VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Aplikovaná matematika ()

Studijní program: Aplikovaná matematika ()

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Program je určen pro studenty se zájmem o vědeckou práci v aplikované matematice nebo o výzkum a vývoj na vysoké matematické úrovni. Obsah doktorského studia je individuální a závisí na tématu dizertační práce. Témata dizertačních prací se týkají zejména statistického modelování, statistické analýzy dat, numerické matematiky a optimalizace. Absolventi naleznou uplatnění ve výzkumných a řídicích strukturách akademických institucí, na univerzitách, v progresivních průmyslových podnicích a ve firmách zabývajících se zpracováním a vyhodnocováním dat. Cílem studia je poskytnout absolventům studijních programů aplikované matematiky a matematiky možnost prohloubit a rozšířit znalosti ze základních teoretických disciplín používaných v různých oblastech aplikací matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, numerické a optimalizační metody). Podle volby tématu disertační práce je pak student veden individuálně k hlubšímu studiu problematiky, k samostatnému zpracování tématu po stránce teoretické a k prověřování modelu či teoretického řešení problému v počítačové implementaci. Některé z dizertačních prací zahrnují vedle teoretické části i realizaci matematického modelu řešícího konkrétní náročný problém praxe. Témata prací jsou zaměřena zejména na následující oblasti: (a) problémy regresních modelů se složitými strukturami, statistické modelování a statistická analýza kompozičních dat ve své mnohorozměrné či funkcionální podobě se širokým spektrem aplikací; (b) úlohy optimálního řízení a tvarové optimalizace, problémy aproximace a interpolace funkcí a dat. Všechna uvedená témata jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu na garantující katedře. Absolvent je kvalifikovaný odborník s hlubokými znalostmi v dané oblasti aplikované matematiky (teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, numerické a optimalizační metody), který je kromě nezbytných teoretických znalostí schopen kreativně tvořit nové matematické modely a rutinně implementovat nové postupy v příslušném softwarovém prostředí. Kromě toho je připraven pracovat s reálnými daty, kde nachází příslušné matematické postupy své využití. Díky odborným a jazykovým znalostem nachází uplatnění ve výzkumných organizacích, na vysokých školách, jakož i v mezinárodních vývojových týmech ve všech oblastech, kde je zapotřebí statistické analýzy dat, optimalizace procesů a matematického modelování.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Bc. Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru. Bakalářské programy/obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu/oboru: Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Bakalářské programy/obory, u nichž jsou uchazeči přijati na základě studijních výsledků ze střední školy (přijímací zkoušky se nekonají): Ekologie a ochrana životního prostředí . Možnosti prominutí a konkrétní obsah přijímacích zkoušek https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 12. 6. 2020, 2. kolo bude upřesněno. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, 2. kolo 11. 7. 2020. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit