VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Bohemistika pro cizince (B0231A090001)

Studijní program: Bohemistika pro cizince (B0231A090001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. Program neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolvent tohoto programu, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, má předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo jako pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najde i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve své zemi, na zastupitelských úřadech své zemi v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.6.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 11. ledna 2020 https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/05/OD-11-2019-Harmonogram-2019.pdf

Termíny přijímaček: 23.5.2020

Obsah přijímaček:
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní) popis přijímací zkoušky: 1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut) 1) praktická práce s jazykem s ohledem zvláště na lexikální a stylistickou složku jazyka a na logické uvažovaní (max. 10 bodů) 2) vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 15 bodů) 3) test ze současného spisovného českého jazyka – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 15 bodů) 4) esej na zadané téma (max. 10 bodů) 5) reprodukce slyšeného textu, tj. vlastního textu v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (neboduje se, diskuse je součástí ústní zkoušky) 2. kolo – ústní část 1) schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů) 2) diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů) 3) diskuse nad testem (max. 10 bodů) 4) motivace a zájem o obor (max. 20 bodů) Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu. další požadavky ke zkoušce: seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů) – odevzdává se u ústní části zkoušky

Pozn. k přijímačkám: Bc. Dějiny umění, Filmová studia 16. - 17. 5. 2020, Filozofie, Religionistika 30. - 31. 5. 2020, ostatní programy/obory 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 29.2.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Bohemistika pro cizinceFilozofická fakultaUniverzita KarlovaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Telefon: 221 619 330
Fax: 221 619 310
Web: http://prijimacky.ff.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za delší dobu studia Asijská/Blízkovýchodní/Středoevropská/Východoevropská studia, BPC, ČJL, obory programu Filologie, HŽS, MKPT, OL, RJL, ŘLS, Sinologie 22 500 Kč, ostatní programy/obory 18 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit