VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Multimédia a design (8206T102)

Studijní program: Výtvarná umění (N8206)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Obor je orientován na tvůrčí disciplíny užitého výtvarného umění se zaměřením na média a reklamu. Je pojímán jako interdisciplinární studium s úzkou spoluprací jednotlivých ateliérů. Absolventi se uplatní jako tvůrci v oblasti užitého umění, v reklamních a multimediálních agenturách, v reklamních a propagačních odděleních obchodních i výrobních organizací, v oblasti užité grafiky, animované a filmové tvorby, v oblasti veletrhů a výstav, v oblasti designu obalů a výrobků. Ateliér Design obuvi Studium je zaměřeno na získání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, na tvůrčí postupy při navrhování, na úzkou spolupráci s výrobou a na profesionální kompletaci díla. Základní a nedílnou součástí výuky jsou jednotlivé tvůrčí projekty. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce při navrhování obuvi a galanterie. Orientuje se v současných obuvnických technologiích a materiálech. Uplatnění najde jak v inovačních týmech, tak i jako samostatný designér v oblasti designu obuvi, galanterie a drobných módních doplňků. Ateliér Design oděvu Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesio­nálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Kromě odborné práce designéra bude ovládat i část marketingovou a produkční. Velký důraz je kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Důležitou součástí studia je také prezentace tvorby. Ateliér Design skla Výuka je zaměřena na přípravu tvůrčích osobností v oblasti designu skla a volného umění. Je směrována rovněž na schopnost koordinovat a využívat příbuzné disciplíny užitého umění v komplexním prostorovém ztvárnění. Během studia získá posluchač celkový přehled o problematice sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění, formou zadávání konkrétních specificky zaměřených projektů. Důraz je kladen na individualitu studenta a originalitu řešení, které je schopné obstát v reálném tvůrčím prostředí. Během své práce se student seznámí s postupy při práci s materiálem (sklo), získá znalosti nutné pro zpracování výtvarného návrhu i výrobní dokumentace. Absolvent bude schopen tento materiál progresivním způsobem využívat v kontextu současného umění, ale i designu. Ateliér Digitální design Výuka je zaměřena na design digitálních médií, především tzv. UI, UX a interaction design – navrhování uživatelských rozhraní, www stránek a mobilních aplikací. Zabývá se však i multimédii, motion graphics a grafickým designem s využitím nejsoučasnějších technologií. Cílem výuky je vybavit studenty profesními znalostmi a všestrannými praktickými dovednostmi, nutnými pro prosazení v globální konkurenci. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v rámci vlastní praxe nebo v kreativním týmu studia, agentury. Ateliér Grafický design Obsahem studia je seznámení se s celou šíří spektra grafického desig­nu: písmo a typografie, corporate design, logotyp, značka, architek­tura knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webo­vých stránek. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oblasti grafického designu a pro profesní komunikaci. Jsou schopni reagovat a orientovat se v multikulturním a multijazykovém prostředí a profesionálně pracovat s informačními technologiemi. Ateliér Produktový design Výuka je zaměřena na praktické řešení problematiky 3D designu v profesně orientovaném studiu v oblasti prostorových aplikací, zejména v oblasti reklamní tvorby. Studium spojuje vizuální část nejen reklamní tvorby především v její prostorové podobě (POS/POP materiály, billboardy, obalový design, prostorové poutače, výstavní a veletržní expozice, branding interiérů apod.), ale i design výrobků spotřebního charakteru. Nedílnou součástí studia je výuka základů grafického designu. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednostmi, který bude připraven pracovat v design studiích, marketingových útvarech firem, komunikačních agenturách atd. Ateliér Prostorová tvorba Studium se zaměřuje na znalosti problematiky prostorové tvorby, vnímání prostoru z hlediska jeho skladebnosti a aplikace ve výstavnictví, scénografii, interiérové a nábytkové tvorbě, navrhování drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. Základem oboru je znalost principů z oboru architektury a designu, které vytvářejí základ pro řešení vnitřních a vnějších prostorů. Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, při scénických úpravách prostoru, v reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se nábytkem a užitným i výtvarným vybavením prostoru v interiéru i v exteriéru. Ateliér Průmyslový designStudium připravuje absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, tedy navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Absolvent najde uplatnění v designérských střediscích výrobních podniků, v kreativních odděleních komunikačních agentur apod. Ateliér Reklamní fotografie Výuka je prakticky i teoreticky programově vedena k přípravě samostatně tvořících profesi­onálních fotografů. Obsahem výuky je zvládnutí černo­bílé i barevné fotografie jak v běžně dostupných klasických materiálech, procesem negativ/poziti­v, fotografie na inverzní materiály, tak i snímaní a zpracování digitálního záznamu fotografie. Student se postupně seznamuje s běžnými fotografickými žánry. Fotografie drobného předmětu, fotografická reportáž, dokument, inscenovaná foto­grafie, fotografie architektury, krajiny, portrétu, módy. Seznamuje se s problematikou fotografické ilustrace, přípravy a realizace plakátu. Současně rozvíjí svůj tvůrčí potenciál zpracováváním různých témat v rámci realiazce volných souborů fotografií. Absolvent je schopen se uplatnit jako fotograf v reklamních agenturách, tiskových médiích apod. nebo jako samostatně pracující fotograf. V magisterském stupni dále rozvíjí svůj tvůrčí potenciál především tvorbou volných souborů na různá témata.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2019, 6. 2. 2020

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, a to talentové zkoušky a ústní zkoušky. Při talentové zkoušce se hodnotí (na základě materiálů předložených uchazečem) tvůrčí vývoj uchazeče v období posledních let, schopnost osobitého myšlení a realizace tvůrčích záměrů. Při ústní zkoušce se hodnotí slovně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia, profesní profil uchazeče a předpoklady pro kreativní práci.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studium: Výtvarná umění - 1. kolo - talentová zkouška - 13. - 17. 1. 2020, 2. kolo 22. - 24. 1. 2020, Mediální a komunikační studia - 27. 5. (PS), 28. 5. 2020 (KS). Podmínky a termíny přijímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bakalářské studium: do 30.11.2019 - Výtvarná umění, do 29.2.2020 - Mediální a komunikační studia. Podmínky a termíny přijímacího řízení pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby a studijní program Teorie a praxe animované tvorby pro akad. rok 2020/2021 budou zveřejněny v prvních měsících roku 2020.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Výtvarná uměníFakulta multimediálních komunikacíUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněPorovnat

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Ebook:

Kurzy:

Učebnice:139 KčObjednat


Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Telefon: 576 034 214, 576 034 028
Web: fmk.utb.cz
E-mail: studium@fmk.utb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit