VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Music Theory and Education (P0111D300002)

Studijní program: Music Theory and Education (P0111D300002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Hudební teorie a pedagogika je koncipován jako studijní program bez specializace. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Studijní plán je sestaven tak, aby stimuloval studenta ke studiu a vědecko- výzkumné práci. Studijní plán je koncipován v prostředí kreditního systému ECTS, který je na UP zaveden. Obsahuje povinné a povinně volitelné předměty, jejichž skladba zaručuje získání hlubokých znalostí, schopností a dovedností v úzce specializovaných předmětech sdružených do kategorie B a širšího vědního základu reprezentovaného předměty kategorie A. Studijní plán obsahuje dále povinnost absolvovat studijní stáž, uskutečňovat vědecké tvůrčí aktivity jako je publikační a přednášková činnost na konferencích. Nedílnou součástí studijního plánu je řešení vědeckých projektů a grantů a podíl na přímé výuce v Bc a Mgr. programu na svém školícím pracovišti. Tvůrčí činnost je možné uskutečňovat také formou uměleckých výkonů a výstupů. Absolvent doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika bude schopen samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce. K této činnosti bude vybaven širokým vědomostním rozsahem v oboru hudební teorie a hudební pedagogika a širším okruhu příbuzných vědeckých disciplín, aby mohl dostatečně erudovaně docházet k zobecňujícím závěrům v oblasti zkoumání hudebně teoretických a hudebně pedagogických jevů. Tuto kompetenci prokáže zejména napsáním vědecké doktorské disertační práce, která přináší nově vědecké poznatky v rámci oboru.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2022


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Music Theory and EducationPedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit