VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální práce (6731T012)

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (N6731)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
: V rámci magisterského studia Sociální práce absolvent/ka získá následující kompetence ke koordinaci a řízení služeb sociální práce (pod třetí odrážkou jsou kurzívou uvedeny předměty, skrze které se předpokládá dosahování popsaných kompetencí): • Kompetence koordinovat řešení nepříznivé sociální situace lidí v kontextu sociálního prostředí mikrosystému, mezosystému i makrosystému. o Zná způsoby koordinace sociální práce při řešení nepříznivých sociálních situací lidí a umí uplatňovat vybrané metody týmové práce.  Case management o Reflektuje, jak je výkon sociální práce ovlivňován kontexty výkonu sociální práce (kultury organizace, konkurenčními, právními, kulturními, diskursu, politickými, ekonomickými a správními) a zná strategie užívané pro řešení vznikajících dilemat.  Kontexty výkonu sociální práce  Teorie sociálního státu  Teorie veřejné politiky  Teorie sociální správy  Právo neziskového sektoru  Gender a sociální práce  Evropský kontext sociální práce a sociální politiky o Zná teorie a přístupy pozdně moderní doby, kterými lze zmírňovat opresivní působení sociálního prostředí a ví, jak je lze aplikovat do praxe sociální práce.  Pozdně moderní teorie sociální práce  Mediace • Kompetence reflektovat vlastní praxi sociální práce i praxi druhých při řízení případu i manažerských činnostech a navrhovat a aplikovat nové způsoby práce: o Reflektuje své rozhodování v kontextu etických teorií sociální práce.  Etické teorie sociální práce o Umí reflektovat vlastní praxi sociální práce i praxi druhých s využitím technik sociální práce.  Reflexe a supervize  Psychohygiena v sociální práci • Kompetence aplikovaného sociálního výzkumu - Zná využití sociálního výzkumu v praxi sociální práce, umí transformovat výzkumnou zakázku zadavatele výzkumu do výzkumného projektu včetně volby optimální výzkumné strategie, umí shromažďovat, vyhodnocovat a veřejně prezentovat získaná data a údaje. o Dokáže komunikovat se zadavateli aplikovaného výzkumu (aktéry veřejné politiky) a dojednat zakázku realizace aplikovaného výzkumu. Umí předcházet konfliktu očekávání od realizace výzkumu na straně zadavatele a realizátora. Umí transformovat výzkumnou zakázku zadavatele výzkumu do výzkumného projektu včetně volby optimální výzkumné strategie.  Aplikovaný sociální výzkum I  Aplikovaný sociální výzkum II  Statistika pro sociální práci o Dokáže reflektovat praxi prostřednictvím výzkumu. Podněcuje tzv. „evidence based“ sociální práci a sociální politiku, tedy ovlivnění praxe skrze výsledky výzkumu. Uvědomuje si „politický“ kontext výzkumu, tedy že závěry a doporučení z výzkumu mohou sloužit jako argumenty pro či proti realizaci sociálně politických opatření, resp. pro či proti realizaci konkrétních činností sociální práce. Uvědomuje si fakt, že výzkumník musí reagovat jak na požadavek „vědecké“ serióznosti, tak na požadavek „srozumitelnosti“ zadavatelům výzkumu. Umí napsat zprávu z výzkumu pro zadavatele výzkumu. Orientuje se v účinných metodách „disseminace“ zjištění.  Evaluace sociálních programů  Výzkumná činnost, účast na konferencích, publikační výstup  Tvorba odborné práce • Kompetence řízení organizací a projektů služeb sociální práce: o Umí s využitím manažerských funkcí využívat nástroje pro nastavení příznivého klimatu v organizaci a dosahování cílů (poslání) organizace a její trvalé udržitelnosti.  Management v sociální práci  Koučování v sociální práci o Zná postupy tvorby, realizace a evaluace sociálních projektů a umí je realizovat v praxi sociální práce a umí na ně získat podporu z veřejných i neveřejných zdrojů.  Sociální plánování a regionální rozvoj  Tvorba a řízení projektu  Fundraising  Sociální ekonomika o Ovládá specifické dovednosti, nezbytné pro vytváření pozitivního obrazu organizace, obhajování jejích zájmů, budování vztahů s dalšími subjekty, základní principy marketingu, public relations a předávání znalostí o sociální práci.  Prezentace, média a sociální práce  Didaktika sociální práce

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.3.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 10.1.2020, 11.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 10. a 11. 1. 2020 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení probíhá formou písemné zkoušky. Písemný test je koncipován z témat sociální politiky a sociální práce, mj. také z právní problematiky vztahující se k sociální oblasti, základů metodologie sociálních věd, dále ověření schopnosti zdůvodnění výběru a použití metod a technik sociálního výzkumu. Test obsahuje také logické úlohy a zkoumá uplatnění analytického a kritického myšlení. Lze dosáhnout max. 150 bodů. Součástí písemné zkoušky je také test z cizího jazyka (AJ, NJ, RJ), ve kterém lze dosáhnout max. 50 bodů. Celkové hodnocení výsledku přijímací zkoušky je vyjádřeno kvantitativně pomocí bodového ohodnocení (maximální možné celkové hodnocení: 200, minimální celková hranice úspěšnosti: 100).

Pozn. k přijímačkám: Přijímací zkoušky na magisterský navazující obor budou realizovány v termínu od 7. 6. do 13. 6. 2019.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs-CZ/USP/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

Pozn. k přihláškám: Přihlášky ke studiu se podávají od 1.12. 2018 do 31. 3. 2019, prodloužení termínu do 15. 4. 2019.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Univerzitní studijní programy
Telefon: 493 331 515
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: katerina.loskotova@uhk.cz


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit