VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (B0114A300024)

Studijní program: Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (B0114A300024)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Maior, minor. Studium prakticky zaměřeného programu je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa kreativity, nápaditosti a aktivit založených na práci rukou ve spojení s myšlením a nejmodernějšími digitálními technologiemi. Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen s aktuálními poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk, ale taktéž částečně z oblastí jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti. Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebních otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, science centrech, na úřadech a firemní sféře. Získané odborné znalosti jsou během studia systematicky doplňovány o pedagogicko-psychologické poznatky, zejména se zaměřením na pedagogiku, pedagogickou psychologii a komunikační dovednosti. Součástí studia je systém praxí. Studijní program lze začít studovat bez ohledu na vystudovaný obor na střední škole. Program lze volně sdružovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia. Profil absolventa Absolvent programu Technika a praktické činnosti (major) bude: - rozumět základům robotiky a umět po technické stránce konstruovat roboty uzpůsobené vzdělávacím účelům, - disponovat znalostmi z oblasti digitálních technologií, - umět k řešení technických problémů využívat 3D tiskárny, lasery, počítačem ovládané frézky, - schopen vytvářet různé výrobky a posoudit jejich náročnost z hlediska zařazení do výuky, - umět pracovat s různými technickými materiály (dřevo, plast, kov, chytré materiály, elektrotechnické a elektronické prvky…) - umět využívat webové technologie, databáze a sociální sítě pro získávání a sdílení nových technických znalostí, - disponovat znalostmi a dovednostmi souvisejícími s přípravou pokrmů, pěstitelstvím, chovatelstvím, finanční gramotností, provozem a údržbou domácnosti a výchovou k volbě povolání a podnikavosti, - znát zásady pedagogiky a psychologie a umět je využívat při práci lektora či asistenta pedagoga. Absolvent má široké uplatnění Studentky a studenti získají vzdělávání, které jim poskytne kvalitní znalostní základ a připraví je na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Anebo mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek profesních znalostí, které jim umožňují bezproblémové uplatnění na trhu práce. V tom případě mohou jít do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žák, Geniator, HobbyLab, Kutil junior, DEPO2015. Pokud absolventi chtějí směřovat do školství, mohou kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka pedagoga/učitele techniky, resp. technických předmětů v případě středních škol, a asistenta/ka pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. základních škol (všechny vyučovací předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce). Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech a muzeích techniky – např. Pevnost poznání, iQLANDIA, Svět Techniky Ostrava, Techmania Science Center, VIDA. Absolventi mohou dále působit jako lektoři v dílnách pro veřejnost - např. FabLab, TechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Uplatnění také absolventi naleznou jako správci odborných laboratoří a učeben zaměřených na techniku nebo jako tvůrci didaktizovaných technických pomůcek. Mohou též pracovat jako autoři popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně! Praxe je u nás na prvním místě Co se na přednáškách naučíš, budeš na cvičeních prakticky aplikovat, abys získal potřebné dovednosti. Schopnost pedagogicky působit budeš trénovat na reálných dětech přímo na naší fakultě a také na skutečných školách, např. ZŠ Hálkova, ZŠ Holečkova, ZŠ Stupkova.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Termíny přijímaček: 15.6.2020

Obsah přijímaček:
Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.3.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit