VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na umělecké obory

článek jak se dostat na umělecké obory

Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na 45 veřejných fakultách a 5 soukromých školách. Kromě uměleckých škol je najdete na humanitních, technických a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů.

Mohlo by vás také zajímat:

Podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

V článku se dočtete:

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete umělecké  obory studovat

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Většinou vícekolové, skládají se z talentové zkoušky nebo hodnocení portfolia a domácích prací, někde z testu všeobecného kulturního přehledu, orientace v daném oboru a jeho historii, u technických oborů obvykle ještě test z matematiky nebo dalších předmětů. Poslední bývá ústní pohovor (přehled, motivace). MU má vlastní testy TSP, někde i oborové a talentové testy. Na několik vybraných oborů se dostanete bez přijímacích zkoušek nebo se přihlíží k výsledkům NSZ Scio. S výjimkou teoretických oborů bývá uzávěrka přihlášek již v listopadu, první kola se odehrávají obvykle v prosinci, lednu nebo únoru.

 

Úspěšnost přijetí

Najdete u jednotlivých fakult na www.VysokeSkoly.com.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky), navazující magisterské studium (2 roky), magisterské (4−6 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta

Filmová a televizní fakulta

Hudební fakulta

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta architektury

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta

Hudební fakulta

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta architektury

Fakulta výtvarných umění

Fakulta strojního inženýrství (Průmyslový design ve strojírenství)

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (navazující magisterské Zahradní tvorba, bakalářské studium Produkční a okrasné zahradnictví)

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Filozofická fakulta (Kulturní studia, Estetika, Dějiny umění)

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Arteterapie, Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy aj.)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Filozofická fakulta (např. Dějiny umění, Estetika, Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny divadla, Muzeologie apod.)

Pedagogická fakulta (Hudební výchova, Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání apod.)

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Zahradnická fakulta (Zahradní a krajinářská architektura, Zahradní a krajinářské realizace)

Lesnická a dřevařská fakulta (Tvorba a výroba nábytku, Design nábytku)

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta umění

Filozofická fakulta (Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky)

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání aj.)

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Audiovizuální tvorba, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Tvůrčí fotografie, Historie - památková péče, Historie - muzeologie

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta umění a architektury: Architektura, Bc. Design prostředí, Vizuální komunikace

Fakulta textilní (Textilní a oděvní návrhářství)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Kulturněhistorická a muzeologická studia

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta (Uměleckořemeslné textilní disciplíny, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Textilní tvorba)

Filozofická fakulta: Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta (Základy humanitní vzdělanosti – estetika)

Pedagogická fakulta (např. Sbormistrovství, Výtvarná výchova)

Fakulta umění a designu

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Dějiny umění, Divadelní věda, Estetika, Filmová studia aj.)

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání apod.)

Katolická teologická fakulta: Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Divadelní věda, Filmová studia, Teorie a dějiny dramatických umění, Uměnovědná studia, Dějiny výtvarných umění apod.)

Pedagogická fakulta (Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika – dramaterapie, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická (Ochrana hmotných památek, Historicko-literární studia, Kulturní dějiny)

Fakulta restaurování

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Animovaná tvorba, Střih a zvuk apod.)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Umělecké slévárenství)

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská (Arts Management)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Fakulta filozofická (Sociální a kulturní antropologie)

Fakulta pedagogická (Hudba se zaměřením na vzdělávání, Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání aj.)

 

Soukromé vysoké školy s uměleckými obory

Archip, s.r.o. www.archip.cz

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.filmovka.cz
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz
Přijímací řízení pozastaveno
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba, Vizuální tvorba

 

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

DAMU

http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/prijimaci-rizeni/ba-studium/doporucena-literatura-pro-uchazece-o-bakalarske-studium

FAMU

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-kamery-kk/prijimaci-rizeni-kk/povinne-prace-k-prijimacimu-rizeni-do-bakalarskeho-studia/

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-produkce-kp/prijimaci-rizeni-kp/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-terminy-a-prubeh-prijimaciho-rizeni/

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-rezie-kr/prijimaci-rizeni-kr-aktualne-pokyny-pro-2-a-3-kolo-23-1-27-1-2012/pozadavky-pro-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-prijimaci-rizeni-probehlo-v-lednu-2012/view

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/prijimaci-rizeni-kzt/bakalarske-studium/

HAMU

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/prijimaci-zkousky-a-otazky-z-dejin-hudby-bakalarsky-stupen

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/doporucna-literatura

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/modelove-otazky-z-hudebni-teorie-a-z-dejin-hudby-pro-uchazece-ke-studiu-a-na-katedre-tance-a-nonverbalniho-divadla

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/prijimaci-zkousky-z-hudebne-teoretickych-predmetu-a-dejin-hudby

JAMU

http://www.jamu.cz/documents/prijimaci-zkousky/2008/prijtesty08HUD1-ODP.pdf , http://www.jamu.cz/documents/prijimaci-zkousky/2008/prijtesty08-MNG2-ODP.pdf

ČVUT

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhMjc1MDE2NTM2NzMxMDBjMWU5BjoGRVQ/Okruhy_otazek_M.pdf?sha=1539d2bb

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhNmE1MDE2NTM2NzMxMDBjYjRhBjoGRVQ/Okruhy_otazek_DG.pdf?sha=f9170156

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhYzE1MDE2NTM1Y2U2MDM4ZDEzBjoGRVQ/m_vzor.pdf?sha=ba0d8692

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhZjU1MDE2NTM1Y2U2MDNiOTc0BjoGRVQ/dg_vzor.pdf?sha=3bf5eb43

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJiYjE4ZTA1MDE2NTMwZmMyMDRkMzJmBjoGRVQ/2014_TESTY_obsah_zverejneni.pdf?sha=d7480887

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJiYjE5MTY1MDE2NTMxNTNmMDAwMDA2BjoGRVQ/VZOROVY%20TEST_prirodni%20vedy.pdf?sha=86dc4d13

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJkMDNhODA1MDE2NTMyMjA2MDE5Mzg3BjoGRVQ/Vseobecny%20prehled_vzorovy%20test.pdf?sha=a00ac247

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTQ3NzlhMWU1MDE2NTM1YWFlMGRjMjYzBjoGRVQ/PR%202015-16_vytvarna%20zkouska_program%20A%20U.pdf?sha=3eb2f23c

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTQ3NzlhOTQ1MDE2NTM2ZDNlMDMyYTA5BjoGRVQ/PR%202015-16_vytvarna%20zkouska_program%20Design.pdf?sha=672c943d

všechny odkazy ze stránky http://fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni

VUTBR

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/statistiky-prijimacich-rizeni?ac=fak&rok=2011&fid=6

http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium/test-prijimaci-rizeni-bakalari-2014-pdf-p81405

ČZU

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4054&i=4090

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

MENDELU

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

OSU

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2008/dej_um.pdf

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

http://uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/filozoficka-fakulta/vzorove-testy/Stranky/default.aspx

UJEP

http://fud.ujep.cz/app-content/user-files/zkousky/testy-bca-fo-10.pdf

 

Doporučená literatura

Dějiny výtvarného umění (Rubico, A. Bauer), 287 stran, 219 Kč

Další učebnice k uměleckým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Zdroje

Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

4.11.2015


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit