VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Řecká a latinská studia - více specializací (B0231A090022)

Studijní program: Řecká a latinská studia (B0231A090022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma volba specializace: V přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může v přihlášce zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz níže). Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým programem. Pro všechny ostatní specializace: Absolvent si v průběhu studia osvojí rozsáhlý soubor znalostí a dovedností z latinského nebo starořeckého jazyka, literatury a jejich kulturního kontextu (podle zvolené specializace). Seznámí se se základními oblastmi a etapami antické kultury: s literaturou, dějinami, uměním, náboženstvím a s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé. V intenzivním jazykovém kurzu latiny nebo starořečtiny (podle zvolené specializace) získá dobrou jazykovou kompetenci opřenou o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět antickému latinsky nebo starořecky psanému textu a náležitě jej interpretovat s přihlédnutím k jeho kulturním souvislostem. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, vyhledávat potřebné informace v elektronických databázích, ovládá aktivně jeden světový jazyk). Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání v navazujícím magisterském studiu (zejména programu Řecká a latinská studia, ale i učitelství latiny, literární komparatistiky, obecné a srovnávací jazykovědy a dalších), případně v profesním uplatnění na vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 11. ledna 2020 https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/05/OD-11-2019-Harmonogram-2019.pdf

Obsah přijímaček:
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) popis přijímací zkoušky: Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů) 2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů) 3) test ze světového jazyka – prověřuje se úroveň především gramatických znalostí (max. 10 bodů) 4) seznam četby (max. 5 bodů) Světový jazyk pro zkoušku si uchazeč volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program. Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu. Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu. Pro všechny ostatní specializace: písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 1) ověření předpokladů k filologickému studiu (max. 20 b.) 2) test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou kulturu a její tradice) (max. 35 b.) 3) oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test z antických dějin a reálií – uchazeč volí při přijímací zkoušce) (max. 35 b.) 4) test ze světového jazyka (max. 10 bodů) Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy končí přihlašování na daný program. další požadavky ke zkoušce: žádné

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna 8. 6. - 15. 7. 2020, konkrétní termíny budou upřesněny prostřednictvím SIS. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2020, Francouzská filologie, Hispanistika, Hudební věda, Politologie do 31. 3. 2020, Filmová studia 15. 4. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Řecká a latinská studiaFilozofická fakultaUniverzita KarlovaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Telefon: 221 619 330
Fax: 221 619 310
Web: http://prijimacky.ff.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za delší dobu studia Asijská/Blízkovýchodní/Středoevropská/Východoevropská studia, BPC, ČJL, obory programu Filologie, HŽS, MKPT, OL, RJL, ŘLS, Sinologie 22 500 Kč, ostatní programy/obory 18 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit