VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské,veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2018.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

UK 1. LF 31,9 %, 2. LF 18 %, 3. LF 20,4 %, LF Plzeň 17,2 %, LF HK 31,1 %, FF HK 78,9 %, MU LF 29,4 %, OSU LF 26,5 %, UPOL LF 18,8 %, VFU Brno: FVL 30,7 %, FVHE 73,4 %, FF 58 %, UNOB statistika není k dispozici

Ošetřovatelské a zdravotnické:

UK FTVS 34,6 %, MU FSPS 50,3 %, OSU FSS 33,6 %, UPOL FZV 35 %, FTK 53,1 %, ZČU Plzeň FZS 58,2 %, JČU ZSF 67,5 %, TUL FZS 89,1 %,  UJEP FZS 59,7 %, UPCE FZS 88,9 %, VŠPJ 98 %, SLU FVP 55,3 %, VŠZ 99,3 %, PVŠPS 59,3 %

Biomedicínské:

UK PŘF 66,6 %, MU PŘF 74,6 %, ČVUT FBMI 73,5 %, FEL 60,9 %, FS 77,3 %, VŠCHT FCHT 75,3 %, FCHI 73,2 %, FPBT 70,5 %, ZČU Plzeň FST 97,1 %, UPCE FCHT 100 %, VUT Brno FEKT 82,8 %, VŠB FEI 77,4 %, UTB FHS 51,7 %, UJEP PŘF 74,4 %

 

Doporučená literatura


BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou (Amos, RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.), 138 stran
Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

 

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 8. 6. 2018 písemná z biologie, adiktologie navíc test adiktologie, magisterské studium 12. 6. 2018, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 6. 1. 2018

2. lékařská fakulta: bakalářské 11. – 12. 6. 2018 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, magisterské 14. – 18. 6. 2018, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

3. lékařská fakulta: 19. – 21. 6. 2018, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou oboru Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 5. 1. 2018

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 9. – 13. 6. 2018, písemná chemie, biologie vč. botaniky, zdravotní laborant bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. 12. 2017

Lékařská fakulta v Hradci Králové: 18. 6. 2018 Všeobecná sestra písemná PZ z biologie, somatologie a chemie, magisterské 11. 6. 2018 písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 13. 1. 2018

Lékařská fakulta v Plzni: 13. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 31. 1. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 4. – 7. 6. 2018 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie) 13. – 14. 6. 2018 písemná z chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 19. – 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 21. 6., Mgr. 15. a 16. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti duben 2018, program Všeobecné lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. a 17. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 29. 4. 2018 testy biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška 14. – 15. 4. 2018, nepíše se TSP. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (např. Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Lékařská fyzika): 21. – 22. 4. 2018 TSP, 21. 4. 2018 odborný test (Lékařská genetika TSP + test z biologie se základy chemie, Lékařská fyzika dle volby uchazeče TSP + test, jen TSP, nebo jen odborný test fyzika). Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 12. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 7. 6., kombinované 8. 6. 2018, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 20. 6. 2017. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): talentová, ústní zkouška a písemná zkouška červen 2018, talentová zkouška plavání, písemná zkouška - test z biologie, fyziky, chemie a AJ, ústní zkouška. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 1. – 15. 6. 2018, písemný test z biologie a fyziky, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2018, zkoušky TV duben, květen 2018. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, ZZ navíc zkouška z TV. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální pracovník): duben 2018, písemná ze základů společenských věd a biologie. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita obrany v Brně www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 12. 6. 2018, písemná z biologie, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 11. 6. 2018, písemná z fyziky, chemie, biologie, somatologie na LF HK UK, Vojenská farmacie 9. 6. 2018, písemná z chemie a biologie vč. botaniky, všeobecné studijní předpoklady na FarmF UK, magisterské obory na UO AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 7. 12. 2017, 13. 1. 2018

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 13. – 15. 6. 2018 (případné 2. kolo 27. – 31. 7. 2018, test biologie, Mgr. 11. a 12. 6. 2018, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Fakulta veterinárního lékařství: 19. – 21. 6. 2018, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Farmaceutická fakulta: červen 2018, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

ČVUT v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 18. – 22. 6. 2018, písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta elektrotechnická,  Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 7. – 11. 5., písemné 4. – 8. 6. 2018. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, ostatní zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 6. 6. 2018 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2018, Písemná zkouška: test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva a dále písemný test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 25. 1. a 27. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. 11. 2017, 16. 2. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 4 6., Fyzioterapie 5. 6., Ergoterapie 6. 6. 2018, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 30. 5. 2018, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 9. 12. 2017, 18. 1. 2018

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 1. a 7. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Termíny NSZ Scio od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018. Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ Scio biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ Scio ZSV. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 26. 6. 2018, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 2. 2. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (např. Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Fakulta chemicko-inženýrská (Analýza léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biotechnologie léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník: termíny pro rok 2018 nebyly 20. 12. na webu školy k dispozici. V minulém roce PA a VS písemná biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady, jazykový test, PA ústní zkouška biologie člověka, Zdravotně sociální pracovník test základy společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie, obecné studijní předpoklady, ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 14. – 19. 6. 2018, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. a 15. 12. 2017, 25. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 11. – 16. 6. 2018, písemná z biologie člověka.

 

Soukromé VŠ s těmito obory

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz  

obor Zdravotně-sociální pracovník: 2018 není otevřen, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. – 11. 6. 2018 test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní pohovor – orientace v přečtené literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 6. 2. a 13. 3. 2018

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří  15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 14.6., 23.8., 6.9. 2018

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

termíny pro rok 2018 nebyly 20. 12. na webu školy k dispozici. V minulém roce Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 6. 2. a 10. 4. 2018

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1460

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1466

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ.doc

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2017-2018/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2018.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_OPTM_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Ch_Bi_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Mat_2017.pdf

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky/vzorovy-test-zsp.pdf

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p9.pdf

http://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/?obor=2179

http://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/?obor=1802

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2017_2018/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

TUL

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-biomedicinska-technika/ukazka-testu

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-osetrovatelstvi/ukazka-testu

UJEP

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1212-vzorove-otazky-kfe-pf.pdf

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/2025-kopawebotazky.pdf

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

VFU

http://fvl.vfu.cz/pro-uchazece/magistersky-studijni-program/vzorove-otazky_2012.pdf

http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/prubeh-a-vysledky-prijm-rizeni/2017-zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-na-fvhe.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_chemie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_fyzika.pdf

http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-2017.pdf

VŠB

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/priprava.php.cz

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2012.pdf

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2015.pdf

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

20.12.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit