VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Edukace v kultuře (N0288A190001)

Studijní program: Edukace v kultuře (N0288A190001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické (Umělecké)

Náplň programu/oboru:
Maior, minor. Cílem studijního programu Edukace v kultuře, který je předložen v podobě sdruženého studijního programu maior - minor, je připravit edukátory pro specifické edukační prostředí kulturních a paměťových institucí (muzeí, galerií, památkových objektů apod.) v souladu s legislativním vymezením této profese v katalogu prací ve veřejné službě a správě a v souladu se státní kulturní politikou, v níž je mimo jiné akcentován rozvoj edukačních aktivit. Program lze volně sdružovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia. V případě sdružování se studijními programy učitelství, musí být studijní program Edukace v kultuře jako program minor. V podobě studijního programu maior je Edukace v kultuře nabízena pouze v podobě s přidruženým studijním programem nepedagogického charakteru. Absolventi navazujícího magisterského programu Edukace v kultuře budou schopni: - kvalifikovaně pracovat jako edukátoři v kultuře, příp. muzejní a galerijní pedagogové ve výstavní, sbírkotvorné nebo obecně kulturní instituci, - kvalifikovaně pracovat v širokém sektoru kulturních služeb (vedle galerií a muzeí v dalších kulturních institucích, v památkových objektech, v expozicích hradů, zámků, klášterů atd.), kde mohou působit jako edukátoři, autoři a realizátoři edukačních a popularizačních programů a akcí, - vytvářet kvalitní edukační programy, obsahově vycházející ze sbírek a dalších specifik těchto institucí, - vytvářet komplexní vzdělávací strategie muzea či galerie, formulovat obecné i dílčí cíle edukačního působení kulturní a paměťové instituce, - naplňovat záměry státní kulturní politiky a koncepce rozvoje muzejnictví v oblasti výchovně vzdělávacího využívání hmotného i nehmotného kulturně historického dědictví ČR.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Změna 2020: on-line testování 14. 6., 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. Původně: Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. změna 14. 6. on-line testování, 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. On-line testy nanečisto 30. 5. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Edukace v kultuřePedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit