VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Analytická chemie (1403V001)

Studijní program: Chemie (P1417)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
"Analytická chemie je dnes jeden z nejdůležitějších interdisciplinárních oborů přírodních věd. Předmětem současné analytické chemie není analyt – chemické individuum, jde spíše o kontrolu malých množství ve složitých matricích, kontrolu dynamiky procesů, kinetiky reakcí. Na monomolekulární úrovni jde o popis makromolekul v primární struktuře, prostorovém uspořádání a to nejlépe v okamžiku interakce. Obor doktorského studia analytické chemie na UP v Olomouci je v těchto souvislostech na současné evropské úrovni. Doktorský stupeň se uskutečňuje ve spolupráci s Ústavem analytické chemie AV ČR v Brně. Sleduje moderní trendy směřující k popisu teorie analytických metod a technik, zvláště v oblasti chromatografických a elektromigračních separací. Garantující pracoviště ovládá metody a techniky charakterizované velkou selektivitou a citlivostí, což je současnou podmínkou konkurenceschopnosti v oboru. Vedle separačních technik disponuje pracoviště v oboru analytické chemie elektrochemickými metodami na velmi dobré úrovni, se zkušenostmi v oblasti studia reakčních mechanismů s aplikacemi do studia metabolických procesů. Velké zkušenosti má také pracoviště ve studiu rovnováh, ve spolupráci s fyzikální chemií a biochemií. Zde jde zejména o kvantifikaci při studiích interakcí makromolekul s fyziologicky účinnými malými molekulami. Výzkumná pestrost je doplněna atomovou i molekulovou spektrometrií a v současné době prakticky významnou chemometrií, statistickým hodnocením nejen praktických, ale i vědeckých výsledků. Ve vývoji nových analytických metod jde především o validaci analytických postupů. Z problémově orientovaných výzkumných aktivit jde zejména o environmentální analýzu polutantů organického charakteru např. reziduí pesticidů a o studia struktury biopolymerních molekul, např. enzymů z řady aminoxidáz, jejich sekvencí a o charakterizaci aktivních míst.Profil absolventa:Absolvent doktorského studia má zvládnutu teoretický i metodický základ analytické chemie. Je schopen matematicky popsat analytické postupy a procesy, zpracovat matematicky a statisticky experimentální výsledky. Zná vědní obory chemie jako celek ve vzájemných souvislostech. Je jazykově vybaven pro komunikaci s kolegy z jiných zemí a schopen presentovat své výsledky na vědeckých setkáních většinou v anglickém jazyce.Je seznámen s informačními technologiemi ve smyslu získávání informací, jejich výměny a zpracování vlastních dat. Ovládá základní laboratorní a statistický software. Je seznámen s činnostmi, kontrolou a prací na přístrojích pod normami ISO. Má základní předpoklady pro zprovoznění, úpravy a modifikace sofistikované laboratorní přístrojové techniky. Je schopen se podílet na vývoji nových zařízení.Ovládá analytické metody a techniky kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzy a to techniky elektrochemické, optické, separační, biochemické i některé speciální metody moderní fyziky.Absolventi jsou schopni pracovat ve všech vědeckých týmech, které potřebují k řešení problémů kontrolovat složení a chemické přeměny v jakémkoli hmotném systému. Jde tedy o obory od astronautiky až po studium funkce nervového systému. Pracovišti absolventů mohou být vysoké školy, akademická, resortní, i podniková výzkumná pracoviště, průmyslové a zemědělské podniky na vstupní a výstupní kontrole, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnická zařízení, veškeré laboratoře. Vedoucí postavení mohou absolventi zaujímat v kontrolních laboratořích, monitorujících pracovištích (např. kontroly přírodního prostředí), jsou připraveni i k řízení kontrolních institucí a projektů. "

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2019, 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Bc. Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru. Bakalářské programy/obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu/oboru: Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Bakalářské programy/obory, u nichž jsou uchazeči přijati na základě studijních výsledků ze střední školy (přijímací zkoušky se nekonají): Ekologie a ochrana životního prostředí . Možnosti prominutí a konkrétní obsah přijímacích zkoušek https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 12. 6. 2020, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Analytická chemiePřírodovědecká fakultaOstravská univerzitaPorovnat
ChemiePřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat
ChemistryPřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat
Analytická chemieFakulta chemicko-technologickáUniverzita PardubicePorovnat
ChemieFakulta chemicko-inženýrskáVysoká škola chemicko-technologická v PrazePorovnat
ChemistryFakulta chemicko-inženýrskáVysoká škola chemicko-technologická v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit