VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Obecná lingvistika (N0232A090007)

Studijní program: Obecná lingvistika (N0232A090007)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Obecná lingvistika a teorie komunikace je mezioborové studium zaměřené jak na teoretické otázky jazykovědy, tak na jejich praktické použití při analýzách textů. Sám název odkazuje k široké orientaci na jazyk a komunikaci obecně, nikoli na jeden konkrétní jazyk či filologii. Z toho důvodu se jeví jako velmi vhodný navazující obor pro studenty filologických oborů, kteří chtějí prohloubit znalosti o struktuře a fungování jazyka. Tyto znalosti pak mohou využít v podrobném zkoumání i jednoho konkrétního jazyka. Obecná lingvistika a teorie komunikace může být svým zacílením na problémy komunikace a pragmatický rozměr jazyka užitečná také pro absolventy bakalářského studia jinak humanitně orientovaných předmětů (filozofie, mediální studia, sociologie, psychologie apod.). Studijní program obecné lingvistiky a teorie komunikace jim vychází vstříc prostřednictvím pomezních disciplín, jako je psycholingvistika, sociolingvistika, etnolingvistika apod. Na druhé straně mohou své studium interdisciplinárně rozšířit také absolventi přírodovědných oborů ve spojení s matematickou lingvistikou, biosémiotikou apod. Během studia absolvuje student kurzy, které ho profilují jako obecného lingvistu. Setká se s obecně jazykovědnou problematikou od základů a zároveň se dostane do kontaktu s aktuálními otázkami mezioborového výzkumu. Absolvent je vybaven základními jazykovědnými koncepty různých přístupů a směrů a schopností jejich komparace: je schopen kritické reflexe obecných otázek jazyka a komunikace v různých kontextech; ovládá základní metody lingvistické analýzy, má přehled o hlavních poznatcích současné lingvistiky a s ní úzce kooperujících věd a oborů (biologie, kognitivní psychologie, matematika, sémiotika); dokáže samostatně formulovat nosný výzkumný záměr v rámci jemu srozumitelné teorie, připravit materiálové i teoretické zázemí projektu a na základě zkušeností s organizační a týmovou prací takový projekt řešit; je vybaven schopností konceptualizace problému a jeho řešení, schopností analyzovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat získané poznatky; rozumí metodologickému zázemí při popisu zkoumaných jevů; má dobrou znalost historických souvislostí a širšího kontextu problematiky jazyka a komunikace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna některé programy/obory bez přijímací zkoušky nebo test předpokladů ke studiu, případně písemný test on-line v systému Moodle 23. a 24. 5. 2020. U programů s předepsaným ústním pohovorem může být pohovor nahrazen povinností el. zaslat portfolio materiálů, termín pro zaslání bude zveřejněn na stránkách příslušných kateder. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Obecná lingvistikaFilozofická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat
Obecná lingvistikaFilozofická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Telefon: 585 633 036
Fax: 585 633 000
Web: http://www.ff.upol.cz/
E-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit