VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Materiálové inženýrství (3911T011)

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (N2808)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Obor je orientován na vývoj a výzkum nových materiálů, zejména kompozitů s polymerní matricí,slitin polymerů a na zvládnutí a porozumění zákonitostí ovlivňujících strukturu a vlastnosti materiálů.Zvýšená pozornost se věnuje problematice přípravy návrhů výroby nových druhů materiálůs cílenými užitnými vlastnostmi (fyzikální, chemické, biochemické). Důraz je kladen na zvládnutímoderních měřících metod pro charakterizaci vybraných vlastností materiálů, využití počítačovýchsystémů modelování materiálových veličin, jejich extrapolace do limitních oblastí namáhání,modelování napjatostí metodou konečných prvků. Vybrané kapitoly přednášek se zaměřujína systémy rapid prototypingu pro plastikářský průmysl, zpracování kovů, design a speciálníkeramiky. Důraz je kladen také na sladění všech postupů přípravy, charakterizace a identif ikacejednotlivých produktů a jejich vlastní výroby s platnými normami ISO a ČSN. Studenti se seznámís fyzikálními, fyzikálně-chemickými a chemickými vlastnostmi základních polymerních materiálů.Důraz je kladen na chemické a inženýrské discipliny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetnítechniky a ekonomie. Studenti využívají nejmodernější výpočetní technologie pro simulaci fyzikálněchemických vlastností.Profil a uplatnění absolventaAbsolventi jsou odborníci pro širokou oblast výroby materiálů, jejich vývoj a technologií. Mezijejich hlavní úkoly patří prosazování nových progresivních materiálů a nových technologií s respektovánímjejich vlivu na životní prostředí. Absolventi najdou široké uplatnění jako materiálovíinženýři v řadě průmyslo vých odvětví, v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů, ve zkušebnácha konstrukčních útvarech podniků a ve výrobních organizacích zabývajících se problematikouzpracování materiálů (spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu, strojírenství,stavebnictví, elektrotechnice a elektronice, automobilovém a leteckém průmyslu, humánnía veterinární medicíně, ochraně životního prostředí).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. února 2020 https://www.utb.cz/uchazec/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020, 2. kolo 15. 9. 2020. Bližší informace o podmínkách přijetí, krásách studia a možnostech oborů naleznete na naší microsite www.laboratvor.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Telefon: 576 031 336
Web: www.ft.utb.cz
E-mail: studium@ft.utb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit