VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Geomatika (3602R003)

Studijní program: Geomatika (B3602)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Technické (Přírodovědné)

Náplň programu/oboru:
Geomatika je interdiciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou,zpracováním a prezentací geoprostorových dat nebo geoprostorových informací. Patřík němu zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie),globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informačnísystémy. Obor je možno studovat ve dvou specializacích: Geomatika – v této specializaci je důraz kladen na získávání (sběr), zpracování a správuzákladních geoprostorových dat (geodat) a jejich atributů s požadovanou přesností a aktuálností.Mezi profilové předměty státní závěrečné zkoušky této specializace patří mapování,fotogrammetrie, aplikace výpočetní techniky v geodézii, katastr nemovitostía pozemkové právo. Geoinformatika – těžištěm je účelové (tematické) zpracovávání základních geodat, jejichanalýza a syntéza, tvorba a využití geografických informačních systémů (GIS). Protoje v této specializaci důraz kladen především na progresivní metody správy a poskytovánírozsáhlých datových souborů a webové služby pro distribuci geoprostorových datvčetně funkcí webových portálů.Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v praxi v oblasti geodézie a katastru nemovitostí při výkonu zeměměřickýchčinností. Mohou být zaměstnáni jako pracovníci vytvářející a aplikující databázovésystémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě(tj. v orgánech státní správy a územní samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadechpracujících s geoinformačními technologiemi), ve firmách vytvářejících GIS a internetové(resp. webové) aplikace, v krizovém managementu, jako poskytovatelé a správci dat a datovýchsad apod. Absolventi současně mají dostatečně kvalitní teoretický základ pro studiumv navazujících magisterských programech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 29. ledna 2020 společný Den otevřených dveří FAV, FEL a FS

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky, kritéria a bonifikace https://fav.zcu.cz/export/sites/fav/fakulta/uredni-deska/vyhlasky/2019/vyhl08D2019.pdf

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 14.4.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020, prodloužení termínu do 14. 4. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
GeomatikaFakulta aplikovaných vědZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Telefon: 377632010
Fax: 377 632 002
Web: http://www.fav.zcu.cz/
E-mail: sutnerov@fav.zcu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit