Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ

Články - jak vyplnit přihlášku

Bakalářské a magisterské programy veřejných a státních vysokých škol obvykle uzavírají přihlášky koncem února, u některých škol je čas do konce března, umělecké obory přijímaly přihlášky většinou do konce listopadu. U soukromých škol naopak můžete podávat přihlášku až do konce září. Důležité termíny najdete na www.VysokeSkoly.com. Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům podání a raději je ověřit na stránkách školy nebo na studijním oddělení.

Papírová podoba přihlášky

Přihláška v papírové podobě se vyplňuje buď na tiskopis SEVT, nebo na tiskopis konkrétní školy. Papírovou
přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tiskacím písmem. Nejdůležitější jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo (u cizinců datum narození a další údaje – pohlaví, bydliště a státní občanství) a adresa místa trvalého pobytu a správný název oboru a programu. Údaje o názvu oboru a JKOV vaší střední školy získáte od výchovného poradce nebo v sekretariátu vaší školy.
Zpracování papírových přihlášek je pro školy administrativně náročnější, což se odráží i na ceně za přijímací řízení. Papírová přihláška bývá zpoplatněna vyšší částkou než elektronické podání (např. VUT v Brně – papírová 550 Kč, v elektronické podobě 400 Kč).

+

 • nepotřebujete internet
 • někde vám ušetří 1 krok - vybrané školy stejně požadují zaslání vytištěné elektronické přihlášky a příloh

-

 • je pomalejší, musíte ji poslat včas
 • je obvykle dražší, navíc zaplatíte za doporučené poštovné
 • ne všude přihlášku v této podobě přijímají
 • některé fakulty neakceptují tiskopis SEVT (např. Právnická fakulta UK)

 

Elektronická přihláška

Najdete ji buď v podobě dokumentu ke stažení (editovatelné PDF, dokument Word apod.), nebo jako elektronický formulář. Výhodou elektronické přihlášky je možnost jejího podání až do 23:59
daného posledního dne. Někde vyplníte pouze formulář v rámci informačního systému dané školy, následně zaplatíte a tím je přihlášení vyřízeno. U jiných škol odešlete tento elektronický formulář, poté jej ale musíte vytisknout a odeslat na studijní oddělení, jinak je přihláška neplatná.

 

Údaje v přihlášce

 • Přílohy k oběma typům přihlášek se někdy předkládají až u přijímacích zkoušek – kopie maturitního vysvědčení, certifikátů apod., nebo dokumenty vyžadované pro daný obor – seznamy literatury, životopis,
  doporučení, potvrzení od lékaře.
 • Některé školy nepožadují vyplnění předmětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo prospěchu ze sledovaných předmětů. Učitelské a zdravovědné obory obvykle vyžadují potvrzení lékaře nebo speciální vyšetření, jinde jde zase o nepovinný údaj. U kombinovaného a dálkového studia může být požadována praxe v oboru.
 • Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné údaje – přesné názvy programů, údaje pro správné
  vyplnění a požadované přílohy. 
 • Výsledky maturity, dobré známky z vybraných předmětů, jazykové certifikáty nebo účast v soutěžích vám mohou vynést body navíc nebo úplné prominutí zkoušek, zvýhodnění vám může přinést absolvování
  partnerské vyšší odborné školy (zde se vám může doba studia zkrátit i na 1 rok), přípravných kurzů nebo kurzů celoživotního vzdělávání dané školy.  

 

Ceny a termíny

Ceny za přihlášku se oproti loňsku mírně snížily, pohybují se od 260 Kč do 560 Kč za přihlášku do jednoho oboru. Na soukromých školách se můžete setkat s nulovým poplatkem, nebo naopak připlatit – i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevratný poplatek. Školy, které používají pro přijímací řízení NSZ Scio, mívají poplatky nižší.

Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více
poplatků.
Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústřižek složenky. Na stránkách školy nebo v elektronické přihlášce
zjistíte číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Při platbách ze zahraničí se doporučuje platit kartou, a to proto, že se zpravidla vyhnete placení transakčních poplatků.
Termín úhrady bývá shodný s datem podání přihlášky – pokud tedy posíláte papírovou přihlášku, její součástí by mělo být potvrzení o zaplacení. U elektronické přihlášky školy obvykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po posledním dni pro podání přihlášky (např. pokud podání přihlášek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti 1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo raději informaci důkladně ověřit.
Počet přihlášek na osobu obvykle nebývá omezen, v rámci jedné školy může ale dojít ke kolizi přijímacích zkoušek

 

Kam dál?

Vzor přihlášky - vyplněnou přihlášku najdete v příloze k tomuto článku. Podstatné jsou strany 1-3.

Nevyznáte se v jednotlivých akademických titulech? Využijte náš přehled titulů.

Chcete vysvětlit rozdíl mezi programem a oborem? Pročtěte si náš akademický slovníček.

Potřebujete stáhnout přihlášku? Najdete ji tady.

Hledáte přihlášku v elektronické podobě na určitou školu? Nejaktuálnější informace k přijímacímu řízení včetně odkazu na přihlášky jsou na www.VysokeSkoly.com.

7.1.2014

Související dokumenty:Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, Autoservis pneuservis BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery