VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 46 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 17 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na FF UK (30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,5 %, TF 90,7 %, MU FF 70 %, FSS 37,4 %, OSU FF 43,9 %, FSS 37,1 %, SLU FPF 64,5 %, FVP 72,3 %, UHK FF 74,3 %, UJEP FF 92,8 %, UK FF 35,5 %, FSV 37,8 %, FHS 63,2%, KTF 79,1 %, ETF 61,5 %, HTF 73,3 %, UPOL FF 40,7 %, CMTF 82,7 %, UPCE FF 77 %, UTB FHS 50,6 %, ZČU FF 75,1 %, soukromé: AC 75 %, ARC 97,1 %, CEVRO 75 %, MUP  99,5 %, NC 99,8 %, PVŠPS 67 %, VŠAPS 71,7 %, VŠKK 94,4 %, VŠRR a BA AMBIS 80,5 %, VŠSS 71,1 %, AAU, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠERS, VŠMVV, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě a VIP balíčky.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): písemná, talentová a ústní zkouška, 1. kolo 25., 26. 1., 2. kolo 3., 4. 5. 2019. Den otevřených dveří 23. 11. 2018

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 28. 1. - 1. 2. 2019. Den otevřených dveří 12. 11. 2018

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 10. - 14. 6. 2019 test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

Institut vzdělávání a poradenství: 10. – 11. 6. 2019 a 13. 6. 2019. POV, UPV test studijních předpokladů, UOP motivační pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): 10. - 14. 6. 2019 písemný test ze všeobecných znalostí, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 28. 11. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Dramatická výchova (po plánované reakreditaci Divadlo a výchova) pohovor, praktická zkouška 1. kolo 14. 1.  - 8. 2. 2019, 2. kolo v průběhu března a dubna 2019. Den otevřených dveří 3. 11. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: ústní pohovor 27. 5. - 7. 6. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Teologická fakulta: 10. - 14. 6. 2019 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce, písemný test ZSV 3. - 7. 6. 2019. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 8. 12. 2018, 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. 5. 2019; TSP 27. - 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 27. - 28. 4. 2019, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: TSP 27. - 28. 4. 2019, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJ, HV, VV) bude uveden v přihlášce, učitelské obory také na FSPS. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 27. a 28. 4. 2019 TSP, oborové testy u vybraných oborů 27. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: termíny NSZ Scio OSP/VŠP, uznávané termíny 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019 včetně. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2. 2019

Institut celoživotního vzdělávání: 16. – 17. 5. 2019, 2. kolo 30. 8. 2019, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2019, test ZSV. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Filozofická fakulta: 27. 5. - 31. 5. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 25. - 27. 4. 2019, ostatní zkoušky 11. - 20. 5. 2019. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie - 13. - 29. 5. 2019 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 25. 5. - 1. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Fakulta veřejných politik: květen - červen 2019. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 7. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 25. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 30. 5. 2019 písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2019 motivační pohovor. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 15. - 18. 4. 2019, písemné a ústní zkoušky 17. - 21. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 19. 6. 2019 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. – 7. 6. 2019 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Fakulta humanitních studií: 18. 5. 2019 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio OSP, někde písemná zkouška 3. – 7. 6. 2019, případně i ústní zkouška 3. - 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří Ekonomie a finance 18. 1., 7. 6. 2019, MS, Žurnalistika 7. 2. 2019, MKPR 7. a 14. 2. 2019, TS, ČNS 16. 1. 2019, PMV, PVP, 15. 1 2019

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 11. 5. - 13. 6. 2019, ostatní obory 25. 5. - 13. 6. 2019. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Husitská teologická fakulta: 1. - 6. 6. 2019, písemná a ústní zkouška. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. 6. 2019, Mgr. 6. 6. 2019, TEN písemný test, ostatní programy ústní zkouška. Den otevřených dveří 9. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy Učitelské obory nabízí také FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 11. - 12. 6. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 3. - 5. 6. (1. kolo), 27. - 28. 8. (2. kolo), ostatní obory 14. - 22. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: 18. - 19. 5. a případně i 25. – 26. 5., ústní pro programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie 27. - 31. 5. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 10. - 14. 6. 2019. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání) 3. – 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 4. - 5. 6. 2019. Dny otevřených dveří 29. 1. a 23. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální pracovní, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, termíny NSZ SCIO OSP (ZSP, SP, UMŠ, A) 8. 12. 2018 - 25. 5. 2019 včetně, program Filologie (AJ/NJ pro manažerskou praxi) NSZ AJ/NJ 30. 3. - 1. 5. 2019, Mgr. bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání v ekonomických předmětech): 11. a 12. 6. 2019 písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 25. 1. 2019, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 17. - 18. 6. 2019 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 3. - 10. 6. 2019 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 24. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2019 jazykový test, ústní pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2018, 5. 2., 16. 4., 18. 6., 27. 8. 2019

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019, další termíny na webu školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii, Management mezinárodních institucí a veřejné správy. Informace o termínech na studijním oddělení, motivace ke studiu a ověření studijních předpokladů. Dny otevřených dveří Brno 24. 1., Praha 30. 1. 2019 nebo po domluvě

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

3. - 12. 6. 2019 písemná, ústní a talentová zkouška. Dny otevřených dveří 5. 2. a 12. 3. 2019

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení dodaných dokumentů (strukturovaný životopis, motivační dopis/žádost o přijetí). Dny otevřených dveří 12. 2. 2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří České Budějovice 17. 1. 2019, Příbram 18. 1. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 29. 3., 17. 5, 7. 6., 28. 6., 6. 9. 2019, dny otevřených dveří 4. 9. 2018, 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 3. 9. 2019

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2019 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří 31. 1., 14. a 28. 2., 14. a 28. 3., 11. 4., 16. 5., 6. 6. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů: Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 11. 12. 2018, 15. 1. a 29. 1. 2019, Brno 12. 12. 2018, 16. a 30. 1. 2019, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz 

8. 4. 2019 ústní odborný a motivační pohovor nebo test studijních předpokladů, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 8., 6. 9. 2018, 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

V době aktualizace e-booku nefunkční stránky

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Fakulta managementu a humanitních věd, Vysoká škola Humanitas v Sosnowci www.huni-praha.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

1.2.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit