VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Řízení volnočasových aktivit (N0922A190001)

Studijní program: Řízení volnočasových aktivit (N0922A190001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Řízení volnočasových aktivit je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti edukace a řízení především ve volnočasových zařízeních a zařízeních zájmového vzdělávání v resortu školství a mimo něj, ale rovněž ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Svým zaměřením navazuje na bakalářský studijní obor Vychovatelství. Navazující magisterské studium programu Řízení volnočasových aktivit směřuje k prohloubení kompetencí ve specifických postupech v rámci edukace v oblasti volnočasových a zájmových zařízení, jejich řízení, organizace a plánování. s dětmi a mládeží ve školských zařízeních zájmového vzdělávání a ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolvent navazujícího magisterského oboru Řízení volnočasových aktivit bude schopen: - charakterizovat trendy volnočasových aktivit ve společnosti, - vytvářet a realizovat vzdělávací projekty, - plánovat, realizovat a hodnotit po organizační, metodické a obsahové stránce širokou škálu volnočasových aktivit pro nejrůznější cílové skupiny, - pozitivně ovlivňovat různé cílové skupiny při volbě a využití nabídky volnočasových aktivit. Absolvent studijního programu Řízení volnočasových aktivit se s ohledem na strukturu studijních předmětů uplatní jako výchovný pracovník se zaměřením nejen na věkovou kategorii dětství a mládí, ale bude připraven i na práci s dospělými a seniory, čímž reflektuje aktuální demografický vývoj vyspělých zemí. Podstatnou součást studijního plánu tvoří praxe (v celkovém rozsahu 320 hodin), při nichž studenti mohou aplikovat a prohloubit znalosti získané při studiu teoretických disciplín.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Řízení volnočasových aktivitPedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit