VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Ekonomika podniku ()

Studijní program: Ekonomika podniku ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studijního programu „Ekonomika podniku“ je výchova podnikových ekonomů pro nižší a střední stupeň řízení výrobních a obchodních organizací nebo vybraných útvarů neziskových organizací a státní správy, ale i pro ekonomické řízení vlastního podnikání. Studenti jsou vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti základních teoretických ekonomických disciplín, tj. makroekonomie, mikroekonomie a světové a evropské ekonomiky a dále z oblasti podnikové ekonomiky, financí podniku a managementu. Důraz je také kladen na získání znalostí a dovedností z jednotlivých podnikových činností, ekonomicko-manažerských vazeb fungování podniku, manažerských přístupů, projektového řízení, manažerské komunikace i zajišťování marketingových a obchodních činností. Studenti si získané dovednosti dále rozvíjí v matematicko-statistických metodách, včetně zpracování dat s využitím metod a nástrojů IT. Dále si rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti marketingu, obchodu i v získávání a vyhodnocování informací o konkurenčním podniku. Studenti mají možnost získat i odborné znalosti z oblasti finančních trhů, bankovních produktů i z pojišťovnictví. Odborné znalosti v anglickém jazyce získají studenti v předmětech Innovation Management a Reverse Logistics in Retail. Nezbytným předpokladem pro rozvoj praktických dovedností je odborná praxe. Ve studijním programu je věnována i pozornost rozvoji odborné cizojazyčné terminologii v předmětech Hospodářská angličtina 1, 2 a 3. Studium poskytuje vzdělání zaměřené na osvojení si teoretických odborných znalostí a dovedností základních ekonomických kategorií a principů z pohledů současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, evropské a světové ekonomiky, ekonomicko-manažerských přístupů, metod a nástrojů, finančních, obchodních a marketingových činností, projektového řízení i dovedností v oblasti matematicko-statistických metod, projektového řízení, zpracování dat, včetně využití metod a nástrojů IT pro ekonomické řízení podniků. Důraz je rovněž kladen na odborné jazykové znalosti a dovednosti absolventů. Získané znalosti, dovednosti a kompetence lze rozdělit do následujících skupin: Teoretické ekonomické - odborné - znalosti: získá základní znalosti z oblasti současné mikroekonomické a makroekonomické teorie pro analýzu trhu, ale i evropské a světové ekonomiky; vysvětlí stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby; - dovednosti: schopnosti vyhledat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace; v potřebném rozsahu aplikovat některé ze základních výzkumných postupů při řešení teoretických ekonomických přístupů; porozumět možnostem, podmínkám a omezením využití klíčových ekonomických odborných teorií, konceptů a metod v české, ale i evropské ekonomické praxi; - kompetence: podnikový ekonom vybavený znalostmi nejnovějších trendů v ekonomice; v souladu s ekonomickými trendy určuje ekonomické směry rozvoje podniku. Ekonomické - odborné - znalosti: získá znalosti z ekonomiky podniku, řízení jakosti, řízení nákladů, financí, marketingu a obchodu a jejich vlivu na podnik; získá znalosti používaných metod, postupů a nástrojů při ekonomickém řízení a rozvoji podniku, vycházející z ekonomického teoretického základu, s důrazem na analytické nástroje používané pro řízení a plánování, včetně znalostí z matematiky, statistiky i informatiky; dále získá znalosti ze základních disciplín používaných při ekonomickém řízení, a to účetnictví, daní, práva; - dovednosti: dovede se orientovat v oblastech ekonomického řízení a vyhodnocovat jednotlivé podnikové činnosti dle ekonomických kritérií; dovede analyzovat, vyhledat a provést selekci na základní úrovni v jednotlivých oblastech ekonomiky podniku, financí, řízení nákladů, řízení jakosti, včetně odborných jazykových, komunikačních a organizačních dovedností; dovede využívat pro analýzu také i získané základní znalosti z účetnictví, daní i práva při řešení praktických i teoretických ekonomických problémů; dovede v potřebném rozsahu vyhledat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje a trendy z různých hledisek relevantních pro podnik; v potřebném rozsahu aplikovat některé ze základních výzkumných postupů při řešení praktických ekonomických problémů; - kompetence: podnikový ekonom se základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomického řízení podniku. Manažerské - odborné - znalosti: znalost současných principů manažerského řízení ve vazbě na matematicko-statistické metody; porozumění ekonomicko-manažerským procesům, včetně zpracování metod a nástrojů zaměřujících se na projektové řízení, marketing, obchod a konkurenční strategii i z oblasti manažerské komunikace; získá znalosti matematických a statistických metod analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, matematického modelování; získá znalosti z marketingu, obchodu, konkurenční strategie; - dovednosti: porovnává a ve vzájemných vazbách hodnotí podnik a jeho dopady na okolí; vysvětlí všechny významné manažerské procesy probíhající v podniku a jejich vzájemné vazby; vyhodnotí marketingové, obchodní plány podniku podle stanovených kritérií; dovede používat matematicko-statistické metody i matematické modelování pro analýzu ekonomických dat; - kompetence: podnikový ekonom na nižších a středních manažerských pozicích s manažerskými znalostmi a dovednostmi s důrazem na aplikační metody a nástroje. Prezentační, komunikační - znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli; - dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření; - kompetence: efektivní manažerská komunikace a odpovědnost za prezentaci ekonomicko-manažerských rozhodnutí v podniku. Jazykové - znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické terminologie v anglickém jazyce; - dovednosti: schopnost porozumět odbornému ekonomickému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce; - kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 16.1.2020, 28.2.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 16. 1., 28. 2. 2020

Obsah přijímaček:
Skládá se ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Pozn. k přijímačkám: Bc. písemná zkouška 17. a 18. 5. 2019, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: v

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2019, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Telefon: 541 142 648
Web: http://www.fbm.vutbr.cz/
E-mail: studijni@fbm.vutbr.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 8 000 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok, 16 810 za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky, 33 620 za každých započatých šest měsíců po dobu přesahující standardní dobu studia zvětšenou o tři a více let. Poplatek za další studium 2 666 Kč za akademický rok.

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit