturní antropologie (N0314A250006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Všeobecné kompetence získané během navazujícího magisterského studia programu etnologie a kulturní antropologie, jako je schopnost vědecké práce, kritického myšlení a logické argumentace, či kultivovaná forma písemného projevu, předurčují jeho absolventy k uplatnění v široké škále možných oblastí, od sféry akademické přes kulturní a paměťové instituce a neziskový sektor či vzdělávací instituce až po privátní oblast. Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie tak mohou jednak pokračovat ve studiu na doktorském stupni, ať již v rámci doktorského studia realizovaném Ústavem etnologie FF UK, nebo ve kterémkoli jiném antropologicky, etnologicky, sociologicky nebo historicky orientovaném doktorském programu na odpovídající instituci v České republice či v zahraničí. Tato varianta nabízí možnost rozvinutí vlastní vědecké práce, realizaci základního výzkumu a uplatnění v akademické sféře (např. v oblasti univerzitní výuky). Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie však disponují předpoklady k úspěšnému uplatnění také v celé řadě dalších oblastí, jako je státní správa a samospráva, sféra nevládních neziskových organizací, kulturní a paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), či různé instituce vzdělávací (školy, knihovny). Absolventi studia se mohou uplatnit také jako experti v oblasti lidských práv, multikulturalismu, migrace či etnicity (především při podpůrných a integračních aktivitách ve vztahu k cizincům a různým sociálně znevýhodněným nebo vyloučeným skupinám). Díky své znalosti interkulturní komunikace a orientaci v problematice současného globalizovaného světa týkajících se etnické či migrační problematiky mají předpoklady k úspěšnému uplatnění v mediální a kulturní sféře, například jako publicisté a překladatelé. Absolventi jsou též vybaveni pro práci v širokém spektru odborných činností souvisejících s implementací dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví, především v orgánech státní správy, samosprávy a kulturních a paměťových institucí (na mezinárodní, národní, regionální i lokální úrovni, například v síti Regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu MK ČR). V tomto smyslu je Ústav etnologie jedním ze dvou domácích vědecko-pedagogických pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravujících vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi. Absolvent magisterského programu etnologie a kulturní antropologie rozumí základním principům vědeckého bádání, osvojil si ústřední metodologické postupy kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (resp. sociálních a humanitních věd obecně) a seznámil se s klíčovými teoretickými výkladovými schématy dané disciplíny. Absolvent programu etnologie a kulturní antropologie se dobře orientuje v problematice sociální, kulturní, náboženské či jazykové rozmanitosti lidských společností. Má základní přehled o konkrétních etnických, náboženských a jazykových společenstvích zejména v evropském kontextu a zná odpovídající společenské, kulturní a historické souvislosti. Seznámil se – teoreticky i prakticky – s terénním výzkumem jako základním metodologickým nástrojem programu a je schopen jej úspěšně realizovat. Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v ústředních metodologických postupech kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci. Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.8.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 11. ledna 2020 https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/05/OD-11-2019-Harmonogram-2019.pdf

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna 8. 6. - 15. 7. 2020, konkrétní termíny budou upřesněny prostřednictvím SIS. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2020, Francouzská filologie, Hispanistika, Hudební věda, Politologie do 31. 3. 2020, Filmová studia 15. 4. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Telefon: 221 619 330
Fax: 221 619 310
Web: http://prijimacky.ff.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za delší dobu studia Asijská/Blízkovýchodní/Středoevropská/Východoevropská studia, BPC, ČJL, obory programu Filologie, HŽS, MKPT, OL, RJL, ŘLS, Sinologie 22 500 Kč, ostatní programy/obory 18 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit