VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Mezinárodní sociální a humanitární práce ()

Studijní program: Mezinárodní sociální a humanitární práce ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Filosofické)

Náplň programu/oboru:
Studijní program byl koncipován na základě analýzy vývoje sociálních problémů a potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. Tříletý studijní program se skládá z předmětů společného profilujícího základu, podpůrných předmětů a povinně volitelných bloků. Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do všech ročníků studia, přičemž v zimním období třetího ročníku je zařazena souvislá dvanáctitýdenní praxe, z níž aspoň větší část musí každý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah studijního programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělavání v mezinárodní humanitární pomoci inspirované Network on Humanitarian assistance (NOHA). Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Studijní program má interdisciplinární povahu. Jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální výcvik, výcvik v poskytování psychologické první pomoci, apod. Studenti mohou využít široké nabídky volitelných předmětů. Jejich obsah navazuje na potřeby budoucího pracovního uplatnění. Absolvent vzdělávacího programu je připraven se podílet na sociální a humanitární práci v domácím i mezinárodním měřítku realizovanou v celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce s cílem zlepšit nebo obnovit schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je rovněž schopen přispět k prevenci a řešení situací po katastrofách a hromadných neštěstích i k řešení globálních problémů na lokální úrovni, jako jsou chudoba, nucená migrace, a šíření infekčních chorob. Je připraven pracovat se zranitelnými a vyloučenými skupinami v různorodém kontextu, včetně citlivosti vůči jejich náboženské a kulturní odlišnosti. K tomu slouží důkladná komplexní teoretická a praktická průprava částečně realizovaná v zahraničí, postavená na úctě ke kulturním a duchovním hodnotám.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Termíny přijímaček: 1.6.2020, 25.8.2020

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška se skládá z individuálního pohovoru. Hodnotícími kritérii pohovoru jsou motivace, osobnostní předpoklady, oborové zkušenosti, vystupování, komunikace.Část pohovoru je vedena v anglickém jazyce. Podrobnosti https://studijniprogramy.upol.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. SP, MSHP 1. kolo 1. - 3. 6. 2020, 2. kolo 25. - 26. 8. 2020, ostatní Bc., Mgr. programy 12. - 20. 6. 2020. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 30.4.2020, 31.7.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. SP, MSHP 1. kolo 30. 4. 2020, 2. kolo 31. 7. 2020, ostatní Bc., Mgr. programy 15. 3. 2020. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Fax: 585 224 174
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit