VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Marketing Communications (8206T037)

Studijní program: Media and Communications Studies (N7202)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolvent oboru Marketingové komunikace bude schopen jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se kultivovaně s širokým rozhledem v písemném i ústním projevu, argumentačně obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti. Dále bude schopen samostatného tvořivého myšlení, analytického přístupu k řešení problémů, práce v týmu a současně vedení týmu a jeho motivace. Získá široké znalosti v oblasti sociální a ekonomické reality a schopnost využití těchto znalostí v teorii a praxi marketingových komunikací. Získá detailní znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní formy propagace výrobků a služeb, jejich distribuce, umísťování na trhu, propagace institucí a organizací neziskového sektoru. Bude schopen tvořivým způsobem budovat pozitivní image firem a organizací, posilovat důvěryhodnost a zvládnout případné krizové situace. Prohloubí své dovednosti a schopnosti analýzy, vyhodnocení, interpretace a využívání získaných dat z trhu pro řídící práci a kompetentní rozhodování. Bude schopen plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat projekty v oblasti marketingových komunikací v souvislosti se strategickým rozvojem organizace. Osvojí si dovednosti a schopnosti obsahové analýzy komerčních a nekomerčních komunikátů včetně vyhodnocení a zpracování závěrů pro mediální a komunikační praxi. Absolvent studijního oboru Marketingové komunikace bude vybaven takovými kompetencemi z oblasti marketingových komunikací, aby byl připraven vykonávat funkce v marketingových odděleních firem, komunikačních agenturách, v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2019, 6. 2. 2020

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška má písemnou formu a probíhá bez přítomnosti uchazeče. Uchazeč ve stanoveném termínu zašle vypracovanou esej v anglickém jazyce na určené téma a v požadovaném rozsahu. Studijní obor je vyučován v anglickém jazyce a studium je zpoplatněno.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studium: Výtvarná umění - 1. kolo - talentová zkouška - 13. - 17. 1. 2020, 2. kolo 22. - 24. 1. 2020, Mediální a komunikační studia - 27. 5. (PS), 28. 5. 2020 (KS). Podmínky a termíny přijímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bakalářské studium: do 30.11.2019 - Výtvarná umění, do 29.2.2020 - Mediální a komunikační studia. Podmínky a termíny přijímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Telefon: 576 034 214, 576 034 028
Web: fmk.utb.cz
E-mail: studium@fmk.utb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit