VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Muzikologie (B0215A320001)

Studijní program: Muzikologie (B0215A320001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Umělecké)

Náplň programu/oboru:
Completus, maior, minor. Bakalářské studium muzikologie je určeno absolventům středních škol s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hudebního zápisu, hudební analýza), z dějin evropské a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a z dalších disciplín hudební vědy (etnomuzikologie, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební kritika a popularizace hudby aj.) i z jiných pro muzikologa důležitých oborů (cizí jazyky, dějiny filozofie, estetika a obecná teorie umění atd.). V bakalářském studiu se studenti zapojují do řešení kolektivních badatelských projektů Katedry muzikologie a realizují samostatný výzkum. Výuka je zaměřena také na rozvoj praktických dovedností (sluchová analýza, čtení a hra partitur, collegium musicum, hra na klavír, počítačová editace hudby, hudební management, odborná praxe). Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z dějin a teorie hudby, metodologie hudební vědy, základů estetiky a vybrané disciplíny systematické muzikologie se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém magisterském studiu muzikologie. Absolvent prokazuje znalosti a porozumění základním trendům vývoje hudebně vědního myšlení. Disponuje základními poznatky a dovednostmi z široce koncipovaného základu muzikologie jako vědního oboru, rozumí systémovému myšlení v diachronním i synchronním přístupu, dokáže objasnit základní terminologii. Absolvent zná hudební historii, problematiku hudebních nástrojů, rozumí struktuře hudebních děl, orientuje se v hudbě evropského i mimoevropského prostoru, v sociální struktuře hudebního života a jeho aktérů, zná principy organizace hudebního provozu, rozumí procesům recepce, percepce a apercepce hudby, je schopen publicistické činnosti v oblasti hudby, ovládá počítačovou notosazbu a je jazykově vybaven. Je způsobilý realizovat samostatný výzkum a má praktické znalosti a dovednosti, jež může zúročit v popularizační i vědecké činnosti ve sféře artificiální a populární hudby. Absolventi získávají akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.9.2021


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Termíny přijímaček: 16.5.2020

Obsah přijímaček:
Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující ( mimo programy Psychologie a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad). Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-201920/#c39311

Pozn. k přijímačkám: Bc. písemné a ústní 16. - 17. 5. 2020, programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie ústní 25. - 29. 5. 2020. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.ff.upol.cz/pl/o-fakulte/uredni-deska/#c4151

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
MuzikologieFilozofická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Telefon: 585 633 036
Fax: 585 633 000
Web: http://www.ff.upol.cz/
E-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit