VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Asijská studia (P0288D090004)

Studijní program: Asijská studia (P0288D090004)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem programu je připravit odborníky s doktorským stupněm vzdělání, jejichž odborný profil odpovídá aktuálnímu stavu oblasti vzdělávání, metodologie a areálu jejich specializace. Program je pojat jako interdisciplinární a zahrnuje pět oblastí vzdělávání: filologii, historické vědy, politické vědy, sociologii a vědy o umění a kultuře. Příprava takto vybavených odborníků je založena na podrobném seznámení s teoretickými disciplínami a souvisejícími metodologickými postupy. Během prvního ročníku studia student definuje své výzkumné téma. Výzkumem tohoto tématu se student soustavně zabývá po zbytek studia v úzké spolupráci se školitelem a nejméně dvěma dalšími konzultanty. Školitel je zpravidla profesor či docent v daném oboru. Na pozici konzultanta může působit mladý perspektivní pracovník, který má v určité oblasti klíčové odborné znalosti a dovednosti. Tyto znalosti bude předávat doktorským studentům v rámci minitýmu, jehož popis následuje.. Školitel a další dva odborníci (členové oborové rady a konzultanti) společně vytvářejí Disertační komisi, které předsedá školitel. S disertační komisí student pravidelně konzultuje výsledky své práce na základě psané formy směřující k závěrečné disertační práci. Podrobně jsou úkoly Disertační komise rozvedeny v charakteristikách studijních předmětů v části B-III. Tyto odborné minitýmy jsou ustavené pro každou oblast výzkumu a to (i) Východní Asie, (ii) Jihovýchodní Asie, (iii) Střední Asie, (iv) interakce mezi Východem a Západem, (v) metodologie, (vi) kvantitativní metody a obecná lingvistika, (vii) Čína, (viii) Japonsko, (ix) interakci Číny a Střední Asie. Rozdělení členů akademického týmu do těchto oblastí je dále specifikováno v části C-I. Student představuje výsledky svého výzkumu v mezinárodním prostředí jako konferenční příspěvky a publikace. Student navazuje kontakt s předními odborníky ve své oblasti vzdělávání doma i v zahraničí. Student aktivně sleduje vývoj bádání v dané oblasti vzdělávání. Své znalosti předává student i v rámci výuky a ověřování znalostí, nebo ve vedení a oponentuře bakalářských prací a výjimečně i oponentuře magisterských prací. Studium předpokládá výbornou znalost alespoň jednoho asijského jazyka. Volbu a případnou specializaci v takto zvoleném jazyce motivuje volba areálu i oblasti vzdělávání. Studium je dostatečně variabilní a umožňuje specializaci i pružnost vůči měnícím se požadavkům doby. Během studia se předpokládá, že studenti vycestují do asijského areálu, kde se budou věnovat sběru dat v nejširším smyslu. Dále se předpokládá, že budou znát významná zahraniční výzkumná pracoviště, která se věnují stejným výzkumným otázkám, a pokud se vyskytne vhodná příležitost, taková pracoviště i navštíví. Studenti mají také možnost absolvovat stáž u budoucích zaměstnavatelů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna některé programy/obory bez přijímací zkoušky nebo test předpokladů ke studiu, případně písemný test on-line v systému Moodle 23. a 24. 5. 2020. U programů s předepsaným ústním pohovorem může být pohovor nahrazen povinností el. zaslat portfolio materiálů, termín pro zaslání bude zveřejněn na stránkách příslušných kateder. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.ff.upol.cz/pl/o-fakulte/uredni-deska/#c4151

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Asijská studiaFilozofická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Telefon: 585 633 036
Fax: 585 633 000
Web: http://www.ff.upol.cz/
E-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit