VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Didaktika matematiky ()

Studijní program: Didaktika matematiky ()

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné (Pedagogické)

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na získání schopnosti samostatné vědecké práce v teorii vyučování matematice. Probíhá pod vedením školitele aktivně vědecky činného v oboru. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro vědeckou práci v didaktice matematiky, kteří si podstatně prohloubí kompetence získané v magisterském stupni studia. Studium poskytuje široký matematický, pedagogicko-psychologický a matematicko-didaktický rozsah, jehož cílem je vychovávat vědecké pracovníky se samostatným a tvořivým přístupem k teoretickým otázkám matematického vzdělávání. Na základě širokého interdisciplinárního přístupu vede studenty ke schopnosti samostatně řešit teoretické otázky a problémy, které se vyskytují v oblasti vyučování matematice. Cílem studia předmětů oboru matematika, didaktika matematiky a pedagogika v tomto doktorském studiu je integrovat jednotlivé předměty tohoto oboru tak, aby student nacházel souvislosti, pochopil je a s porozuměním je pak dokázal využít ve své vědecké práci. K dalším cílům studia náleží získat dovednosti ke kritickému zpracovávání rešerší k zadané a studované problematice, vytvořit texty k publikování v našich a zahraničních časopisech zaměřených na didaktiku matematiky, kriticky posuzovat zahraniční materiály k soudobým teoretickým otázkám matematického vzdělávání a aplikovat je do našich podmínek. Výrazným cílem je získat kompetence k týmovému řešení výzkumných projektů a zapojit studenty do řešení projektů školitele a školícího pracoviště. Neméně důležitým cílem je schopnost konzultovat výsledky vědecké práce s ostatními partnery v oblasti vzdělávání v matematice a prezentovat je na konferencích. Absolvent si doplní i pedagogickou praxi na ZŠ nebo SŠ, pokud jí neprošel již dříve. Absolvent si osvojí důležité aspekty moderní didaktiky matematiky - kompetence plánovat samostatnou výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. V rámci toho si rozšíří dovednosti ve vyhledávání zdrojů vědeckých informací v domácích i zahraničních časopisech a databázích matematických a pedagogicko-psychologických. Prohloubí své dovednosti ve zpracování literárních rešerší, naučí se kriticky hodnotit výsledky vlastní i závěry druhých autorů. Je schopen odborně komunikovat v cizím (zejména v anglickém) jazyce a prezentovat výsledky své práce na odborných seminářích a vědeckých konferencích. Bude interdisciplinárně zaměřeným specialistou, schopným orientovat se v didaktice matematiky, moderní matematice, teorii vzdělávání, školské vzdělávací politice, psychologii, filosofických aspektech přírodních věd a vzdělávání, v oblasti právních předpisů, komunikace a presentace, marketingu a ekonomie. Studium a vědecká příprava jsou směrovány k dosažení maximální adaptability pro řešení koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolvent bude schopen řešit odborné problémy v teorii i praxi vzdělávání v matematice, být pro-aktivní v implementaci vzdělávacích trendů, prognózovat další vývoj v matematickém vzdělávání, vytvářet modely matematického vzdělávání, koncepčně pracovat v oblasti kurikulární tvorby a podílet se na rozvoji teorie vyučování matematice jako vědecké disciplíně.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Bc. Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru. Bakalářské programy/obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu/oboru: Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Bakalářské programy/obory, u nichž jsou uchazeči přijati na základě studijních výsledků ze střední školy (přijímací zkoušky se nekonají): Ekologie a ochrana životního prostředí . Možnosti prominutí a konkrétní obsah přijímacích zkoušek https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 12. 6. 2020, 2. kolo bude upřesněno. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, 2. kolo 11. 7. 2020. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit