VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Experimentální biologie (1501V019)

Studijní program: Biologie (P1527)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studijní obor „Experimentální biologie“ je samostatný biologický obor zaměřený na studium biologických procesů probíhajících na molekulární a buněčné úrovni, zejména pak studium moderních experimentálních přístupů, metod a technologií používaných k analýzám těchto procesů. Zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologické a medicínské chemie, bioanalytiky, experimentální biologie, biotechnologií a biomedicíny. Absolventy profiluje k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Studenty připravuje jak k samostatné vědecko-výzkumné práci, tak k samostatné vědecko- organizační činnosti. Studijní obor „Experimentální biologie“ zahrnuje novou velmi rychle se rozvíjející oblast biologie zaměřenou na studium procesů probíhajících na submikroskopické i mikroskopické úrovni. Studenti získají potřebné informace o biologických, biochemických i biofyzikálních procesech na molekulární i buněčné úrovni, o jejich vzájemné provázanosti, propojení se strukturovaností biologických objektů a o jejich funkčním významu v rámci mnohobuněčného organismu, zejména pak člověka. Studium je zaměřeno na recentní poznatky experimentální biologie a biomedicíny a jejich aplikace, na nové postupy v oblasti klonování DNA, genových technologiích, na genetické manipulace na molekulární úrovni u rostlin i živočichů, na submikroskopické metody studia, imunochemické a imunobiologické postupy zviditelňující buněčné struktury, na genomiku, proteomiku a metabolomiku, ale i na medicínské aspekty biologie. Velká pozornost bude věnována zejména biomedicíně v rámci studia fyziologických a molekulárně-biologických principů lidských onemocnění. Hlavní důraz bude položen na poznání principů a mechanizmů onemocnění (patofyziologie) a s tím souvisejícím vývojem léčiv (farmakologie) směrovaných na molekulární cíle v patologické buňce. Profil a uplatnění absolventa: Absolventi získají rozšířené a hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech oborech experimentální biologie. Budou se zabývat zejména studiem struktury (bio)molekul a jejich syntézou, analýzou biologických materiálů, studiem vztahů mezi strukturou biomolekul a jejich biologickými aktivitami, molekulární biologií genů a jejich expresí v modelových organizmech, molekulární povahou interakcí rostlinných a živočišných organizmů a stresorů, studiem struktury organizmů na buněčné úrovni a interakcí organizmů s cizorodými agens. Ve všech těchto směrech má Laboratoř růstových regulátorů (LRR) bohatou partnerskou spolupráci, která umožňuje doktorandům studovat část problematiky na specializovaných pracovištích v ČR i v zahraničí. Experimentální přístupy jsou kombinovány s přístupy syntetickými, analytickými, genetickými, biochemickými, farmakologickými, buněčnými a molekulárními. Významně se rozvíjí studium problematiky farmakologické a medicínské, zejména vývoj léčiv, které je studováno ve spolupráci s partnery po celém světě. Využívání bioinformatiky a všech biologických a chemických databází je nedílnou součástí studia. Absolvent bude schopen v praxi uplatnit nejnovější vědecké poznatky z oboru Experimentální biologie a příbuzných oborů – genetiky, molekulární a buněčné biologie, fyziologie rostlin, biochemie a farmakologie a dalších. Bude schopen samostatně plánovat výzkumnou činnost v soutěživém prostředí grantových systémů, s kritickým hodnocením získaných výsledků včetně statistické analýzy. Absolvent bude ovládat širokou škálu moderních experimentů na molekulární a buněčné úrovni, včetně technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Bude schopen uplatnit a orientovat se v moderních informačních technologiích. Bude schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází. Ovládat sběr a zpracování dat v online zapojení přístrojů k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky a věcně hodnotných prezentací. Studium bude vedeno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat i v nových trendech oboru, které bude přinášet postupující doba. Absolventi se uplatní v další akademické kariéře na vysokých školách, jako pracovníci státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR a v zahraničí. Mohou úspěšně plnit úkoly v laboratořích se zaměřením na humánní a veterinární medicínu, farmacii, zemědělství, biotechnologie a oborech ochrany životního prostředí. Budou mít předpoklady stát se vedoucími a organizačními pracovníky výzkumných týmů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2019, 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Bc. Pro přijetí ke studiu musí uchazeči u řady programů/oborů úspěšně složit přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se koná z předmětů přijímací zkoušky, a to v rozsahu učiva pro gymnázia. Od přijímací zkoušky bude upuštěno, jestliže počet přihlášených nepřesáhne kapacitu daného programu/oboru. Bakalářské programy/obory bez přijímacích zkoušek, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu/oboru: Bioinformatika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání - Geografie pro vzdělávání, Informační technologie (kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Bakalářské programy/obory, u nichž jsou uchazeči přijati na základě studijních výsledků ze střední školy (přijímací zkoušky se nekonají): Ekologie a ochrana životního prostředí . Možnosti prominutí a konkrétní obsah přijímacích zkoušek https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. - 12. 6. 2020, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. března 2020, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
BiologiePřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit