VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Inteligentní dopravní systémy (3711R004)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B3710)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Studijní obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) nabízí odpovídající vysokoškolské vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem profesionálů. Obor ITS je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy, které jsou chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou dopravní kongesce, jízdní doby, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy a přepravy. Výuka se zabývá základními tématy architektury a provozu telematických systémů i praktickými aplikacemi především v oblasti řízení silniční a železniční dopravy, vozidlových systémů, kooperativních systémů i koncepce tzv. Smart Cities. Studium je především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou části realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů. V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy dopravních technologií. Obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) se zaměřuje na odborný i osobnostní rozvoj studentů. Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech a současných trendech vývoje. Absolvent chápe telematické systémy jako nadstavbu dopravní infrastruktury s jasně definovanými cíli a je si vědom jejich přesahu do dalších síťových odvětví. Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) vyhlášky 50/1978 Sb. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové techniky a jejích inteligentních systémů. Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující magisterské studium v oboru Inteligentní dopravní systémy (IS).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 22. 11. 2019 a 31. 1. 2020, Děčín 27. 1. 2020 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Termíny přijímaček: 1.9.2020

Obsah přijímaček:
1. kolo změna TTDS (DOS, ITS, LED, LOG) přijímací zkouška zrušena. Původně: Obory v Praze s výjimkou oboru Profesionální pilot - uchazeči, kteří vykonali státní maturitu po r. 2010, nekonají písemnou zkoušku, hlavním kritériem jsou výsledky maturity se zohledněním předmětů matematika, fyzika. Ostatní uchazeči konají PZ z matematiky. Obor Profesionální pilot - PZ z matematiky a AJ. Obory otevírané v Děčíně bez přijímací zkoušky. Podrobnosti a možnosti bonifikace/prominutí https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni.html#tab_bakalar-magistr

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 26. 6. 2020, TTDS (DOS, ITS, LED, LOG) přijímací zkouška zrušena, 2. kolo 1. - 11. 9. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

Termín přihlášek: 7.8.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020, 2. kolo do 7. 8. pro studium v Praze, do 25. 8. 2020 pro studium v Děčíně.. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Technika a technologie v dopravě a spojíchFakulta dopravníČeské vysoké učení technické v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 542
Fax: 224 229 201
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: viceneva@fd.cvut.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 42 300 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit