VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300001)

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300001)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 5

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Studijní program je koncipován jako pětileté nestrukturované magisterské studium. Studijní program je koncipován tak, aby vyhovoval moderním trendům současné pedagogiky a vzdělávání učitelů. Důležitý akcent je kladen na nové pojetí profese učitele primární školy, které vyžaduje rozšíření kompetencí a posílení klíčových kompetencí. Studijní program zahrnuje modul pedagogický, psychologický, modul předmětový včetně předmětových didaktik, modul všeobecný a modul praxí. Těžiště je v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravě. To vše umožňuje studentům propojit teorii s praxí, srovnávat a posléze využívat získané zkušenosti ve vlastní učitelské praxi. Absolvent je vybaven kompetencemi vývojově reflektivními, diagnostickými, komunikativními, kooperativními, sebereflektivními, předmětově diagnostickými, předmětově-didaktickými, pedagogicko-výzkumnými, pedagogicko-organizačními, řídícími a kompetencemi k projektivní tvořivosti. Absolvent získá multidisciplinární znalosti a dovednosti z oblasti jazykové, matematicko-přírodovědné a vlastivědné, hudební, tělesné, výtvarné a pracovní. Vyznačuje se širokým kulturním rozhledem (z literatury, hudby, výtvarného a dramatického umění). Disponuje dovednostmi a vědomostmi, které přispívají k podpoře zdraví i k optimální prevenci nežádoucích aktivit a projevů technologie, je schopen se orientovat a působit na žáky ve smyslu společenských změn, řešit pedagogické problémy a hodnotit svoji pedagogickou činnost. Má předpoklady k tvůrčímu, sebereflektivnímu a autoregulativnímu rozvoji.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.9.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Termíny přijímaček: 15.6.2020

Obsah přijímaček:
Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.3.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit