VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2019.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2018, v závorce je uveden stav za rok 2017.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 25,6 % (29,4 %), OSU LF 28,7 % (26,5 %), UK 1. LF 35,1 % (31,9 %), 2. LF 18,4 % (18 %), 3. LF 21,3 % (20,4 %), LF Plzeň 18,2 % (17,2 %), LF HK 27,1 % (31,1 %), FF HK 78,3 % (78,9 %), UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici, UPOL LF 18 % (18,8 %), VFU Brno FVL 28,2 % (30,7 %), FVHE 76,1 % (73,4 %), FF 58,5 % (58 %).

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 38,5 % (50,3 %), OSU FSS 37,1 % (33,6 %), UPOL FZV 35 % (35 %), FTK 53,3 % (53,1 %), JČU ZSF 75,2 % (67,5 %), SLU FVP 72,3 % (55,3 %), TUL FZS 100 % (89,1 %), UJEP FZS 68,4 % (59,7 %), UK FTVS 36,5 % (34,6 %), UPCE FZS 82,2 % (88,9 %), VŠPJ 98,5 % (98 %), ZČU Plzeň FZS 64,7 % (58,2 %), soukromé školy PVŠPS 67 % (59,3 %), PALESTRA 100 % (100 %), VŠZ 99,2 % (99,3 %).

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 64,3 % (73,5 %), FEL 70,7 % (60,9 %), FS 78,7 % (77,3 %), MU PŘF 74 % (74,6 %), UJEP PŘF 81,7 % (74,4 %), UK PŘF 68,8 % (66,6 %), UPCE FCHT 100 % (100 %), UTB FHS 50,6 % (51,7 %), VŠB FEI 74,1 % (77,4 %), VŠCHT FCHT 74,2 % (75,3 %), FCHI 75,3 % (73,2 %), FPBT 74,3 % (70,5 %), VUT Brno FEKT 73,5 % (82,8 %), ZČU Plzeň FST 85,3 % (97,1 %)

 

Doporučená literatura

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

Další učebnice pro přípravu najdete zde.

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 17. – 21. 6. 2019, písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika 12. 6. 2019 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 6. – 10. 5., písemné 3. – 7. 6. 2019. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, Zdravotně sociální péče test z biologie člověka a ZSV, Sociální práce test ZSV ostatní bakalářské zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 6. 6. 2019 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 20. 6. 2019, Mgr. 10. - 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti, program Všeobecné lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 3. 11. 2018, 12. a 16. 1. 2019

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 13. – 14. 4. 2019 praktická zkouška TV, 4. 5. 2019 testy biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška. TSP se koná jen u sdružených studií (nekonají uchazeči jednooborových studií). Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika TSP + test z biologie se základy chemie 27. 4. 2019, Matematická biologie a biomedicína TSP, TSP 27. – 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2019, zkoušky TV 24. 4. 2019. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, zkouška z TV. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální péče): duben 2018, písemná z biologie člověka. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2019, písemná zkouška: test z biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 15. 2. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 3 6., Fyzioterapie 4. 6., Ergoterapie 5. 6. 2019, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 18. 6. 2019 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 20. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 5. 1. 2019

2. lékařská fakulta: bakalářské 6. – 7. 6. 2019 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika. Magisterské 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

3. lékařská fakulta: 14. – 18. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou oboru Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 11. 1. 2019

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 8. – 12. 6. 2019, písemná chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. 12. 2018

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské 12. 6. 2019 Všeobecná sestra písemná z biologie, somatologie a chemie, magisterské 19. 6. 2019 písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 12. 1. 2019

Lékařská fakulta v Plzni: 21. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 3. – 6. 6. 2019 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, program Medicinální chemie) 11. – 12. 6. 2019 písemná z chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. – 19. 1. 2019

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2019, písemná z biologie, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 19. 6. 2019, písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky na LF HK UK, Vojenská farmacie 8. 6. 2019, písemná z chemie a biologie vč. botaniky na FarmF UK, magisterské obory na UO navíc AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 6. 12. 2018, 12. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 10. 6., kombinované 12. 6. 2019, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 18. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, test jazykových předpokladů, ústní zkouška, květen – červen 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 3. – 14. 6. 2019, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 29. 5. 2019, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 8. 12. 2018 a 17. 1. 2019

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 30. 1. a 13. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ SCIO OSP, termíny 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019 včetně. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 12. - 14. 6. 2019 dle oboru, 26. - 30. 7. 2019 (2. kolo, bude-li vypsáno, podle oboru), Mgr. 10. a 11. 6. 2019, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Fakulta veterinárního lékařství: 18. – 20. 6. 2019, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Farmaceutická fakulta: 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 27. 6. 2019, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Fakulta chemicko-inženýrská obory v navazujícím magisterském studiu

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka (pouze u PS). Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny (liší se podle oboru a formy studia) 1. kolo 28. - 29. 5., 2. kolo 31. 7. - 1. 8., 3. kolo 5. 9. 2019. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 13. – 18. 6. 2019, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. a 14. 12. 2018, 30. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 10. – 14. 6. 2019, písemná z biologie člověka. Den otevřených dveří 4. 10. 2018

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2019. Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 5. 2. a 9. 4. 2019

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam.pdf

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2017-2018/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2018.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_OPTM_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Ch_Bi_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Mat_2017.pdf

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky/vzorovy-test-zsp.pdf

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2018/fss-prijimacky2018-informace-pz-ZSP-B.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2017_2018/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

UJEP

https://fzs.ujep.cz/cs/767/vzorove-otazky-doporucena-literatura-k-pr

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/vzorove-otazky_2012.pdf

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/vzorove-otazky.html

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/vzorove-otazky.html

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_fyzika.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_biologie.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_chemie.pdf

VŠB

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vutbr.cz/studuj_fekt/prijimacky_priprava

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

3.1.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit