Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ

Články - jak vyplnit přihlášku

Víte, jak správně vyplnit přihlášku? Podívejte se na náš návod. Důležité termíny, kdy školy uzavírají příjem přihlášek, najdete na www.VysokeSkoly.com.

Kdy?

Většina veřejných a státních škol: konec února nebo v průběhu března

Soukromé vysoké školy: obvykle až do konce září

Umělecké obory: většinou do konce listopadu

Za kolik?

Nejčastěji 260 – 560 Kč/1 obor (přihlášku u víceoborových studií podáváte pro každý obor zvlášť)

Termín úhrady obvykle do stejného data jako podání přihlášky

Papírová nebo elektronická?

Náročnější administrativa s papírovou přihláškou znamená většinou vyšší cenu (např. VUTBR FST papírová 550 Kč, elektronická 400 Kč)

U některých škol musíte elektronickou přihlášku vytisknout a zaslat ještě poštou

Prospěch

U některých oborů nejdůležitější položka, pokud přijímají na základě prospěchu, jinde není nutné vyplňovat

Potvrzení od lékaře

Učitelské, zdravovědné a některé umělecké obory obvykle vyžadují, někdy i s dalším speciálním vyšetřením, jinde nepovinné

Praxe v oboru

Vyžaduje se u některých oborů kombinovaného studia

Pro přijetí na některé obory může být podmínkou určité povolání (např. některé obory Policejní akademie ČR nebo Univerzity obrany)

Přílohy

Někdy se předkládají až u přijímací zkoušky (kopie maturitního vysvědčení, certifikátů, seznamů literatury, životopis, potvrzení od lékaře aj.) nebo se zasílají do stanoveného data

Bonifikace

Body navíc nebo úplné prominutí zkoušek vám mohou přinést:

Studijní výsledky, prospěch u maturity nebo z vybraných předmětů (např. matematika, chemie)

Jazykové certifikáty

Účast v soutěžích či olympiádách

Přípravné kurzy nebo kurzy celoživotního vzdělávání dané školy

Absolvování partnerské VOŠ – zde se vám může i zkrátit doba studia

Kolik podat přihlášek?

47 % uchazečů v roce 2014 podalo jen 1 přihlášku

23 % podalo 2 přihlášky

14 % poslalo 3 přihlášky

zbytek 4 a více přihlášek

(Zdroj: dsia.uiv.cz)

Kam dál?

Vzor přihlášky - vyplněnou přihlášku najdete v příloze k tomuto článku. Podstatné jsou strany 1-3.

Nevyznáte se v jednotlivých akademických titulech? Využijte náš přehled titulů.

Chcete vysvětlit rozdíl mezi programem a oborem? Pročtěte si náš akademický slovníček.

Potřebujete stáhnout přihlášku? Najdete ji tady.

Hledáte přihlášku v elektronické podobě na určitou školu? Nejaktuálnější informace k přijímacímu řízení včetně odkazu na přihlášky jsou na www.VysokeSkoly.com.

19.12.2014

Související dokumenty:Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery